EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0248

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. februára 2020.
Dominique Bilde v. Európsky parlament.
Výsady a imunity – Poslanec Parlamentu – Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity – Zjavne nesprávne posúdenie – Electa una via – Zásada ne bis in idem – Zneužitie právomoci.
Vec T-248/19.

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. februára 2020.
Dominique Bilde proti Európskemu parlamentu.
Výsady a imunity – Poslanec Parlamentu – Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity – Zjavne nesprávne posúdenie – Electa una via – Zásada ne bis in idem – Zneužitie právomoci.
Vec T-248/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:46

 Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. februára 2020 –
Bilde/Parlament

(vec T‑248/19)

„Výsady a imunity – Poslanec Parlamentu – Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity – Zjavne nesprávne posúdenie – Electa una via – Zásada ne bis in idem – Zneužitie právomoci“

1. 

Výsady a imunity Európskej únie – Členovia Európskeho parlamentu – Imunita – Návrh na zbavenie poslaneckej imunity – Voľná úvaha Parlamentu – Súdne preskúmanie – Rozsah

(Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, článok 9)

(pozri body 19, 20)

2. 

Výsady a imunity Európskej únie – Členovia Európskeho parlamentu – Imunita – Návrh na zbavenie poslaneckej imunity – Oznámenie komisie Parlamentu v súvislosti praktikami v oblasti výsad a imunity členov – Právne účinky

(Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, článok 9)

(pozri body 23, 24)

3. 

Európsky parlament – Správne konanie – Rozhodnutie Parlamentu nariaďujúce vymáhanie sumy, ktorá bola neoprávnene vyplatená na asistenta poslanca Parlamentu – Porušenie zásady electa una via – Porušenie zásady ne bis in idem – Neexistencia

(rozhodnutie predsedníctva Parlamentu, ktorým sa uplatňujú vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, článok 68)

(pozri body 38, 39, 41 – 43)

Predmet

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Parlamentu P8_TA (2019)0137 z 12. marca 2019 o zbavení žalobkyne poslaneckej imunity

Výrok

1. 

Žaloba sa zamieta.

2. 

Pani Dominique Bilde znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskeho parlamentu.

Top