Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0218

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. októbra 2013.
Lokman Emrek proti Vladovi Sabranovicovi.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Saarbrücken.
Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 15 ods. 1 písm. c) – Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Prípadné obmedzenie tejto právomoci na zmluvy uzatvorené na diaľku – Príčinná súvislosť medzi obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou smerovanou do členského štátu bydliska spotrebiteľa prostredníctvom internetu a uzatvorením zmluvy.
Vec C‑218/12.

Digital reports (Court Reports - general)

Vec C‑218/12

Lokman Emrek

proti

Vladovi Sabranovicovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Saarbrücken)

„Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 15 ods. 1 písm. c) — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Prípadné obmedzenie tejto právomoci na zmluvy uzatvorené na diaľku — Príčinná súvislosť medzi obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou smerovanou do členského štátu bydliska spotrebiteľa prostredníctvom internetu a uzatvorením zmluvy“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. októbra 2013

 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia – Neexistencia obmedzenia len na zmluvy uzatvorené na diaľku

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Pojem činnosť smerovaná do členského štátu bydliska spotrebiteľa v zmysle článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia – Kritériá posúdenia – Overenie vnútroštátnym súdom

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 3. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia – Požiadavka existencie príčinnej súvislosti medzi spôsobom nasmerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa a uzatvorením zmluvy – Neexistencia

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 1.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri bod 19)

 2.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 27, 29 – 31 a výrok)

 3.  Článok 15 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje existenciu príčinnej súvislosti medzi spôsobom smerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa, konkrétne internetovou stránkou, a uzavretím zmluvy s týmto spotrebiteľom. Existencia takejto príčinnej súvislosti však predstavuje indíciu, ktorá svedčí v prospech toho, že zmluva súvisí s takouto činnosťou.

  (pozri bod 32 a výrok)

Top

Vec C‑218/12

Lokman Emrek

proti

Vladovi Sabranovicovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Saarbrücken)

„Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 15 ods. 1 písm. c) — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Prípadné obmedzenie tejto právomoci na zmluvy uzatvorené na diaľku — Príčinná súvislosť medzi obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou smerovanou do členského štátu bydliska spotrebiteľa prostredníctvom internetu a uzatvorením zmluvy“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. októbra 2013

 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie č. 44/2001 — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia — Neexistencia obmedzenia len na zmluvy uzatvorené na diaľku

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie č. 44/2001 — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Pojem činnosť smerovaná do členského štátu bydliska spotrebiteľa v zmysle článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia — Kritériá posúdenia — Overenie vnútroštátnym súdom

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 3. Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie č. 44/2001 — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia — Požiadavka existencie príčinnej súvislosti medzi spôsobom nasmerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa a uzatvorením zmluvy — Neexistencia

  [Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 15 ods. 1 písm. c)]

 1.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri bod 19)

 2.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 27, 29 – 31 a výrok)

 3.  Článok 15 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že nevyžaduje existenciu príčinnej súvislosti medzi spôsobom smerovania obchodnej alebo podnikateľskej činnosti do členského štátu bydliska spotrebiteľa, konkrétne internetovou stránkou, a uzavretím zmluvy s týmto spotrebiteľom. Existencia takejto príčinnej súvislosti však predstavuje indíciu, ktorá svedčí v prospech toho, že zmluva súvisí s takouto činnosťou.

  (pozri bod 32 a výrok)

Top