EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0377

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. júla 2012.
International Bingo Technology SA proti Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC).
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Šiesta smernica o DPH – Článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1 – Prevádzkovanie hier bingo – Zákonná povinnosť vyplatiť časť predajnej ceny kariet hráčom ako výhru – Výpočet zdaniteľného základu.
Vec C-377/11.

Vec C-377/11

International Bingo Technology SA

proti

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

„Šiesta smernica o DPH — Článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1 — Prevádzkovanie hier bingo — Zákonná povinnosť vyplatiť časť predajnej ceny kariet hráčom ako výhru — Výpočet zdaniteľného základu“

Abstrakt rozsudku

 1. Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľný základ – Predaja kariet na bingo – Vylúčenie časti predajnej ceny týchto kariet vopred stanovenej zákonom, ktorá je určená na vyplatenie výhier hráčom

  [Smernica Rady 77/388, článok 11 A ods. 1 písm. a)]

 2. Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Pomerné odpočítanie dane – Výpočet – Obrat, ktorý sa má nachádzať v menovateli zlomku – Časť predajnej ceny kariet vopred stanovená zákonom, ktorá má byť ako výhra vrátená hráčom – Vylúčenie

  [Smernica Rady 77/388, článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1]

 1.  Článok 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 98/80, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade predaja kariet na bingo, zdaniteľný základ dane z pridanej hodnoty nezahŕňa časť ceny týchto kariet vopred stanovenú zákonom, ktorá je určená na vyplatenie výhier hráčom.

  Keďže časť predajnej ceny kariet, ktorá sa ako výhra vypláca hráčom, je určená vopred a je obligatórna, nemožno ju považovať za súčasť protihodnoty získanej usporiadateľom tejto hry za služby, ktoré poskytuje, a to protihodnoty, ktorá predstavuje zdaniteľný základ.

  (pozri body 25, 28, 33, bod 1 výroku)

 2.  Článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 98/80, sa majú vykladať v tom zmysle, že členské štáty nemôžu stanoviť, že na účely výpočtu pomernej časti odpočtu dane z pridanej hodnoty je časť predajnej ceny kariet na bingo vopred určená zákonom, ktorá má byť vyplatená hráčom ako výhra, súčasťou obratu, ktorý sa má nachádzať v menovateli zlomku uvedeného v článku 19 ods. 1.

  Po prvé totiž členský štát v zásade nemôže uplatňovať na dané plnenia iné pravidlo určovania zdaniteľného základu, ako je všeobecné pravidlo stanovené v článku 11 A ods. 1 písm. a) smernice. Po druhé uvedená časť nemôže byť zahrnutá do zdaniteľného základu, a teda ju nemožno považovať za súčasť obratu usporiadateľa tejto hry.

  (pozri body 37 – 39, bod 2 výroku)

Top

Vec C-377/11

International Bingo Technology SA

proti

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

„Šiesta smernica o DPH — Článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1 — Prevádzkovanie hier bingo — Zákonná povinnosť vyplatiť časť predajnej ceny kariet hráčom ako výhru — Výpočet zdaniteľného základu“

Abstrakt rozsudku

 1. Harmonizácia daňových právnych predpisov — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Zdaniteľný základ — Predaja kariet na bingo — Vylúčenie časti predajnej ceny týchto kariet vopred stanovenej zákonom, ktorá je určená na vyplatenie výhier hráčom

  [Smernica Rady 77/388, článok 11 A ods. 1 písm. a)]

 2. Harmonizácia daňových právnych predpisov — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Pomerné odpočítanie dane — Výpočet — Obrat, ktorý sa má nachádzať v menovateli zlomku — Časť predajnej ceny kariet vopred stanovená zákonom, ktorá má byť ako výhra vrátená hráčom — Vylúčenie

  [Smernica Rady 77/388, článok 11 A ods. 1 písm. a), článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1]

 1.  Článok 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 98/80, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade predaja kariet na bingo, zdaniteľný základ dane z pridanej hodnoty nezahŕňa časť ceny týchto kariet vopred stanovenú zákonom, ktorá je určená na vyplatenie výhier hráčom.

  Keďže časť predajnej ceny kariet, ktorá sa ako výhra vypláca hráčom, je určená vopred a je obligatórna, nemožno ju považovať za súčasť protihodnoty získanej usporiadateľom tejto hry za služby, ktoré poskytuje, a to protihodnoty, ktorá predstavuje zdaniteľný základ.

  (pozri body 25, 28, 33, bod 1 výroku)

 2.  Článok 17 ods. 5 a článok 19 ods. 1 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 98/80, sa majú vykladať v tom zmysle, že členské štáty nemôžu stanoviť, že na účely výpočtu pomernej časti odpočtu dane z pridanej hodnoty je časť predajnej ceny kariet na bingo vopred určená zákonom, ktorá má byť vyplatená hráčom ako výhra, súčasťou obratu, ktorý sa má nachádzať v menovateli zlomku uvedeného v článku 19 ods. 1.

  Po prvé totiž členský štát v zásade nemôže uplatňovať na dané plnenia iné pravidlo určovania zdaniteľného základu, ako je všeobecné pravidlo stanovené v článku 11 A ods. 1 písm. a) smernice. Po druhé uvedená časť nemôže byť zahrnutá do zdaniteľného základu, a teda ju nemožno považovať za súčasť obratu usporiadateľa tejto hry.

  (pozri body 37 – 39, bod 2 výroku)

Top