EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0615

Abstrakt rozsudku

Keywords
Summary

Keywords

Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2004/18 – Pôsobnosť – Obstarávanie na účely obrany

[Článok 296 ods. 1 písm. b) ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 10]

Summary

Článok 10 smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 296 ods. 1 písm. b) ES sa má vykladať v tom zmysle, že oprávňuje členský štát odkloniť sa od postupov stanovených uvedenou smernicou v prípade verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom v oblasti obrany na nákup zariadenia, ktoré je síce výlučne určené na vojenské účely, no zároveň vykazuje široké možnosti podobného využitia v civilnom sektore, len v prípade, ak toto zariadenie možno na základe jeho vlastností považovať za zariadenie, ktoré bolo špeciálne vytvorené a vyvinuté, aj v dôsledku podstatných úprav, na takéto účely, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu.

(pozri bod 46 a výrok)

Top

Vec C-615/10

Insinööritoimisto InsTiimi Oy

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Korkein hallinto-oikeus)

„Smernica 2004/18/ES — Verejné obstarávanie v oblasti obrany — Článok 10 — Článok 296 ods. 1 písm. b) ES — Ochrana základných bezpečnostných záujmov členského štátu — Obchod so zbraňami, muníciou a bojovým materiálom — Výrobok, ktorý nadobudol verejný obstarávateľ výlučne na vojenské účely — Existencia širokej možnosti podobného použitia tohto výrobku na civilné účely — Otočný stôl (‚tiltable turntable‘) určený na vykonávanie elektromagnetických meraní — Nevyhlásenie verejného obstarávania v súlade s postupmi stanovenými smernicou 2004/18“

Abstrakt rozsudku

Aproximácia právnych predpisov – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Smernica 2004/18 – Pôsobnosť – Obstarávanie na účely obrany

[Článok 296 ods. 1 písm. b) ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18, článok 10]

Článok 10 smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 296 ods. 1 písm. b) ES sa má vykladať v tom zmysle, že oprávňuje členský štát odkloniť sa od postupov stanovených uvedenou smernicou v prípade verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom v oblasti obrany na nákup zariadenia, ktoré je síce výlučne určené na vojenské účely, no zároveň vykazuje široké možnosti podobného využitia v civilnom sektore, len v prípade, ak toto zariadenie možno na základe jeho vlastností považovať za zariadenie, ktoré bolo špeciálne vytvorené a vyvinuté, aj v dôsledku podstatných úprav, na takéto účely, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu.

(pozri bod 46 a výrok)

Top