EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0158

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. mája 2010.
Európska komisia proti Španielskemu kráľovstvu.
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2003/88/ES – Organizácia pracovného času – Zamestnanci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe – Neprebratie v stanovenej lehote.
Vec C-158/09.

Keywords
Subject of the case
Výrok

Keywords

Žaloba o nesplnenie povinnosti

Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom

Stav, ktorý treba zohľadniť

Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88) (pozri body 7

10)

Subject of the case

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381) a článku 18 písm. a) smernice Rady 93/104/ES z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. ES L 307, s. 18; Mim. vyd. 05/002, s. 197) zachovaného článkom 27 ods. 1 smernice 2003/88 a vykladaného v spojení s prílohou I časťou B tejto smernice – Zamestnanci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe

Výrok

Výrok

1. Španielske kráľovstvo si tým, že v súvislosti so zamestnancami, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe, neprijalo v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 1 ods. 3 tejto smernice.

2. Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

Top