Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0255

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. apríla 2009.
Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ proti Rade Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev.
Konanie - Návrh na obnovu konania - Návrh týkajúci sa uznesenia prijatého podľa článku 119 rokovacieho poriadku - Podmienky - Odvolanie - Nová skutočnosť - Neprípustnosť.
Vec C-255/06 P-REV.

Keywords
Subject of the case
Výrok

Keywords

Konanie – Obnova konania vzťahujúca sa na rozsudok – Návrh týkajúci sa uznesenia zamietajúceho odvolanie ako zjavne neprípustné a nedôvodné – Prípustnosť (Štatút Súdneho dvora, článok 44; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 119) (pozri bod 15)

2. Konanie – Obnova konania vzťahujúca sa na rozsudok – Podmienky prípustnosti návrhu – Nová skutočnosť – Pojem (Štatút Súdneho dvora, článok 44; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 119) (pozri body 16, 19, 20)

3. Konanie – Obnova konania vzťahujúca sa na rozsudok – Podmienky prípustnosti návrhu (Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 98 a článok 99 ods. 1) (pozri body 22 – 24, 26)

Subject of the case

Predmet

Návrh na obnovu konania vo veci, v ktorej bolo vyhlásené uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 5. júla 2007, vec C‑255/06 P – Zamietnutie odvolania podaného proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 30. marca 2006 ako čiastočne zjavne neprípustného a čiastočne zjavne nedôvodného

Výrok

Výrok

1. Návrh na obnovu konania, ktorý podala spoločnosť Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, sa zamieta.

2. Spoločnosť Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ je povinná nahradiť trovy konania.

Top