Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0469

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 12006E095 ; 12006E251;

Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
NARIADENIE
EuroVoc thesaurus:
farmaceutická legislatíva; liek; rozšírenie Únie
Directory code:
13.30.15.00 Priemyselná politika a vnútorný trh / Vnútorný trh: aproximácia právnych predpisov / Negenerické lieky
Leading person:
José Manuel BARROSO
Leading service:
Právny servis
Decision mode:
Písomný postup
Addressee:
Európsky výbor regiónov
Addressee for formal act:
Európsky parlament ; Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
12006E095 ; 12006E251
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Documents:
COM/2008/369/FINAL
CS/2008/10958
JO C/2009/10/13
CELEX number of the main document:
52008PC0369
Decision:
Schválenie bez pozmeňujúcich návrhov
Rapporteur:
Diana WALLIS
Documents:
A6/2008/385
JO C E/2010/15/95
TA/2008/482/P6
CELEX number of the main document:
52008AP0482
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2936
Subject:
SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI
Type of file:
NARIADENIE
Documents:
CS/2009/8331
CS/2009/8496/ADD 1
PRES/2009/83

Activities of the institutions