EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 12006E308 ; 12006E300-P2FR2 ; 12006E300-P2FR2 ; 12006E300-P3L1 ; 12006E300-P3L1 ; 12005SPN09-A6P2 ; 12005SPN09-A6P2 ; 12006E133 ; Protocole/Bulgarie-Roumanie/art 6 par 2
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
Rozhodnutie
Návrh rozhodnutia
EuroVoc thesaurus:
pristúpenie k Európskej únii; protokol k dohode; San Maríno
Directory code:
11.40.10.40 Vonkajšie vzťahy / Dvojstranné dohody s nečlenskými krajinami / Európske štáty / Iné európske krajiny
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2830
Subject:
VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI
Type of file:
Rozhodnutie
Documents:
CS/2007/10776
CS/2007/15065
PRES/2007/261
BULLETIN/2007/11/1.29.10
JO L/2007/325/83
CELEX number of the main document:
32007D0810
Decision:
Schválenie bez pozmeňujúcich návrhov
Rapporteur:
Helmuth MARKOV
Documents:
A6/2007/324
TA/2007/391/P6
BULLETIN/2007/9/1.29.5
JO C E/2008/219/64
CELEX number of the main document:
52007AP0391
Leading person:
Benita FERRERO-WALDNER
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy
Decision mode:
Písomný postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky parlament
Legal basis:
12006E308 ; 12006E300-P2FR2 ; 12006E300-P2FR2 ; 12006E300-P3L1 ; 12006E300-P3L1 ; 12005SPN09-A6P2 ; 12005SPN09-A6P2 ; 12006E133 ; Protocole/Bulgarie-Roumanie/art 6 par 2
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
Návrh rozhodnutia
Documents:
COM/2007/309/FINAL
CS/2007/10773
JO C/2007/191/7
CELEX number of the main document:
52007PC0309

Activities of the institutions