EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0639

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 12006E251 ; 12006E080-P2 ; 12006E080-P2
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NARIADENIE
NÁVRH NARIADENIA
EuroVoc thesaurus:
letisko; organizácia dopravy; dopravné plánovanie
Directory code:
07.40.20.20 Dopravná politika / Letecká doprava / Fungovanie trhu / Rozdelenie trás
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2947
Subject:
ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE, SPOTREBITELIA
Type of file:
NARIADENIE
Documents:
CS/2009/10497
CS/2009/10745/ADD 1
PRES/2009/124
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Paolo COSTA
Documents:
A6/2009/274
JO C E/2010/212/455
TA/2009/382/P6
CELEX number of the main document:
52009AP0382
Leading person:
Antonio TAJANI
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu
Decision mode:
Ústny postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie ; Európsky parlament
Addressee for mandatory consultation:
Európsky hospodársky a sociálny výbor ; Európsky výbor regiónov
Legal basis:
12006E251 ; 12006E080-P2 ; 12006E080-P2
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Documents:
COM/2009/121/FINAL
CS/2009/7500
JO C/2010/296/2
CELEX number of the main document:
52009PC0121 ; 52010XC1030(02)

Activities of the institutions