Help Export PDF Print this page 

Document 32006L0117

Procedure 2005/0272/CNS

COM (2005) 673: Návrh smernica Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva

Adopted acts: 32006L0117

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis: Commission:
11957A031-P2 ; 11957A031-P2 ;
;

Procedure: Postup konzultácie (CNS)
Type of file: NÁVRH SMERNICE
Smernica
EuroVoc thesaurus: +rádioaktívny odpad; preprava nebezpečných tovarov; zdravotné riziko; ožiarené palivo; cezhraničná doprava; vývoz odpadu; monitorovanie vývozov
Directory code: 15.10.20.10 Životné prostredie, ochrana spotrebiteľov a zdravia / Životné prostredie / Znečistenie a škodliviny / Jadrová bezpečnosť a rádioaktívny odpad
European Commission 21/12/2005 : Prijatie Komisiou
Show procedure title
Leading person: Andris PIEBALGS
Leading service: Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu
Decision mode: Písomný postup
Addressee for formal act: Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation: Európsky parlament
Addressee for optional consultation: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11957A031-P2 ; 11957A031-P2 ;
Procedure: Postup konzultácie (CNS)
Type of file: NÁVRH SMERNICE
Documents: COM/2005/673/FINAL
CS/2006/5058
C6/2006/31
IP/2005/1661
BULLETIN/2005/12/1.4.78
JO C/2006/49/37
CELEX number of the main document: 52005PC0673 ; 52006XC0228(04)
European Commission 21/12/2005 : Postúpenie Rade
Show procedure title
European Commission 21/12/2005 : Postúpenie Európskemu parlamentu
Show procedure title
European Parliament 05/07/2006 : Stanovisko Európskeho parlamentu v jednom čítaní
Show procedure title
Decision: Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur: Esko SEPPÄNEN
Documents: A6/2006/174
TA/2006/300/P6
BULLETIN/2006/7/8/1.23.4
CELEX number of the main document: 52006AP0300
European Commission 05/07/2006 : Pozícia Komisie k zmenám a doplneniam EP v jednom čítaní
Show procedure title
Decision: Čiastočná dohoda
Council of the European Union 20/11/2006 : Prijatie Radou
Show procedure title
Council agenda: BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session: 2763
Subject: POĽNOHOSPODÁRSTVO/RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Type of file: Smernica
Documents: CS/2006/13168
CS/2006/15270
PRES/2006/310
JO L/2006/337/21
CELEX number of the main document: 32006L0117

Activities of the institutions