Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0852

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis:
Commission: 11997E251 ; 11997E095 ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB);

Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
NARIADENIE
EuroVoc thesaurus:
potravinová inšpekcia; zdravotnícka legislatíva; potraviny
Directory code:
13.30.14.00 Priemyselná politika a vnútorný trh / Vnútorný trh: aproximácia právnych predpisov / Potraviny
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov
Associated service:
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo ; Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby ; Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel ; Generálny sekretariát ; Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie ; Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy ; Generálne riaditeľstvo pre obchod ; Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Decision mode:
Písomný postup
Addressee for formal act:
Európsky parlament ; Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky výbor regiónov ; Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11997E251 ; 11997E095 ; 11997E152-P4PTB) ; 11997E152-P4PTB)
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Documents:
COM/2000/438/FINAL
CS/2000/10427
C5/2000/376
IP/2000/791
BULLETIN/2000/7/-8/1.4.64
JO C E/2000/365/43
CELEX number of the main document:
52000PC0438(01)
Decision mode:
Väčšina
Rapporteur:
Paul VERHAEGHE
CELEX number of the main document:
52001AE0405
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2402
Subject:
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Documents:
CS/2001/15452
PRES/2001/475
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Horst SCHNELLHARDT
Documents:
A5/2002/129
JO C E/2003/180/267
IP/2002/719
BULLETIN/2002/5/1.4.69
CELEX number of the main document:
52002AP0234
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2441
Subject:
POĽNOHOSPODÁRSTVO
Documents:
CS/2002/10470
PRES/2002/183
IP/2002/948
BULLETIN/2002/6/1.4.62
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2536
Subject:
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Documents:
CS/2002/10543
PRES/2003/305
C5/2004/8
BULLETIN/2003/10/1.4.68
JO C E/2004/48/1
CELEX number of the main document:
52004AG0001
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Horst SCHNELLHARDT
Documents:
A5/2004/131
Decision:
Pozmeňujúce stanovisko
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Documents:
COM/2004/340/FINAL
CS/2004/9071
JO C/2004/122/47
CELEX number of the main document:
52004PC0340

Activities of the institutions