EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1644

European Commission
European Parliament
Economic and Social Committee
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 11997E251 ; 11997E080-P2 ; 11997E080-P2
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NARIADENIE
NÁVRH NARIADENIA
EuroVoc thesaurus:
aproximácia práva; finančný predpis; menovanie zamestnancov
Directory code:
07.30.30.00 Dopravná politika / Námorná doprava / Bezpečnosť na mori
Decision:
Schválenie bez pozmeňujúcich návrhov
Decision mode:
Postup bez správy
Documents:
BULLETIN/2003/7/-8/1.7.10
JO C E/2004/74/44
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2513
Subject:
HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Documents:
CS/2003/8242
PRES/2003/149
C5/2003/277
BULLETIN/2003/6/1.7.6
JO C E/2003/219/13
CELEX number of the main document:
52003AG0045
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Gianfranco DELL'ALBA
Documents:
A5/2002/331
JO C E/2003/300/79
TA/2002/475/P5
BULLETIN/2002/10/1.7.4
CELEX number of the main document:
52002AP0475
Leading person:
Michaele SCHREYER
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre rozpočet
Decision mode:
Ústny postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie ; Európsky parlament
Addressee for mandatory consultation:
Európsky výbor regiónov
Addressee for optional consultation:
Európsky dvor audítorov ; Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11997E251 ; 11997E080-P2 ; 11997E080-P2
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Documents:
COM/2002/406/FINAL
C5/2002/374
BULLETIN/2002/7/-8/1.7.8
JO C E/2002/331/87
CELEX number of the main document:
52002PC0406(16)

Activities of the institutions