Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0006

European Commission
Court of Justice
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992E100A; 11997E095; 11997E308 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2;

Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
NARIADENIE
Directory code:
17.20.00.00 Predpisy týkajúce sa podnikov / Právo duševného vlastníctva
Leading service:
GR XV – vnútorný trh a finančné služby
Decision mode:
Písomný postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky parlament ; Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11992E100A
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie
Documents:
COM/1993/342/FINAL
CS/1993/11439
BULLETIN/1993/12/1.2.39
JO C/1994/29/20
CELEX number of the main document:
51993PC0342
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
Associated service:
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov ; Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť ; GR III – priemysel ; GR XXIII – politika v oblasti podnikania, obchod, cestovný ruch a družstvá ; Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž
Decision mode:
Písomný postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Legal basis:
11997E308 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2 ; 11997E250-P2
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie
Documents:
COM/1999/310/FINAL
CS/1999/9597
C5/1999/129
BULLETIN/1999/6/1.2.24
JO C E/2000/248/3
CELEX number of the main document:
51999PC0310
Rapporteur:
Enrico FERRI
Author of report:
Výbor pre právne veci
Documents:
A5/2000/150
PE/233022
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Enrico FERRI
Documents:
A5/2000/150
BULLETIN/2000/6/1.3.45
JO C/2001/67/341
CELEX number of the main document:
52000AP0150
Decision:
Čiastočná dohoda
Remarks:
REŠPEKTOVANIE ZÁVÄZKU
Leading person:
Frits BOLKESTEIN
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
Decision mode:
Písomný postup
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie

Pri zohľadnení/vychádzajúc zo stanoviska EP
Documents:
COM/2000/660/FINAL
BULLETIN/2000/10/1.3.38
JO C E/2001/62/173
CELEX number of the main document:
52000PC0660
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2315
Subject:
VNÚTORNÝ TRH, SPOTREBITELIA A CESTOVNÝ RUCH
Documents:
CS/2000/14100
PRES/2000/446
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2399
Subject:
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
NARIADENIE
Documents:
CS/2001/13483
PRES/2001/459
BULLETIN/2001/12/1.3.58
JO L/2002/3/1
CELEX number of the main document:
32002R0006

Activities of the institutions