Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis:
Commission: 11997E095 ; 11997E251;

Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Smernica
EuroVoc thesaurus:
ochrana súkromia; prenosová sieť; nová technológia
Directory code:
13.20.60.00 Priemyselná politika a vnútorný trh / Priemyselná politika: sektorové činnosti / Informačné technológie, telekomunikácie a spracovanie údajov
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá
Associated service:
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ; Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie ; Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť ; Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy ; Generálne riaditeľstvo pre obchod ; Generálne riaditeľstvo pre rozšírenie ; Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu ; Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku ; Generálny sekretariát ; Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti ; Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ; Spoločné výskumné centrum ; Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov ; Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu ; Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie ; Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru ; Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu ; Generálne riaditeľstvo pre rozvoj a vzťahy s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi ; Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby ; Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel
Decision mode:
Ústny postup
Addressee for formal act:
Európsky parlament ; Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Addressee for optional consultation:
Európsky výbor regiónov
Legal basis:
11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Documents:
COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document:
52000PC0385
Rapporteur:
Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document:
52001AE0048
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2364
Subject:
DOPRAVA A TELEKOMUNIKÁCIE
Documents:
PRES/2001/257
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document:
52001AP0374
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2395
Subject:
DOPRAVA A TELEKOMUNIKÁCIE
Documents:
CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2406
Subject:
VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI
Documents:
CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document:
52002AG0026
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document:
52002AP0261
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá
Decision:
Pozmeňujúce stanovisko
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Documents:
COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document:
52002PC0338
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2439
Subject:
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Type of file:
Smernica
Documents:
PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98

Activities of the institutions