EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2157

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Council of the European Union: 11997E308; 11997E308
Commission: 11997E095; 11957E100A; 11957E100A ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2

Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NARIADENIE
NÁVRH NARIADENIA
EuroVoc thesaurus:
hospodárska spolupráca; zárobkovo činná osoba; európska spoločnosť
Directory code:
06.10.00.00 Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby / Zásady a podmienky
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2373
Subject:
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
Legal basis:
11997E308
Procedure:
Postup konzultácie (CNS)
Type of file:
NARIADENIE
Remarks:
ZMENA TYPU RADOU

ZMENA PRÁVNEHO ZÁKLADU RADOU
Documents:
CS/2000/14886
PRES/2001/345
IP/2001/1376
BULLETIN/2001/10/1.3.46
JO L/2001/294/1
CELEX number of the main document:
32001R2157
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Hans-Peter MAYER
Documents:
A5/2001/243
BULLETIN/2001/9/1.3.26
JO C E/2002/72/64
CELEX number of the main document:
52001AP0243
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2323
Subject:
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
Legal basis:
11997E308
Documents:
CS/2000/14100
CS/2000/14774
PRES/2000/489
IP/2000/1495
BULLETIN/2000/12/1.3.35
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Addressee for formal act:
Európsky parlament ; Rada Európskej únie
Legal basis:
11957E100A
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Remarks:
Pri zohľadnení/vychádzajúc zo stanoviska EP

BIELA KNIHA

Distribuované Úradom pre publikácie
Documents:
COM/1991/174/FINAL/1
CS/1991/6516
JO C/1991/138/8
JO C/1991/176/1
CELEX number of the main document:
51991PC0174
Decision:
Čiastočná dohoda
Taking over:
Martin BANGEMANN
Remarks:
REŠPEKTOVANIE ZÁVÄZKU
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Willy ROTHLEY ; Christine Margaret ODDY
Documents:
JO C/1991/48/113
BULLETIN/1991/1/-2/1.2.69
CELEX number of the main document:
51990AP0373
Rapporteur:
Willy ROTHLEY ; Christine Margaret ODDY
Author of report:
Výbor pre právne veci
Documents:
A3/1990/373
PE/139411/JUR/FIN
Author of opinion:
Výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti
Author of opinion:
Výbor pre hospodárske a monetárne záležitosti
Leading service:
GR XV – vnútorný trh a finančné služby
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Addressee for formal act:
Európsky parlament ; Rada Európskej únie
Addressee for mandatory consultation:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11957E100A ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2 ; 11957E189A-P2
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH NARIADENIA
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie

BIELA KNIHA
Documents:
COM/1989/268/FINAL/1
CS/1989/8404
BULLETIN/1989/7/-8/1.2.1 à 1.2.6
JO C/1989/263/41
CELEX number of the main document:
51989PC0268(01)

Activities of the institutions