Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0016

European Commission
European Parliament
European Committee of the Regions
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11997E251 ; 11997E156;


Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Smernica
EuroVoc thesaurus:
organizácia dopravy; preprava tovarov; preprava cestujúcich
Directory code:
13.60.00.00 Priemyselná politika a vnútorný trh / Transeurópske siete
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu
Associated service:
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel ; Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby ; Generálne riaditeľstvo pre rozpočet ; Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie ; Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov ; Generálne riaditeľstvo pre finančnú kontrolu ; Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ; Generálny sekretariát ; Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu ; Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá
Decision mode:
Ústny postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie ; Európsky parlament
Addressee for mandatory consultation:
Európsky výbor regiónov ; Európsky hospodársky a sociálny výbor
Legal basis:
11997E251 ; 11997E156
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie
Documents:
COM/1999/617/FINAL/2
CS/1999/13414
C5/1999/301
BULLETIN/1999/11/1.3.88
JO C E/2000/89/11
CELEX number of the main document:
51999PC0617
Rapporteur:
Gilles SAVARY
Author of report:
Výbor pre regionálny rozvoj
Documents:
A5/2000/113
PE/232940
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
Gilles SAVARY
Documents:
A5/2000/113
JO C/2001/59/120
BULLETIN/2000/5/1.4.46
CELEX number of the main document:
52000AP0113
Decision mode:
Jednomyselnost
Rapporteur:
Marcello PANETTONI
Documents:
CDR/2000/94
BULLETIN/2000/6/1.4.45
JO C/2000/317/22
CELEX number of the main document:
52000AR0094
Council agenda:
BOD "B" PROGRAMU RADY
Council session:
2279
Subject:
DOPRAVA
Documents:
CS/2000/9893
PRES/2000/224
BULLETIN/2000/6/1.4.45
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
2304
Subject:
ROZVOJ
Documents:
CS/2000/10185
PRES/2000/421
BULLETIN/2000/11/1.4.50
JO C/2001/23/15
CELEX number of the main document:
52001AG0002
Rapporteur:
Gilles SAVARY
Author of report:
Výbor pre regionálny rozvoj
Documents:
A5/2001/16
PE/286626
Decision:
Schválenie bez pozmeňujúcich návrhov
Rapporteur:
Gilles SAVARY
Documents:
A5/2001/16
BULLETIN/2001/1/-2/1.4.58
JO C/2001/276/37
CELEX number of the main document:
52001AP0016
Procedure:
Postup spolurozhodovania (COD)
Type of file:
Smernica
Documents:
PE-CONS/2001/3612
JO L/2001/110/1
CELEX number of the main document:
32001L0016

Activities of the institutions