EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0082

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1

Procedure:
Postup spolupráce (SYN)
Type of file:
Smernica
NÁVRH SMERNICE
EuroVoc thesaurus:
zdravie verejnosti; prevencia environmentálnych rizík; priemyselné riziko
Directory code:
15.10.20.50 Životné prostredie, ochrana spotrebiteľov a zdravia / Životné prostredie / Znečistenie a škodliviny / Chemikálie, priemyselné riziká a biotechnológia
Decision mode:
Jednomyselnost
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
1978
Procedure:
Postup spolupráce (SYN)
Type of file:
Smernica
Documents:
BULLETIN/1996/12/1.3.154
JO L/1997/10/13
CELEX number of the main document:
31996L0082
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Procedure:
Postup spolupráce (SYN)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie

Pri zohľadnení/vychádzajúc zo stanoviska EP v 2. čítaní
Documents:
COM/1996/440/FINAL
CS/1996/9968/96/ENV290/PRO-COOP133
BULLETIN/1996/9/1.3.103
CELEX number of the main document:
51996PC0440
Decision:
Čiastočná dohoda
Taking over:
Ritt BJERREGAARD
Remarks:
REŠPEKTOVANIE ZÁVÄZKU PO 2. ČÍTANÍ
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
David Robert BOWE
Documents:
BULLETIN/1996/7//8/1.3.169
JO C/1996/261/24
CELEX number of the main document:
51996AP0224(01)
Council agenda:
BOD "A" PROGRAMU RADY
Council session:
1908
Documents:
BULLETIN/1996/3/1.3.118
JO C/1996/120/20
CELEX number of the main document:
51996AG0424(03)
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Associated service:
Generálny sekretariát ; Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Decision mode:
Postup splnomocnenia
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Procedure:
Postup spolupráce (SYN)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie

Pri zohľadnení/vychádzajúc zo stanoviska EP
Documents:
COM/1995/240/FINAL
CS/1995/9232/95/ENV/175
BULLETIN/1995/6/1.3.147
JO C/1995/238/4
CELEX number of the main document:
51995PC0240
Decision:
Čiastočná dohoda
Taking over:
Ritt BJERREGAARD
Remarks:
REŠPEKTOVANIE ZÁVÄZKU
Decision:
Schválenie s pozmeňujúcimi návrhmi
Rapporteur:
David Robert BOWE
Documents:
JO C/1995/56/96
BULLETIN/1995/1//2/1.3.104
CELEX number of the main document:
51994AP0082(01)
Rapporteur:
David Robert BOWE
Author of report:
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Documents:
A4/1994/82
PE/209932
Draftsman:
Jessica E.S. LARIVE
Author of opinion:
Výbor pre hospodárske a monetárne záležitosti
Leading service:
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Associated service:
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie ; GR XXIII – politika v oblasti podnikania, obchod, cestovný ruch a družstvá ; Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž ; GR VII – doprava ; GR III – priemysel ; Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ; Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu
Decision mode:
Ústny postup
Addressee for formal act:
Rada Európskej únie
Addressee for information:
Európsky výbor regiónov
Addressee for mandatory consultation:
Európsky hospodársky a sociálny výbor ; Európsky parlament
Legal basis:
11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1
Procedure:
Postup spolupráce (SYN)
Type of file:
NÁVRH SMERNICE
Remarks:
Distribuované Úradom pre publikácie
Documents:
COM/1994/4/FINAL
CS/1994/5543/94/ENV56
C3/1994/116
BULLETIN/1994/1//2/1.2.161
JO C/1994/106/4
CELEX number of the main document:
51994PC0004

Activities of the institutions