Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0165

Vec T-165/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody, ktoré uzatvorila Obchodná a priemyselná komora Pau-Béarn so spoločnosťou Ryanair a s jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vrátenie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-165/15) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody, ktoré uzatvorila Obchodná a priemyselná komora Pau-Béarn so spoločnosťou Ryanair a s jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vrátenie - Pojem ‚štátna pomoc‘ - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vrátenie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúci k čiastočnému zrušeniu rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1227 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn a spoločností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 109)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 228, 13.7.2015.


Top