Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0497

Vec C-497/07 P: Odvolanie podané 16. novembra 2007 : Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z  12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

OJ C 22, 26.1.2008, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/27


Odvolanie podané 16. novembra 2007: Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

(Vec C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Philip Morris Products SA (v zastúpení: T. van Innis a C. S. Moreau, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok,

zaviazať Úrad na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka vo svojom odvolaní tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (1). V tomto smere vytýka Súdu prvého stupňa po prvé to, že založil svoje posúdenie na nepriaznivom predsudku voči kategórii ochranných známok, do ktorej patrí prihlasovaná ochranná známka. Súd prvého stupňa totiž rozhodol, že spotrebitelia nemajú vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru alebo od tvaru ich obalu, a tým konštatoval skutkové zistenie, ktorému chýba akýkoľvek vedecký základ a ktoré skresľuje ľudské vnímanie označení vo všeobecnosti a tvarov osobitne.

Po druhé, odvolateľka vytýka Súdu prvého stupňa, že vykonal nesprávnu právnu analýzu vnímania ochrannej známky zo strany dotknutej skupiny verejnosti. Toto pochybenie spočíva na jednej strane v tom, že Súd prvého stupňa zohľadnil používanie ochrannej známky len prostredníctvom jej začlenenia do balíčka cigariet, zatiaľ čo tvar obalu pre určitý výrobok sa môže ponúknuť verejnosti na vnímanie v rôznych iných vyjadreniach, napríklad ako grafické alebo trojrozmerné vyobrazenia ochrannej známky na propagačných materiáloch. Nesprávne posúdenie spočíva na druhej strane v tom, že Súd prvého stupňa zúžil pojem ochrannej známky len na časť vnímateľnú potenciálnym kupujúcim bezprostredne pred nákupom, avšak verejnosť dotknutú ochrannou známkou tvoria všetci, ktorí s ňou môžu prísť do styku pri bežnom používaní ochrannej známky, ku ktorému dochádza tak pri propagácii výrobku pred nákupom, ako aj počas jeho používania alebo spotreby po nákupe.

Po tretie sa odvolateľka dovoláva protirečení v odôvodnení napadnutého rozsudku.


(1)  Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.


Top