EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/194/10

Výzva na predkladanie návrhov — GR EAC č. 45/06 — Udeľovanie príspevkov na zriadenie a rozvoj základní a opatrení na podporu mobility učňov a mladých ľudí v rámci počiatočnej odbornej prípravy (IVT)

OJ C 194, 18.8.2006, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/41


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV — GR EAC č. 45/06

Udeľovanie príspevkov na zriadenie a rozvoj základní a opatrení na podporu mobility učňov a mladých ľudí v rámci počiatočnej odbornej prípravy (IVT)

(2006/C 194/10)

1.   Ciele a opis

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov je udelenie príspevkov dvanástim návrhom na zriadenie a rozvoj partnerstiev, konzorcií alebo základní zameraných na začatie aktivít a experimentálnych opatrení, najmä v spojitosti s ekonomickými subjektami, obzvlášť s malými a remeselníckymi podnikmi s cieľom podporovať a rozvíjať mobilitu mladých v rámci IVT.

2.   Oprávnení žiadatelia

Partnerstvá môžu vytvárať najmä:

obchodné komory, profesijné združenia, živnostenské zväzy alebo iné zastupujúce orgány,

poskytovatelia odbornej prípravy (verejní, súkromní, sektoroví...),

orgány vykonávajúce dohľad nad sieťami poskytovateľov odbornej prípravy,

verejné/súkromné/polosúkromné orgány zapojené do podpory a rozvoja odbornej prípravy a mobility učňov a mladých ľudí v rámci IVT.

Žiadatelia musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:

 

Žiadatelia musia mať právnu subjektivitu a sídlo v jednom z 25 členských štátov Európskej únie.

3.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na financovanie projektov, sa odhaduje na 1 600 000 EUR.

Maximálna výška príspevkov bude 150 000 EUR (čo v každom prípade zodpovedá najviac 75 % oprávnených nákladov). Z celkového rozpočtu sa povinne vyčlení 10 % na financovanie informačnej a propagačnej činnosti.

Maximálna dĺžka trvania projektov je dvadsaťjeden mesiacov. Činnosti sa musia začať medzi 1. decembrom 2006 a 1. marcom 2007.

4.   Uzávierka

Prihlášky je nutné zaslať Komisii najneskôr do 28. septembra 2006.

5.   Ďalšie informácie

Úplné znenie výzvy na predkladanie návrhov, ako aj formuláre žiadostí nájdete na

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

Prihlášky musia bezpodmienečne spĺňať podmienky zadané v úplnom znení výzvy a musia byť predložené prostredníctvom uvedeného formulára.


Top