Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/086/78

Vec T-48/06: Žaloba podaná 17. februára 2006 – Astex Therapeutics/ÚHVT

OJ C 86, 8.4.2006, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/40


Žaloba podaná 17. februára 2006 – Astex Therapeutics/ÚHVT

(Vec T-48/06)

(2006/C 86/78)

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Edenborough, barrister a R. Harrison, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Protec Health International Limited (Cirencester, Spojené kráľovstvo)

Návrhy žalobkyne

zrušiť napadnuté rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. novembra 2005 vo veci R 651/2004 – 2 v celom rozsahu, prípadne čiastočne,

zaviazať namietateľa, aby nahradil žalobkyni/odvolateľke náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s týmto konaním (pokiaľ namietateľ vstúpi do tohto konania) a s odvolaním pred odvolacím senátom a námietkou podanou námietkovému oddeleniu (za každých okolností). Ďalej určiť, že Úrad a namietateľ sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť náklady, ktoré žalobkyni/odvolateľke vznikli v súvislosti s týmto konaním na Súde prvého stupňa.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Žalobkyňa

Prihlasovaná ochranná známka: Obrazová ochranná známka „Astex Technology“ pre výrobky triedy 5 (farmaceutické prípravky)

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietkového konania: Protec Health International Limited

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietkového konania: Slovná ochranná známka Spoločenstva „Astex“ pre výrobky a služby triedy 5 (insekticídy zabíjajúce prachové roztoče) a triedy 24 (textilné výrobky atď.)

Rozhodnutie námietkového oddelenia: Zamietnutie prihlášky

Rozhodnutie odvolacieho senátu: Zamietnutie odvolania

Dôvody žaloby: Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94.


Top