Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:217:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 217, 12. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 217

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
12. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368 z 11. augusta 2016, ktorým sa stanovuje zoznam kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1369 z 11. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/388, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1370 z 11. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1371 z 10. augusta 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ osobným počítačom, notebookom a tabletom [oznámené pod číslom C(2016) 5010]  ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1372 z 10. augusta 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Lotyšska a Poľska [oznámené pod číslom C(2016) 5319]  ( 1 )

38

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1373 z 11. augusta 2016, ktorým sa schvaľuje plán výkonnosti siete na druhé referenčné obdobie systému výkonnosti jednotného európskeho neba (2015 – 2019) ( 1 )

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1374 z 27. júla 2016 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku

53

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Zmena rokovacieho poriadku Súdneho dvora

69

 

*

Zmena rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

71

 

*

Zmena rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

72

 

*

Zmeny rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

73

 

*

Zmeny a doplnenia praktických vykonávacích ustanovení Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

78

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2016/466 z 31. marca 2016, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi ( Ú. v. EÚ L 85, 1.4.2016 )

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top