Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 355, 21. december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.355.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 355

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
21. decembra 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

2012/781/EÚ, Euratom

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 4 na rozpočtový rok 2012 s konečnou platnosťou

1

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top