EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:105:TOC

 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.105.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
27. apríla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 357/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 358/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1)

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 359/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/231/SZBP z 26. apríla 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2009/138/SZBP

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

22

 

 

2010/233/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2010, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva

109

 

 

2010/234/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2010, ktorým sa Luxembursku udeľuje čiastočná výnimka z rozhodnutia 2006/66/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „vozový park – hluk“ transeurópskej konvenčnej železnice a z rozhodnutia 2006/861/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „vozový park – nákladné vozne“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2010) 2546]

112

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top