Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:049:TOC

 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.049.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 49

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 157/2010 z 22. februára 2010, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 158/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie masla na rok 2010

14

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 159/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 160/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

18

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 161/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

20

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 162/2010 z 25. februára 2010, ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 677/2009

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/118/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove

22

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/119/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

26

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/120/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan a Pakistan

28

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/121/SZBP z 25. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

30

 

 

2010/122/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010, ktorým sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia [oznámené pod číslom K(2010) 1034]  (1)

32

 

 

2010/123/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top