EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:300:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 300

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
11. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1110/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1731/2006 o osobitných podrobných pravidlách uplatňovania vývozných náhrad v prípade niektorých konzervovaných výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zónach VIIIa a b plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zóne IIIa a vo vodách ES zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/840/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2008 o núdzových opatreniach proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom [oznámené pod číslom K(2008) 6631]

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu

42

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/842/SZBP z 10. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

46

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/843/SZBP z 10. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje spoločná pozícia 2007/734/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

55

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/844/SZBP z 10. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

56

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top