EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:055:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 171/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa zachováva nariadenie (ES) č. 71/97 o rozšírení antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 172/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 173/2008 z 27. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 174/2008 z 27. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 994/2007, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 175/2008 z 27. februára 2008 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colnej kvóty otvorenej na čiastkové obdobie mesiaca február 2008 nariadením (ES) č. 327/98

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/166/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007 – Štátna pomoc C 39/06 (ex NN 94/05) – Schéma pre nových akcionárov uplatňovaná Spojeným kráľovstvom [oznámené pod číslom K(2007) 5398]  (1)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top