Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:148:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 148

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
9. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2007 z 8. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 638/2007 z 8. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2007 z 8. júna 2007, ktorým sa sedemdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/392/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2007 o nezaradení oxydemetón-metylu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2098]  (1)

7

 

 

2007/393/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2007 o nezaradení diazinónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2339]  (1)

9

 

 

2007/394/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/377/EHS so zreteľom na metodiku, ktorá sa má používať pri zisťovaní cien plynu a elektriny účtovaných koncovým priemyselným odberateľom (1)

11

 

 

2007/395/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 2007 o vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa používania chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom, ktoré oznámilo Holandské kráľovstvo podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES [oznámené pod číslom K(2007) 2361]  (1)

17

 

 

2007/396/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/409/ES, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predložených na podrobné preskúmanie vzhľadom na možné zaradenie ethaboxamu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2007) 2336]  (1)

24

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 613/2007 z 1. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007)

25

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 301, 31.10.2006)

27

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1943/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1943/2002, ktorým sa zakladá spoločný podnik Galileo (Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top