EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:335:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 335, 21. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2093/2005 z 20. decembra 2005 týkajúce sa výberového konania na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2094/2005 z 20. decembra 2005 o otvorení výberového konania na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2095/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, pokiaľ ide o oznámenie informácií o tabaku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2097/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu hlbinnej krevety v zóne NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Litvy

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2098/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu šprota obyčajného v zóne ICES IIIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2099/2005 z 20. decembra 2005 o obnovení lovu merlúzy európskej v zóne ICES Vb (vody ES), VI, VII, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa šesťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2101/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2102/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

38

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2004 o priamych daňových výhodách v prospech spoločností zúčastňujúcich sa na výstavách v zahraničí [oznámené pod číslom K(2004) 4746]  ( 1 )

39

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2005 o štátnej pomoci Nemecka v prospech závodu na spracovanie mäsa Greußener Salamifabrik GmbH [oznámené pod číslom K(2005) 2725]

48

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL Kinshasa/2/2005 z 22. novembra 2005, ktorým sa predlžuje mandát veliteľa Policajnej misie EÚ v Kinshase (KDR), EUPOL „Kinshasa“

57

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2005 z 25. novembra 2005 o vymenovaní veliteľa misie/policajného komisára Policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BiH)

58

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2084/2005 z 19. decembra 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie ( Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top