EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
14. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1095/2005 z 12. júla 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy bicyklov s pôvodom vo Vietname a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1524/2000 ukladajúce konečné antidumpingové clo na dovozy bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1096/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2005 z 12. júla 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1098/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

45

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1099/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti ( 1 )

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1100/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje minimálna výkupná cena nespracovaných sušených fíg a výška pomoci na produkciu sušených fíg

63

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1101/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa stanovuje výška pomoci na hospodársky rok 2005/2006 pre hrušky určené na spracovanie

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1102/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1103/2005 z 13. júla 2005 týkajúce sa žiadostí o dovoznú licenciu na ryžu pôvodom z Egypta v rámci colnej kvóty na rok 2005 stanovenej nariadením (ES) č. 955/2005

67

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1104/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej subkvóty III na mäkkú pšenicu, inú ako vysokej kvality, uvedený v nariadení (ES) č. 2375/2002

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1105/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 14. júla 2005

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1106/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 14. júla 2005

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/2005 z 13. júla 2005 o vydávaní dovozných povolení na trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

73

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1108/2005 z 13. júla 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

76

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1109/2005 z 13. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

78

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1110/2005 z 13. júla 2005, ustanovujúce vývozné náhrady v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

79

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/757/ES, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadia dovozy produktov rybolovu a vodného hospodárstva s pôvodom na Madagaskare, pokiaľ ide o príslušný orgán a vzor veterinárneho osvedčenia [oznámené pod číslom K(2005) 2513]  ( 1 )

84

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/472/ES ustanovujúce špecifické podmienky dovozu produktov rybolovu z Bulharskej republiky [oznámené pod číslom K(2005) 2454]  ( 1 )

88

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu produktov rybného hospodárstva z Alžírska [oznámené pod číslom K(2005) 2533]  ( 1 )

92

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybného hospodárstva z Bahám [oznámené pod číslom K(2005) 2518]  ( 1 )

99

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu produktov rybolovu z Grenady [oznámené pod číslom K(2005) 2545]  ( 1 )

104

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Alžírsko, Bahamy a Grenadu [oznámené pod číslom K(2005) 2551]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top