EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:095:TOC

 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
14. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 561/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2005 z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 563/2005 z 13. apríla 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT–ES č. 1/2005 z 8. marca 2005 o prijatí rokovacieho poriadku Rady ministrov AKT–ES

44

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT–ES č. 2/2005 z 8. marca 2005 o rokovacom poriadku spoločného ministerského výboru pre obchod AKT–ES

48

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT–ES č. 3/2005 z 8. marca 2005 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru veľvyslancov AKT–ES

51

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT–ES č. 2/2005 z 8. marca 2005 o prijatí rokovacieho poriadku Výboru pre colnú spoluprácu AKT–ES

54

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2004 o štátnej pomoci, ktorú Spojené kráľovstvo plánuje poskytnúť spoločnosti Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. [oznámené pod číslom K(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/467/ES, pokiaľ ide o zaradenie jednej prevádzkarne v Chorvátsku do predbežného zoznamu prevádzkarní tretej krajiny, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz mäsa z vtákov radu bežce [oznámené pod číslom K(2005) 985]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top