Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:417:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 417, 6. decembra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 417

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
6. decembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Dvor audítorov

2017/C 417/01

Prehľad výsledkov ročných auditov Dvora audítorov týkajúcich sa európskych agentúr a ostatných orgánov za rozpočtový rok 2016

1

2017/C 417/02

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

25

2017/C 417/03

Správa o overení ročnej účtovnej závierky úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

31

2017/C 417/04

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska

37

2017/C 417/05

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami strediska

42

2017/C 417/06

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

47

2017/C 417/07

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

52

2017/C 417/08

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

57

2017/C 417/09

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

63

2017/C 417/10

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

68

2017/C 417/11

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

74

2017/C 417/12

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

79

2017/C 417/13

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

87

2017/C 417/14

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra

92

2017/C 417/15

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

98

2017/C 417/16

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

104

2017/C 417/17

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

110

2017/C 417/18

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

115

2017/C 417/19

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu

120

2017/C 417/20

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

126

2017/C 417/21

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu

131

2017/C 417/22

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

142

2017/C 417/23

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra

150

2017/C 417/24

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

156

2017/C 417/25

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

160

2017/C 417/26

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

166

2017/C 417/27

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

171

2017/C 417/28

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu

176

2017/C 417/29

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie

181

2017/C 417/30

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

187

2017/C 417/31

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

194

2017/C 417/32

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

201

2017/C 417/33

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

207

2017/C 417/34

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie

212

2017/C 417/35

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou Eurojustu

218

2017/C 417/36

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu

223

2017/C 417/37

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

228

2017/C 417/38

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

233

2017/C 417/39

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európske GNSS za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

241

2017/C 417/40

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

247

2017/C 417/41

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry

252

2017/C 417/42

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou rady

256


SK

 

Top