Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:270:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 270, 25. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 270

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
25. júla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 270/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2016/C 270/02

Pokračovanie činnosti Všeobecného súdu medzi 1. a 19. septembrom 2016

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 270/03

Spojené veci C-210/14 až C-214/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 – (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – trestné konania proti Daniele Tomassiovej (C-210/14), Massimilianovi Di Adamovi (C-211/14), Andree De Ciantisovej (C-212/14), Romine Biolziovej (C-213/14), Giuseppovi Proiovi (C-214/14) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania a zberu hier — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

3

2016/C 270/04

Vec C-433/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Domenicovi Rosovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

4

2016/C 270/05

Vec C-434/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Raffaelovi Mignonemu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

4

2016/C 270/06

Vec C-435/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Maurovi Barlettovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

5

2016/C 270/07

Vec C-436/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Davidovi Cazzorlovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

6

2016/C 270/08

Vec C-437/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Nicolovi Seminariovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

7

2016/C 270/09

Vec C-462/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Lorenzovi Carluccimu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

7

2016/C 270/10

Vec C-467/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo – Taliansko) – trestné konanie proti Chiare Baldovej (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

8

2016/C 270/11

Vec C-474/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Salerno – Taliansko) – trestné konanie proti Cristianovi Pontillovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

9

2016/C 270/12

Vec C-495/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini/Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernica 89/665/EHS — Verejné obstarávanie — Vnútroštátna právna úprava — Výdavky na prístup k správnemu — Odradzujúce výdavky — Súdne preskúmanie správnych aktov — Zásady efektivity a ekvivalencie)

10

2016/C 270/13

Vec C-534/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo – Taliansko) – trestné konanie proti Andreovi Gaitimu, Sidi Amidou Billovi, Josephovi Arasomwanovi, Giuseppemu Carissimimu, Sahabouvi Songnemu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

10

2016/C 270/14

Vec C-65/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari – Taliansko) – trestné konanie proti Vitovi Santorovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Reorganizácia systému udeľovania koncesií prostredníctvom zjednotenia dátumu uplynutia ich platnosti — Nové verejné obstarávanie — Koncesie platné kratšie ako predchádzajúce koncesie — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

11

2016/C 270/15

Vec C-504/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Frosinone – Taliansko) – trestné konanie proti Antoniovi Paolovi Contimu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zhodné prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Rozsudok Súdneho dvora, ktorým bola vyhlásená za nezlučiteľnú s právom Únie vnútroštátna právna úprava o koncesiách na činnosti zberu stávok — Reorganizácia systému prostredníctvom nového výberového konania — Bezodplatné postúpenie užívania hmotného a nehmotného majetku držaného vo vlastníctve a predstavujúceho sieť riadenia a zberu stávkových hier — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

12

2016/C 270/16

Vec C-8/16: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Frosinone – Taliansko) – trestné konanie proti Paole Tonachellovej (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rovnaké prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Rozsudok Súdneho dvora, ktorý vyhlásil vnútroštátnu právnu úpravu o koncesiách na činnosť prijímania stávok za nezlučiteľnú s právom Únie — Reorganizácia systému prostredníctvom nového verejného obstarávania — Bezodplatné postúpenie užívania vlastneného hmotného a nehmotného majetku, ktorý tvorí sieť prevádzkovania hry a prijímania stávok — Obmedzenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

13

2016/C 270/17

Vec C-278/15 P: Odvolanie podané 4. júna 2015: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 26. marca 2015 vo veci T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club/ÚHVT

13

2016/C 270/18

Vec C-451/15 P: Odvolanie podané 17. augusta 2015: Best-Lock (Europe) Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. júna 2015 vo veci T-395/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO

14

2016/C 270/19

Vec C-452/15 P: Odvolanie podané 17. augusta 2016: Best-Lock (Europe) Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. júna 2015 vo veci T-396/14, Best-Lock (Europe)/EUIPO

14

2016/C 270/20

Vec C-479/15 P: Odvolanie podané 7. septembra 2015: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 9. júla 2015 vo veci T-89/11, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO

14

2016/C 270/21

Vec C-480/15 P: Odvolanie podané 10. septembra 2015: KS Sports IPCo GmbH, právny nástupca BH Stores BV, proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 2. júla 2015 vo veci T-657/13, KS Sports/EUIPO

15

2016/C 270/22

Vec C-602/15 P: Odvolanie podané 10. novembra 2015: Monster Energy Company proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 9. septembra 2015 vo veci T-633/14, Monster Energy/EUIPO

15

2016/C 270/23

Vec C-603/15 P: Odvolanie podané 10. novembra 2015: Monster Energy Company proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 9. septembra 2015 vo veci T-666/14, Monster Energy/EUIPO

15

2016/C 270/24

Vec C-636/15 P: Odvolanie podané 30. novembra 2016: August Storck KG proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2015 vo veci T-366/14, August Storck/EUIPO

16

2016/C 270/25

Vec C-35/16 P: Odvolanie podané 21. januára 2016: Matratzen Concord GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 19. novembra 2015 vo veci T-526/14, Matratzen Concord GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

16

2016/C 270/26

Vec C-76/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 11. februára 2016 – INGSTEEL spol. s r. o., Metrostav a. s./Úrad pre verejné obstarávanie

16

2016/C 270/27

Vec C-77/16 P: Odvolanie podané 11. februára 2016: Hewlett Packard Development Company LP proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. decembra 2015 vo veci T-628/14, Hewlett Packard Development Company/EUIPO

17

2016/C 270/28

Vec C-115/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. februára 2016 – N Luxembourg 1/Skatteministeriet

17

2016/C 270/29

Vec C-116/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. februára 2016 – Skatteministeriet/T Danmark

20

2016/C 270/30

Vec C-117/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. februára 2016 – Skatteministeriet/Y Denmark Aps

22

2016/C 270/31

Vec C-118/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. februára 2016 – X Denmark A/S/Skatteministeriet

25

2016/C 270/32

Vec C-119/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. februára 2016 – C Danmark I/Skatteministeriet

27

2016/C 270/33

Vec C-191/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 5. apríla 2016 – Romano Pisciotti/Spolková republika Nemecko

29

2016/C 270/34

Vec C-265/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 12. mája 2016 – VCAST Limited/R.T.I. SpA

30

2016/C 270/35

Vec C-292/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus (Fínsko) 25. mája 2016 – A Oy/Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

31

2016/C 270/36

Vec C-301/16 P: Odvolanie podané 26. mája 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. marca 2016 vo veci T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Európska komisia

32

2016/C 270/37

Vec C-304/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

33

2016/C 270/38

Vec C-305/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 30. mája 2016 – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

34

2016/C 270/39

Vec C-323/16 P: Odvolanie podané 8. júna 2016: Eurallumina SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 22. apríla 2016 v spojených veciach T-60/06 RENV II a T-62/06 RENV II, Talianska republika a Eurallumina SpA/Európska komisia

36

 

Všeobecný súd

2016/C 270/40

Vec T-162/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 – Magic Mountain Kletterhallen a i./Komisia („Štátna pomoc — Pomoc na výstavbu a prevádzku lezeckých zariadení Deutscher Alpenverein eV — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Schéma pomoci — Podrobnejšia ekonomická analýza — Zlyhanie trhu — Legitímny cieľ všeobecného záujmu — Článok 108 ods. 2 a 3 ZFEÚ — Závažné ťažkosti“)

37

2016/C 270/41

Vec T-276/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 – Growth Energy a Renewable Fuels Association/Rada („Dumping — Dovoz bioetanolu pochádzajúceho zo Spojených štátov — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Združenie — Neexistencia priamej dotknutosti členov — Neprípustnosť — Celoštátne antidumpingové clo — Individuálne zaobchádzanie — Výber vzorky — Právo na obhajobu — Zákaz diskriminácie — Povinnosť náležitej starostlivosti“)

38

2016/C 270/42

Vec T-277/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 – Marquis Energy/Rada („Dumping — Dovoz bioetanolu pochádzajúceho zo Spojených štátov — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Celoštátne antidumpingové clo — Individuálne zaobchádzanie — Výber vzorky“)

38

2016/C 270/43

Vec T-122/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. júna 2016 – Taliansko/Komisia („Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora konštatujúceho nesplnenie povinnosti štátom — Penále — Rozhodnutie o úhrade penále — Metóda výpočtu úrokov uplatňujúcich sa v prípade vymáhania nezákonnej pomoci — Zložené úroky“)

39

2016/C 270/44

Vec T-614/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2016 – Fútbol Club Barcelona/EUIPO – Kule (KULE) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie KULE — Skoršie národné ochranné známky a všeobecne známa ochranná známka CULE — Relatívne dôvody zamietnutia — Absencia riadneho používania skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2016/C 270/45

Vec T-789/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2016 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MEISSEN — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie MEISSEN, MEISSENER PORZELLAN, HAUS MEISSEN, Meissen a Meissener Porzellan — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

41

2016/C 270/46

Vec T-385/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2016 – Loops/EUIPO (Tvar zubnej kefky) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku únie — Trojrozmerná ochranná známka — Tvar zubnej kefky — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

41

2016/C 270/47

Vec T-583/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2016 – Monster Energy/EUIPO (Vyobrazenie symbolu mieru) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej symbol mieru — Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu — Nedodržanie lehoty na podanie žaloby na Všeobecný súd“)

42

2016/C 270/48

Vec T-585/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. júna 2016 – Monster Energy/EUIPO (GREEN BEANS) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GREEN BEANS — Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu — Nedodržanie lehoty na podanie žaloby na Všeobecný súd“)

43

2016/C 270/49

Vec T-362/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. mája 2016 – REWE-Zentral/EUIPO – Vicente Gandía Pla (MY PLANET) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

43

2016/C 270/50

Vec T-825/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2016 – IREPA/Komisia a Dvor audítorov („Žaloba o neplatnosť — Rybolov — Taliansky národný program na zhromažďovanie údajov v odvetví rybolovu na obdobie rokov 2009 – 2010 — Vymáhanie časti záloh vyplatených žalobcovi — Predbežná správa Dvoru audítorov — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Listy obsahujúce predbežné informácie — Rozhodnutie o vymáhaní — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

44

2016/C 270/51

Vec T-178/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2016 – Kohrener Landmolkerei a DHG/Komisia („Systém zaručených tradičných špecialít — Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 — List Komisie, ktorým informuje vnútroštátne orgány o oneskorenom podaní ich námietky — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

45

2016/C 270/52

Vec T-168/16: Žaloba podaná 18. apríla 2016 – Grizzly Tools/Komisia

45

2016/C 270/53

Vec T-202/16: Žaloba podaná 3. mája 2016 – Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn)

46

2016/C 270/54

Vec T-222/16: Žaloba podaná 11. mája 2016 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

47

2016/C 270/55

Vec T-229/16: Žaloba podaná 6. mája 2016 – Pio De Bragança/EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)

48

2016/C 270/56

Vec T-240/16: Žaloba podaná 14. mája 2016 – Klyuyev/Rada

48

2016/C 270/57

Vec T-242/16: Žaloba podaná 17. mája 2016 – Stavytskyi/Rada

50

2016/C 270/58

Vec T-247/16: Žaloba podaná 13. mája 2016 – Trasta Komercbanka a iní/ECB

51

2016/C 270/59

Vec T-248/16: Žaloba podaná 19. mája 2016 – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)

52

2016/C 270/60

Vec T-261/16: Žaloba podaná 25. mája 2016 – Portugalsko/Komisia

52

2016/C 270/61

Vec T-272/16: Žaloba podaná 25. mája 2016 – Grécko/Komisia

53

2016/C 270/62

Vec T-273/16: Žaloba podaná 30. mája 2016 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

55

2016/C 270/63

Vec T-274/16: Žaloba podaná 27. mája 2016 – Saleh Thabet/Rada

56

2016/C 270/64

Vec T-275/16: Žaloba podaná 27. mája 2016 – Mubarak a iní/Rada

57

2016/C 270/65

Vec T-282/16: Žaloba podaná 30. mája 2016 – Inpost Paczkomaty/Komisia

58

2016/C 270/66

Vec T-283/16: Žaloba podaná 30. mája 2016 – Inpost/Komisia

60

2016/C 270/67

Vec T-284/16: Žaloba podaná 23. mája 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

61

2016/C 270/68

Vec T-287/16: Žaloba podaná 30. mája 2016 – Belgicko/Komisia

62

2016/C 270/69

Vec T-289/16: Žaloba podaná 3. júna 2016 – Inox Mare/Komisia

63

2016/C 270/70

Vec T-290/16: Žaloba podaná 7. júna 2016 – Fruits de Ponent/Komisia

64

2016/C 270/71

Vec T-298/16: Žaloba podaná 13. júna 2016 – East West Consulting/Komisia

66

2016/C 270/72

Vec T-560/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. júna 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

67

2016/C 270/73

Vec T-537/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. júna 2016 – Laboratoire Nuxe/EUIPO – NYX, Los Angeles (NYX)

67

2016/C 270/74

Vec T-84/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. mája 2016 – Laboratorios Thea/EUIPO – Sebapharma (Sebacur)

67

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 270/75

Vec F-121/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) zo 14. júna 2016 – Fernández González/Komisia (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Zamestnanec pracujúci v kabinete európskeho komisára — Prijímanie dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) PZOZ — Podmienka prerušenia akejkoľvek formy zamestnania s Komisiou na dobu šesť mesiacov — Bod 3.2 oznámenia D(2005) 18064 Komisie z 28. júla 2005 týkajúceho sa zamestnávania dočasných zamestnancov, v zmysle článku 2 písm. b) a d) PZOZ o stálych pracovných miestach v prípade absencie úspešných uchádzačov výberového konania)

68

2016/C 270/76

Vec F-133/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 10. júna 2016 – HI/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Článok 11 služobného poriadku — Povinnosť zachovávať lojálnosť — Článok 11a — Konflikt záujmov — Úradník poverený dohliadaním na projekt financovaný Úniou — Rodinná väzba medzi týmto úradníkom a zamestnancom vybraným pre potreby projektu spoločnosťou poverenou realizáciu uvedeného projektu — Disciplinárne konanie — Disciplinárna sankcia — Preradenie do nižšej platovej triedy — Zákonnosť zloženia disciplinárnej rady — Povinnosť odôvodnenia — Dĺžka konania — Primeraná lehota — Porušenie práva na obranu — Zásada ne bis in idem — Zjavne nesprávne posúdenie — Primeranosť sankcie — Poľahčujúce okolnosti)

69


SK

 

Top