Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:354:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 354, 8. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 354

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. októbra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 354/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7371 – Nordic Capital/Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7282 – Liberty Global/Discovery/All3Media) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 354/4

Výmenný kurz eura

3

2014/C 354/5

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 17. januára 2014 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/C.39801 Polyurethane Foam (Polyuretánová pena) – Spravodajca: Luxembursko

4

2014/C 354/6

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Polyuretánová pena (AT.39801)

5

2014/C 354/7

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 29. januára 2014 [Vec AT.39801 – Polyurethane Foam (Polyuretánová pena)] [oznámené pod číslom C(2014) 238 final]

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 354/8

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

10

2014/C 354/9

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

10

2014/C 354/10

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

11

2014/C 354/11

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

12

2014/C 354/12

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

13


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2014/C 354/13

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Rusku

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 354/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top