Help Print this page 

Document C:2008:277:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 277, 31. október 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/10/2008
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 277

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
31. októbra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 277/01

Konečná účtovná závierka 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2007

1

2008/C 277/02

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2007

243


 

2008/C 277/03

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


SK

 

Top