EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:305:TOC

 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 305

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
15. decembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

VÝBOR REGIÓNOV

 

71. plenárne zasadnutie 10. – 11. októbra 2007

2007/C 305/01

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Energetický balík“

1

2007/C 305/02

Stanovisko Výboru regiónov:

„Ročná správa šiestich európskych koordinátorov transeurópskej siete (TES-D)“ a

„Transeurópske dopravné siete: smerovanie k integrovanému prístupu“

„Rozšírenie hlavných transeurópskych dopravných osí“

6

2007/C 305/03

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Budúcnosť európskych letísk“

11

2007/C 305/04

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia“ a „Začlenenie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami“

15

2007/C 305/05

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Miestna a regionálna samospráva na Ukrajine a rozvoj spolupráce EÚ s Ukrajinou“

20

2007/C 305/06

Stanovisko Výboru regiónov „Európsky výskumný priestor – nové perspektívy“

25

2007/C 305/07

Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému „Faktory úspechu miestnych a regionálnych stratégií na predvídanie a sprevádzanie procesov reštrukturalizácie“

30

2007/C 305/08

Stanovisko Výboru regiónov „Balíček Lepšia právna regulácia“

38

2007/C 305/09

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Uplatňovanie globálneho prístupu k migrácii smerom k južným námorným hraniciam Európskej únie a východným a juhovýchodným regiónom susediacim s Európskou úniou“

43

2007/C 305/10

Výhľadové stanovisko Výboru regiónov „Situácia migrantiek v Európskej únii“

48

2007/C 305/11

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Rovnosť príležitostí a šport“

53


SK

 

Top