EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 187, 17. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.187.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 187

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
17. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/387/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júla 2012, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 641/2012 zo 16. júla 2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 356/2010, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 643/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko (1)

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 645/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry na rok 2012

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 646/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (1)

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 647/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/388/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

38

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/389/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/390/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pri Africkej únii

44

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/391/SZBP, zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/392/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/393/SZBP zo 16. júla 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

52

 

 

2012/394/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011 o súlade opatrení, ktoré má prijať Taliansko podľa článku 14 smernice Rady 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch, týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi EÚ

57

 

 

2012/395/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2012 o uznaní schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

62

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/396/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – OOP č. 1/2012 zo 17. februára 2012 o zriadení šiestich podvýborov a o zrušení rozhodnutia Spoločného výboru ES – OOP č. 1/2008

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top