EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:102:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 102, 12. apríl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.102.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 102

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
12. apríla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/189/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. marca 2012 o uzavretí Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 308/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa miera dodatočného cla pre výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 309/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/190/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES v súvislosti s dočasnými výnimkami z pravidiel pôvodu ustanovenými v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Maurícia, Seychel a Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervované tuniaky a filé z tuniaka [oznámené pod číslom C(2012) 2321]

9

 

 

2012/191/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. apríla 2012, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v prípade nových účinných látok amisulbróm, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoxaden, tiosíran strieborný a tembotrión [oznámené pod číslom C(2012) 2259]  (1)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top