EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 71

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
9. marca 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2012/C 071/01

Stanovisko Komisie zo 7. marca 2012 týkajúce sa plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2 vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 071/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 071/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 560/2005 o obmedzujúcich opatreniach proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny

6

 

Európska komisia

2012/C 071/05

Výmenný kurz eura

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

2012/C 071/06

Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2012/C 071/07

Oznámenie o začatí predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

10

2012/C 071/08

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

23

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 071/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

32

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 071/10

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

33


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top