EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0265

Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. septembra 2012.
Enrique Serrano Aranda proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LE LANCIER - Skoršie slovné a obrazové národné ochranné známky EL LANCERO - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b nariadenia (ES) č. 207/2009 - Zamietnutie námietky.
Vec T-265/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:472

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. septembra 2012 – Serrano Aranda/ÚHVT – Burg Groep (LE LANCIER)

(vec T-265/09)

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LE LANCIER – Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršie národné obrazové ochranné známky EL LANCERO – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Zamietnutie námietky“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny – Kritériá [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 15, 16, 43, 74, 75)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka LE LANCIER – Slovná ochranná známka a obrazové ochranné známky EL LANCERO [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 18, 70, 76)

3.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými tovarmi alebo službami – Kritériá posúdenia – Doplňujúca povaha výrobkov [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 22, 34)

4.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia – Kombinovaná ochranná známka [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 51, 52)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. marca 2009 (vec R 366/2008-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Enriquem Serranom Arandom a Burg Groep BV

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Enrique Serrano Aranda je povinný nahradiť trovy konania.

Top