Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0441

Vec C-441/09: Žaloba podaná 11. novembra 2009 — Komisia Európskych Spoločenstiev/Rakúska republika

OJ C 24, 30.1.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/27


Žaloba podaná 11. novembra 2009 — Komisia Európskych Spoločenstiev/Rakúska republika

(Vec C-441/09)

2010/C 24/50

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych Spoločenstiev (v zastúpení: D. Triantafyllou a B.-R. Killmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika si tým, že použila zníženú daň z obratu na dodávky, dovozy a nadobudnutie v rámci Spoločenstva určitých živých zvierat, najmä koňov, ktoré neslúžia na prípravu potravín pre ľudí a zvieratá, porušila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 96 a 98 v spojení s prílohou III smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1),

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia zastáva názor, že rakúske právo upravujúce daň z obratu porušuje články 96 a 98 v spojení s prílohou III smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty tým spôsobom, že uplatňuje na dodávku určitých živých zvierat (najmä koňov) zníženú daň z obratu aj v prípade, keď tieto zvieratá nie sú určené na výrobu potravín.

Pojem „živé zvieratá“ v bode 1 prílohy III smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nie je samostatnou kategóriou, ale zahŕňa len zvieratá obvykle určené na ľudskú a zvieraciu spotrebu. Tento výklad sa opiera o španielske, francúzske, anglické, talianske, holandské, portugalské, ako aj švédske znenie uvedeného ustanovenia. Navyše podľa ustálenej judikatúry výnimočná povaha daného ustanovenia vyžaduje reštriktívny výklad.

Najmä u zvierat patriacich do čeľade koňovitých prevažuje ich použitie ako ťažných a jazdeckých zvierat (a nie ako potravy pre ľudskú a zvieraciu spotrebu).


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 347, s. 1).


Top