Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1214(06)

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

OJ C 366, 14.12.2013, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/35


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2013/C 366/09)

1.   V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (1) z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opakovanému výskytu dumpingu a ujmy.

V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť záležitosti, ktoré sú uvedené v žiadosti o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe už uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

rúrové a potrubné tvarovky zo železa a ocele

Čínska ľudová republika a Thajsko, pričom pôsobnosť opatrenia bola rozšírená na Taiwan, Indonéziu, Srí Lanku a Filipíny

antidumpingové clo

nariadenie Rady (ES) č. 803/2009 (Ú. v. EÚ L 233, 4.9.2009, s. 1), ktorého pôsobnosť bola v súvislosti s Čínou rozšírená nariadením Rady (ES) č. 2052/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 4) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Indonézie, nariadením Rady (ES) č. 2053/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 9) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného zo Srí Lanky a nariadením Rady (ES) č. 655/2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29.4.2006, s. 1) na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Filipín

5.9.2014


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci dňa uvedeného v tomto stĺpci.


Top