Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0380

PRÍLOHA k dokumentu Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

/* COM/2012/0380 final - 2012/0184 (COD) */

52012PC0380

PRÍLOHA k dokumentu Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES /* COM/2012/0380 final - 2012/0184 (COD) */


PRÍLOHA

k dokumentu Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

PRÍLOHA I

Technické informácie, ktoré majú sprístupňovať výrobcovia

1. Brzdové zariadenie

1.1. Prevádzkové brzdenie

– Všeobecný opis vrátane možností sekundárneho/núdzového brzdenia, ktoré sa kontrolujú na bežnej valcovej skúšobni bŕzd

– Usporiadanie systému

– Ovládanie brzdy

– Regulátor brzdnej sily: umiestnenie a charakteristika fungovania

– Referenčné sily

– Brzdové bubny

– Brzdové kotúče

– Brzdové obloženia a doštičky

– Pneumatická brzda

– Hydraulická brzda

1.2. Parkovacia brzda

– Všeobecný opis

– Ovládanie parkovacej brzdy

– Náprava, na ktorú pôsobí parkovacia brzda

– Elektronicky riadená parkovacia brzda

1.3. Odľahčovacia brzda

– Všeobecný opis

– Ovládanie brzdy

1.4.   Elektronické systémy riadenia

– ABS

– BAS

– ESC

– EBS

1.5.   Brzdy prípojných vozidiel

– Spojovacie hlavice pre brzdy prípojného vozidla: všeobecný opis

– Opis bezpečnostného systému

2. Riadenie

– Všeobecný opis systému

– Princíp činnosti

– Poloha skrine prevodovky riadenia

– Princíp riadenia s posilňovačom

– Priemer volantu

– Elektronické ovládanie systému riadenia

– Ďalšie elektronické prvky

3. výhľad

3.1. Sklá

– Čelné sklo

– Iné vonkajšie sklá (okrem strešného okna)

– Strešné okno

– Vnútorné sklá

– Sklá núdzového východu

3.2. Spätné zrkadlá

– Počet zariadení

– Kategórie

– Poloha zariadení

– Schvaľovacia značka

3.3. Stierače čelného skla

– Počet zariadení

– Dĺžka líšt stieračov

3.4. Ostrekovače čelného skla

– Počet zariadení

3.5. Systém na odhmlievanie

– Princíp činnosti

4. Svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie

4.1. Svetlomety

– Diaľkový svetlomet

– Stretávací svetlomet

4.2. Predné a zadné obrysové svetlá, bočné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá

– Predné obrysové svetlá

– Zadné obrysové svetlá

– Obrysové bočné svetlá

– Predné doplnkové obrysové svetlá

– Zadné doplnkové obrysové svetlá

4.3. Brzdové svetlá

– Počet zariadení

– Poloha zariadení

– Zdroj svetla

– Schvaľovacia značka

– Adaptívne brzdové svetlá

4.4.   Smerovky a výstražné svetlá

– Počet zariadení

– Poloha zariadení

– Zdroj svetla

– Schvaľovacia značka

– Kontrolná žiarovka

– Princíp aktivácie výstražných svetiel

4.5. Predné a zadné hmlové svetlá

– Predné hmlové svetlá

– Zadné hmlové svetlá

– Počet zariadení

4.6. Spätné svetlomety

– Počet zariadení

– Poloha zariadení

– Zdroj svetla

– Schvaľovacia značka

4.7. Svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

– Počet zariadení

– Poloha zariadení

– Zdroj svetla

– Schvaľovacia značka

4.8. Odrazové sklá, bočné odrazové sklá a zadné tabuľky s označením

– Predné odrazové sklá

– Zadné odrazové sklá

– Bočné odrazové sklá

– Zadné tabuľky s označením

4.9.   Elektrické prepojenia s ťažnými a ťahanými vozidlami

– Schéma zapojenia

– Štandardné zapojenie

4.10. Nepovinné svietidlá

– Zoznam nepovinných svetiel

– Poloha zariadení

– Schvaľovacia značka

4.11. Batéria

– Počet zariadení

– Napätie (V)

– Kapacita (Ah)

– Poloha zariadení

4.12. Elektronicky riadené systémy osvetlenia

– Všeobecný opis

5. Nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav

5.1. Nápravy

– Všeobecný opis

5.2. Kolesá

– Rozmery

– Materiál

5.3. Pneumatiky

– Počet

– Usporiadanie

– Rozmery

– Kategória rýchlosti

– Index nosnosti

– Počet rezervných kolies

– Rozmery rezervného kolesa

– Zariadenia rovnocenné s rezervnými kolesami

5.4. Systém zavesenia

– Všeobecný opis systému

– Pružiny

– Tlmiče nárazov

– Stabilizátory

– Vzduchové odpruženie

– Elektronické ovládanie systému zavesenia

6. Podvozok a jeho príslušenstvo

6.1. Podvozok alebo rám a príslušenstvo

– Všeobecný opis

6.2. Palivová nádrž a potrubie

– Počet palivových nádrží

– Všeobecný opis nádrží

– Životnosť nádrže (ak existuje)

– Usporiadanie

– Objem

– Označenie

– Ochranné prostriedky

– Všeobecný opis palivového potrubia

6.3. Nárazníky, bočná ochrana a zadné zariadenie na ochranu proti podbehnutiu

– Predná ochrana proti podbehnutiu

– Bočná ochrana

– Zadné zariadenie na ochranu proti podbehnutiu

6.4. Nosič rezervného kolesa

– Poloha

6.5. Spojovací mechanizmus a ťažné zariadenie

– Spojovacie mechanizmy

– Ťažné zariadenie

6.6. Prevodovka

– Všeobecný opis

– Typ radenia prevodových stupňov

– Počet prevodových stupňov

– Diferenciály / samoblokovacie diferenciály

– Počet hnacích náprav

– Prevádzkové režimy prevodovky

– Spojka: všeobecný opis

– Elektronické riadenie prevodovky

6.7. Upevnenie motora

– Všeobecný opis

6.8. Kabína a karoséria

– Všeobecný opis

– Dvere

– Sedadlá

– Schody do kabíny

– Ostatné vnútorné a vonkajšie vybavenie

– Blatníky, zariadenia zabraňujúce rozstreku

7. OSTATNÉ VYBAVENIE

7.1. Bezpečnostné pásy

– Kategória bezpečnostných pásov pre každé sedadlo

– Schvaľovacia značka

– Pyrotechnický predpínač

7.2. Airbagy

– Počet a usporiadanie

– Označenie

– Kontrolná žiarovka

– Vypínač airbagu spolujazdca

7.3. Hasiaci prístroj

– Počet a usporiadanie:

– Kategórie

7.4. Zabezpečovacie riadenie proti krádeži

– Ovládanie zablokované zariadením

7.5. Zaisťovacie kliny pod kolesá

– Počet a usporiadanie:

7.6. Výstražné zvukové zariadenie

– Počet a poloha zariadení

– Schvaľovacia značka

– Úroveň hlasitosti [dB(A))

7.7. Rýchlomer

– Jednotky (km/h alebo mph)

– Maximálna zobrazená rýchlosť (km/h alebo mph)

– Členenie rýchlomera

7.8. Tachograf

– Značka a model

– Schvaľovacia značka

– Sériové číslo

– Poloha plomb

– Poloha štítka s údajmi

7.9. Zariadenie na obmedzenie rýchlosti

– Nastavenie rýchlosti

– Značka a model

– Usporiadanie konektorov na kontrolu

– (otáčky/km alebo impulzy/km)

– w (otáčky/km alebo impulzy/km)

– Poloha štítka s údajmi

7.10. Počítadlo najazdených kilometrov

– Počet znakov

8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1. Hluk

– Všeobecný opis systémov a zariadení určených na zníženie hlučnosti spôsobenej vozidlom

– Úroveň hluku – stojace vozidlo [dB(A) pri min-1]

– Úroveň hluku za jazdy [dB(A)]

– Počet tlmičov na výfukovom potrubí

– Poloha tlmičov na výfukovom potrubí

– Označenie tlmičov na výfukovom potrubí

8.2. Emisie benzínových motorov

– CO (v g/km alebo g/kWh)

– CO pri voľnobehu ( % obj.)

– CO pri vysokých voľnobežných otáčkach (% obj. pri min-1)

– uhľovodík pri vysokých voľnobežných otáčkach (% obj. pri min-1)

– hodnota lambda pri vysokých voľnobežných otáčkach (min-1)

– uhľovodík (v g/km alebo g/kWh)

– NOx (v g/km alebo g/kWh)

– uhľovodík + NOx (v g/km)

– CO2 (g/km)

– Údaj o environmentálnej kategórii typového schválenia ES

– Typ a poloha konektora OBD

– Komunikačný protokol OBD

– Zariadenie na reguláciu emisií namontované vo vozidle

– Poloha zariadenia na reguláciu emisií namontovaného vo vozidle

– Označenie katalyzátora

– Počet snímačov lambda

8.3. Emisie naftových motorov

– CO (v g/km alebo g/kWh)

– uhľovodík (v g/km alebo g/kWh)

– NOx (v g/km alebo g/kWh)

– uhľovodík + NOx (v g/km)

– CO2 (g/km)

– Častice z naftových motorov (v g/km alebo g/kWh)

– Korekčný absorpčný koeficient pre naftové motory (v m−1) (opacita)

– Údaj o environmentálnej kategórii typového schválenia ES

– Konektor OBD

– Komunikačný protokol OBD

– Zariadenie na reguláciu emisií namontované vo vozidle

– Poloha zariadenia na reguláciu emisií namontovaného vo vozidle

– Označenie katalyzátora

– Označenie zachytávača častíc

8.4. Potláčanie elektromagnetického rušenia

– Opis zapojenia zapaľovacích sviečok

– Označenie zapojenia zapaľovacích sviečok

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH A METÓDY SKÚŠANIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V tejto prílohe sa vymedzujú vozidlové systémy a súčasti, ktoré sa majú podrobiť skúške, a uvádzajú sa podrobnosti o metóde ich skúšania a kritériách použitých pri stanovení, či je stav vozidla akceptovateľný.

Skúška musí zahŕňať prinajmenšom položky uvedené v bode 3 za predpokladu, že sa vzťahujú na povinné vybavenie vozidla, ktoré sa skúša v príslušnom členskom štáte.

Skúšky sa vykonávajú prostredníctvom techník a zariadení, ktoré sú v súčasnosti dostupné bez použitia nástrojov na demontáž alebo odstránenie akejkoľvek časti vozidla.

Všetky položky uvedené na zozname sa pri pravidelnej kontrole vozidiel považujú za povinné s výnimkou položiek s označením (X), ktoré súvisia so stavom vozidla a jeho spôsobilosťou na používanie v cestnej doprave, ale nepovažujú sa za zásadné pri kontrole technického stavu.

„Príčiny poruchy“ sa neuplatňujú v prípadoch, keď sa týkajú požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení vozidla v čase prvej registrácie, prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž.

Ak je daná metóda skúšania vizuálna, znamená to, že inšpektor v prípade potreby skontroluje položky nielen zrakom, ale s nimi aj manipuluje, vyhodnocuje hlučnosť alebo používa akékoľvek iné vhodné prostriedky kontroly bez použitia zariadení.

2. ROZSAH SKÚŠKY

Skúška sa zameriava prinajmenšom na tieto prvky:

0)           Identifikácia vozidla

1)           Brzdové zariadenie

2)           Riadenie;

3)           Výhľad;

4)           Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému;

5)           Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie náprav;

6)           Podvozok a jeho príslušenstvo;

7)           Ostatné vybavenie;

8)           Zaťaženie životného prostredia;

9)           Doplňujúce skúšky pri vozidlách kategórie M2 a M3 určených na prepravu osôb.

3. OBSAH A METÓDY SKÚŠKY

Počas skúšky sa kontrolujú prinajmenšom položky a používajú minimálne normy a metódy uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Položka || Metóda || Príčiny poruchy ||

||

0.       IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA ||

0.1.      Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ak sa v požiadavkách vyžadujú)(1) || Vizuálna kontrola || a)                Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom vozidla alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť. b)                Chýbajúci alebo nečitateľný nápis. c)                Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla ani záznamami. ||

0.2.      Identifikácia vozidla podvozok/sériové číslo || Vizuálna kontrola || a)                Chýba alebo ju nemožno nájsť. b)                Neúplná, nečitateľná. c)                Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla ani záznamami. ||

1.         BRZDOVÉ ZARIADENIE ||

1.1.      Mechanický stav a funkcia ||

1.1.1.       Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej páky || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali prekontrolovať pri vypnutom motore. || a)                Nadmerná tesnosť čapu. b)                Nadmerné opotrebenie alebo vôľa. ||

1.1.2.    Stav pedála/ručnej páky a dráha zariadenia ovládajúceho brzdu || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom by sa mali prekontrolovať pri vypnutom motore. || a)                Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy. b)                Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy. c)                Protisklzové pokrytie na brzdovom pedáli chýba, je uvoľnené alebo opotrebované do hladka. ||

1.1.3.    Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky || Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového ochranného ventilu a poistného tlakového ventilu. || a)                Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo). b)                Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(1) c)                Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefunguje. d)                Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu. e)                Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému. ||

1.1.4.    Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer || Kontrola funkčnosti. || Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer. ||

1.1.5.    Riadiaci ventil ručnej brzdy || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač. b)                Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu. c)                Voľné spoje alebo netesnosť v systéme. d)                Nedostatočná funkcia. ||

1.1.6.   Aktivátor parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží. b)                Nadmerné opotrebenie čapu páky alebo západkového mechanizmu. c)                Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie. d)                Aktivátor chýba, je poškodený alebo nefunkčný. e)                Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu. ||

1.1.7. Brzdové ventily (nožný regulátor tlaku, dekompresný ventil, regulačný ventil) || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu. b)                Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora. c)                Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu. d)                Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny. ||

1.1.8.   Spojovacie hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické) || Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojovacie hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom. || a)                Chybný uzatvárací kohútik alebo automaticky uzatvárací ventil. b)                Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu. c)                Nadmerná netesnosť. d)                Nesprávna funkcia. ||

1.1.9.   Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu || Vizuálna kontrola. || a)                Zásobník je poškodený, skorodovaný alebo netesný. b)                Nefunkčné odvodňovacie zariadenie. c)                Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nevhodne namontovaný. ||

1.1.10.     Brzdové posilňovače, hlavný valec (hydraulické systémy) || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Brzdový posilňovač nefunguje alebo je neúčinný. b)                Hlavný valec je chybný alebo netesný. c)                Hlavný valec je nedostatočne upevnený. d)                Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny. e)                Chýbajúci uzáver nádrže hlavného valca. f)                Výstražná signalizácia hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená. g)                Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia hladiny brzdovej kvapaliny. ||

1.1.11.     Brzdové potrubia || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia. b)                Netesnosť potrubia alebo spojov. c)                Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie. d)                Nesprávne umiestnené potrubie. ||

1.1.12.     Brzdové hadice || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia. b)                Hadica je poškodená, odretá, prekrútená alebo príliš krátka. c)                Netesná hadica alebo spoje. d)                Vydutie hadice pod tlakom. e)                Pórovitosť hadice. ||

1.1.13.     Brzdové obloženia a doštičky || Vizuálna kontrola. || a)                Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek. b)                Znečistenie obloženia alebo doštičiek (olej, mastivo atď.). c)                Obloženia alebo doštičky chýbajú. ||

1.1.14.     Brzdové bubny, brzdové kotúče || Vizuálna kontrola. || a)                Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne ryhovaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený. b)                Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mastivo atď.). c)                Bubon alebo kotúč chýba. d)                Nedostatočne pripevnený držiak. ||

1.1.15.     Brzdové lanká, ťahadlá, páky, tyče || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Lanko je poškodené alebo zauzlené. b)                Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný. c)                Nedostatočne pripevnené lanko, ťahadlo alebo spoj. d)                Chybné vedenie lanka. e)                Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému. f)                Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie. ||

1.1.16.     Napínacie zariadenie brzdy (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov) || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Napínacie zariadenie je prasknuté alebo poškodené. b)                Napínacie zariadenie je netesné. c)                Napínacie zariadenie je nedostatočne pripevnené alebo nevhodne namontované. d)                Napínacie zariadenie je nadmerne skorodované. e)                Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu. f)                Chýba ochrana proti prachu alebo je nadmerne poškodená. ||

1.1.17.     Regulátor brzdnej sily || Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. || a)                Chybné tyče. b)                Nesprávne nastavené tyče. c)                Regulátor je zadretý alebo nefunkčný. d)                Regulátor chýba. e)                Chýba štítok s údajmi. f)                Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade požiadavkami(1). ||

1.1.18.     Napínač tyčí a ukazovatele || Vizuálna kontrola. || a)                Napínač je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo zle nastavený. b)                Napínač je chybný. c)                Napínač je nesprávne namontovaný alebo vymenený. ||

1.1.19.     Odľahčovací brzdový systém (ak je namontovaný alebo sa požaduje) || Vizuálna kontrola. || a)                Nespoľahlivé spojenia alebo montáž. b)                Systém je očividne chybný alebo chýba. ||

1.1.20.     Automatická funkcia bŕzd prípojného vozidla || Odpojiť prípojku na brzdové zariadenie medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom. || Brzdy prípojného vozidla sa nezapnú automaticky po odpojení prípojky. ||

1.1.21.     Kompletný brzdový systém || Vizuálna kontrola || a)                Iné systémové zariadenia (napr. protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu atď.) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém. b)                Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi. c)                Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nevhodne namontovaný. d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu[1]. ||

1.1.22.     Skúšobné prípojky (ak sú k dispozícii alebo sa požadujú) || Vizuálna kontrola || a)                Chýbajú. b)                Sú poškodené, nepoužiteľné alebo netesné. ||

1.2.       Výkon a účinnosť prevádzkovej brzdy ||

1.2.1.    Výkon || Počas skúšky na statickom stroji na skúšanie bŕzd alebo ak to nie je možné, počas cestnej kontroly postupne zaťažovať brzdu na maximálnu brzdnú silu. || a)                Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách. b)                Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade cestnej kontroly vozidlo sa nadmerne odchyľuje od priameho smeru. c)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (tvrdý záber). d)                Abnormálne časové oneskorenie činnosti brzdy na ktoromkoľvek z kolies. e)                Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každého úplného pretočenia kolies. ||

1.2.2.    Účinnosť || Skúšanie na statickom stroji na skúšanie bŕzd. Ak sa z technických dôvodov nedá použiť, vykonať cestnú skúšku pomocou záznamového decelerometra na stanovenie brzdného súčiniteľa, ktorý sa vzťahuje na maximálne povolenú hmotnosť alebo v prípade návesov na súčet povoleného zaťaženia náprav. Vozidlá alebo prípojné vozidlo s maximálnou povolenou hmotnosťou prekračujúcou 3500 kg musia byť skontrolované podľa noriem stanovených v ISO 21069 alebo rovnocennými metódami. Cestné skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok na rovnej nezvlnenej ceste. || Výsledkom skúšky nie sú aspoň tieto minimálne hodnoty: Vozidlá zaregistrované prvýkrát po nadobudnutí účinnosti smernice 2010/48/EÚ: –                 Kategória N1: 50 % –                 Kategória M1: 58 % –                 Kategória M2 a M3: 50 % –                 Kategória N2 a N3: 50 % –                 Kategória O2, O3 a O4: · pre návesy: 45% · pre prívesy na ťažnom zariadení: 50% Vozidlá zaregistrované prvýkrát pred nadobudnutím účinnosti smernice 2010/48/EÚ: Kategória N1: 45% Kategória M1, M2 a M3: 50% [2] Kategória N2 a N3: 43% [3] Kategória O2,O3 a O4: 40% [4] Ostatné kategórie: - kategórie L (obe brzdy):                 Kategória L1e: 42 %                 Kategória L2e, L6e: 40 %                 Kategória L3e: 50 %                 Kategória L4e: 46 %                 Kategória L5e, L7e: 44 % - kategórie L (brzda zadného kolesa):                 všetky kategórie: 25 % ||

1.3.       Výkon a účinnosť sekundárnej (núdzovej) brzdy (ak ide o samostatný systém) ||

1.3.1. Výkon || Ak núdzový brzdový systém je oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1. || a)                Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách. b)                Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade cestnej kontroly vozidlo sa nadmerne odchyľuje od priameho smeru. c)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (tvrdý záber). ||

1.3.2.    Účinnosť || Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2. || Brzdné spomalenie je menšie ako 50 %[5] účinnosti prevádzkovej brzdy vymedzenej v bode 1.2.2 a vzťahujúcej sa na maximálnu povolenú hmotnosť, alebo v prípade návesov na súčet povolených zaťažení náprav. (s výnimkou L1e a L3e). ||

1.4.       Výkon a účinnosť parkovacej brzdy ||

1.4.1.    Výkon || Použiť brzdu pri skúške na statickom stroji na skúšanie bŕzd a/alebo počas cestnej skúšky s decelerometrom. || Neúčinnosť brzdy na jednej strane alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru. ||

1.4.2.    Účinnosť || Skúška na statickom stroji na skúšanie bŕzd alebo počas cestnej skúšky pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom, alebo s vozidlom umiestneným na svahu so známym sklonom. Nákladné vozidlá by sa mali skúšať podľa možnosti naložené. || Hodnoty výsledku pomerného brzdného spomalenia pri všetkých vozidlách nie sú aspoň 16% v pomere k maximálnej povolenej hmotnosti alebo pri motorových vozidlách aspoň 12% v pomere k maximálnej povolenej hmotnosti jazdnej súpravy, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia (s výnimkou L1e a L3e). ||

1.5.       Funkcia odľahčovacieho brzdového systému || Vizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému. || a)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (nevzťahuje sa na motorovú brzdu). b)                Systém nefunguje. ||

1.6.       Protiblokovací brzdový systém (ABS) || Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia || a)                Nesprávna činnosť výstražného zariadenia. b)                Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne. c)                Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené. d)                Vedenie je poškodené. e)                Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené. ||

1.7 Elektronický brzdový systém (EBS) || Vizuálna kontrola výstražného zariadenia || a)                Nesprávna činnosť výstražného zariadenia. b)                Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne. ||

1.8 Brzdová kvapalina || Meranie teploty varu alebo obsahu vody || a) Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka alebo obsah vody je príliš vysoký. b) Brzdová kvapalina je znečistená. c)             Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny. ||

2.       RIADENIE ||

2.1.    Mechanický stav ||

2.1.1. Stav mechanizmu riadenia || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák, kolesá sú nad zemou alebo na otočných plošinách, a otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej. Vizuálna kontrola funkcie mechanizmu riadenia. || a)                Tvrdosť funkcie mechanizmu. b)                Sektorový hriadeľ pokrútený alebo opotrebované drážkovanie. c)                Výrazné opotrebenie sektorového hriadeľa. d)                Nadmerný pohyb sektorového hriadeľa. e)                Vyteká. ||

2.1.2.       Upevnenie puzdra mechanizmu riadenia || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák a kolesá vozidla sú na zemi, otáčajte volantom/riadidlami v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor tolerancie riadenia. Vizuálna kontrola upevnenia skrine prevodovky riadenia k podvozku. || a)                Skriňa prevodovky riadenia nie je správne pripevnená. b)                Predĺženie upevňovacích otvorov na podvozku. c)                Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté. d)                Skriňa prevodovky riadenia má praskliny. ||

2.1.3. Stav tyčí riadenia || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi otáčajte volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor tolerancie riadenia. Vizuálna kontrola komponentov riadenia pre prípadné opotrebenie, zlomy a bezpečnosť. || a)                Vzájomný pohyb medzi komponentmi, ktorý by sa mal napraviť. b)                Nadmerné opotrebenie na spojoch. c)                Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu. d)                Chýbajú blokovacie zariadenia. e)                Nesprávne uloženie komponentov (napr. spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče). f)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. g)                Ochrana proti prachu chýba, je poškodená alebo nadmerne opotrebovaná. ||

2.1.4. Fungovanie riadiacej tyče || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá vozidla sú na zemi, a so spusteným motorom (riadenie s posilňovačom) otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej. Vizuálna kontrola pohybu tyčí. || a)                Pohyb riadiacej tyče naráža na pevnú časť podvozku. b)                Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú. ||

2.1.5. Riadenie s posilňovačom || Skontrolujte prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu brzdovej kvapaliny v nádrži (ak je viditeľná). Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v chode, kontrolujte, či systém riadenia s posilňovačom funguje. || a)                Únik kvapaliny. b)                Nedostatok kvapaliny. c)                Nefunkčný mechanizmus. d)                Mechanizmus je porušený alebo je nespoľahlivý. e)                Nesprávne uloženie alebo narážanie komponentov. f)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. g)                Poškodené alebo výrazne skorodované laná/hadice. ||

2.2.          Volant, stĺpik riadenia, riadidlá ||

2.2.1.       Stav volantu/riadidiel || S kolesami umiestnenými na zemi nakláňajte volant zo strany na stranu v pravom uhle na stĺpik a vyvíjajte naň zľahka tlak smerom nadol a nahor. Vizuálna kontrola vôle. || a)                Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom naznačujúci uvoľnenie. b)                Upevňovacie zariadenie na náboji volantu chýba. c)                Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu.

2.2.2 Stĺpik riadenia/spoje a vidlice || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla spočíva na zemi, tlačte a ťahajte volant rovnobežne so stĺpikom, tlačte volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo univerzálnych kĺbov. || a)                Výrazný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol. b)                Výrazný pohyb hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika. c)                Zhoršený stav pružných spojok. d)                Chybné upevnenie. e)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

2.3 Vôľa riadenia || Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo na zdvihák, hmotnosť vozidla spočíva na kolesách. V prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor v chode a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočte čo najviac v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľnej pohyblivosti. || Nadmerná vôľa riadenia (napríklad pohyb bodu na ráfiku prekračuje jednu pätinu priemeru volantu alebo nie je v súlade s požiadavkami)(1).

2.4 Nastavenie geometrie kolies (X)(2) || Nastavenie riadených kolies skontrolujte vhodným zariadením. || Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi výrobcu vozidla alebo požiadavkami(1).

2.5. Točnica riaditeľnej nápravy prípojného vozidla || Vizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies. || a)                Poškodený alebo prasknutý komponent. b)                Nadmerná vôľa. c)                Chybné upevnenie.

2.6. Elektronický posilňovač riadenia (EPS) || Vizuálna kontrola a kontrola konzistentnosti medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora. || a)                Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania EPS (MIL) upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému. b)                Nesúlad medzi uhlom volantu a uhlom kolies. c)                Nefunkčný posilňovač.

3.          VÝHĽAD ||

3.1.       Zorné pole || Vizuálna kontrola zo sedadla vodiča. || Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá podstatne narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán.

3.2.          Stav skla || Vizuálna kontrola. || a)                Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň (ak je povolená). b)                Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách(1).(XX)(3) c)                Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave.

3.3.       Spätné zrkadlá alebo zariadenia || Vizuálna kontrola. || a)                Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami.(1) b)                Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené.

3.4. Stierače čelného skla || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Stierače nefungujú alebo chýbajú. b)                Lišta stierača chýba alebo je zjavne chybná.

3.5 Ostrekovače čelného skla || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Ostrekovače nepracujú správne.

3.6 Systém na odhmlievanie (X)(2) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Systém nefunguje alebo je zjavne chybný.

4.          SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE ||

4.1.       Svetlomety ||

4.1.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svetlo/svetelný zdroj chýba alebo je nefunkčné. b)                Projekčný systém (odrazové sklo a šošovka) chýba alebo je nefunkčný. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.1.2. Nastavenie || Určite horizontálne zameranie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov alebo meracej steny. || Zameranie svetlometu nie je v rozmedzí stanovenom v požiadavkách.(1)

4.1.3.    Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami(1) (Počet svetlometov svietiacich súčasne) b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

4.1.4.    Súlad s požiadavkami(1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) b)                Častice na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla. c)                Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné.

4.1.5.    Korektory sklonu (ak sú povinné) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné. || a)                Zariadenie nefunguje. b)                Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.

4.1.6.    Zariadenie na čistenie svetlometov (ak je povinné) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné. || Zariadenie nefunguje.

4.2.       Predné a zadné obrysové svetlá, bočné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá ||

4.2.1.   Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Chybný svetelný zdroj. b)                Šošovka je chybná. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.2.2 Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

4.2.3.    Súlad s požiadavkami(1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) b)                Častice na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré očividne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla.

4.3.       Brzdové svetlá ||

4.3.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Chybný svetelný zdroj. b)                Šošovka je chybná. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.3.2.    Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

4.3.3.    Súlad s požiadavkami(1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1)

4.4.          Smerovky a výstražné svetlá ||

4.4.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Chybný svetelný zdroj. b)                Šošovka je chybná. c)                Svietidlo je slabo upevnené.

4.4.2.    Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.4.3.    Súlad s požiadavkami(1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1)

4.4.4.    Frekvencia blikania || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Frekvencia blikania nie je v súlade s požiadavkami.(1)

4.5.          Predné a zadné hmlové svietidlá ||

4.5.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Chybný svetelný zdroj. b)                Šošovka je chybná. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.5.2 Nastavenie (X)(2) || Skúška činnosti a skúška pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov. || Predné hmlové svietidlo nie je vodorovne nasmerované, keď je svetelná stopa v rozhraní.

4.5.3.    Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.5.4.    Súlad s požiadavkami(1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) b)                Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.6.          Spätné svetlomety ||

4.6.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Chybný svetelný zdroj. b)                Šošovka je chybná. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.6.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) b)                Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.6.3.    Spínače || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.7.       Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom ||

4.7.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Svietidlo vysiela priame svetlo dozadu. b)                Chybný svetelný zdroj. c)                Slabo upevnené svietidlo.

4.7.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1)

4.8.       Odrazové sklá, označenia na zvýšenie nápadnosti (odrazové) a zadné tabuľky s označením ||

4.8.1.    Stav || Vizuálna kontrola. || a)                Odrazové vybavenie chybné alebo poškodené. b)                Odrazové svetlo je slabo upevnené.

4.8.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Vizuálna kontrola. || Zariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade požiadavkami(1).

4.9.       Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia ||

4.9.1.    Stav a funkcia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Nefunkčné.

4.9.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Nie sú v súlade s požiadavkami(1).

4.10.    Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom alebo návesom || Vizuálna kontrola podľa možností skontrolujte elektrickú kontinuitu spojenia. || a)                Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené. b)                Poškodená alebo opotrebovaná izolácia. c)                Elektrické spojenia prípojného vozidla alebo ťažného vozidla nepracujú správne.

4.11.     Elektrické vedenie || Vizuálna kontrola, keď je vozidlo nad montážnou jamou alebo na zdviháku, v niektorých prípadoch vrátane priestoru motora. || a)                Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie. b)                Opotrebované vedenie. c)                Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.

4.12.     Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)(2) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami.(1) b)                Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami.(1) c)                Svietidlo/odrazové sklo nie je dostatočne upevnené.

4.13.     Batéria (batérie) || Vizuálna kontrola. || a)                Zle upevnená. b)                Vyteká. c)                Chybný spínač (ak sa vyžaduje). d)                Chybné poistky (ak sa vyžadujú). e)                Nezodpovedajúca ventilácia (ak sa vyžaduje).

5.          NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV ||

5.1.       Nápravy ||

5.1.1.    Nápravy || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. || a)                Prasknutá alebo zdeformovaná náprava. b)                Upevnenie na vozidlo nie je bezpečné. c)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

5.1.2.    Čapy nápravy || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Na každé koleso treba vyvinúť silu v zvislom alebo bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu medzi nápravnicou a čapom nápravy. || a)                Prasknutý čap nápravy. b)                Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier. c)                Nadmerný pohyb medzi čapom nápravy a nápravnicou. d)                Uvoľnený svoreň čapu nápravy na náprave.

5.1.3. Ložiská kolies || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Kolesom pohybujte alebo sa na každé koleso vyvinie sila v bočnom smere a sleduje sa rozsah pohybu kolesa smerom nahor vzhľadom na čap nápravy. || a)                Nadmerná vôľa v ložisku kolesa. b)                Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté.

5.2.          Kolesá a pneumatiky ||

5.2.1.    Náboj kolesa || Vizuálna kontrola. || a)                Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené. b)                Opotrebovaný alebo poškodený náboj.

5.2.2.    Kolesá || Vizuálna kontrola oboch strán, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. || a)                Akákoľvek prasklina alebo chyba zvaru. b)                Upevňovacie krúžky pneumatík nie sú správne pripevnené. c)                Značne zdeformované alebo opotrebované koleso. d)                Veľkosť alebo typ kolesa nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

5.2.3.    Pneumatiky || Vizuálna kontrola celej pneumatiky buď otáčaním kolesa nad zemou, pričom vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku, alebo posúvaním vozidla dozadu a dopredu nad montážnou jamou. || a)                Veľkosť pneumatiky, kapacita zaťaženia, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. b)                Pneumatiky na rovnakej náprave alebo na dvojkolesách majú rôzne veľkosti. c)                Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna). d)                Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky. e)                Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami.(1) f)                Pneumatika sa odiera o iné komponenty. g)                Opätovne drážkované pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(1). h)                Systém sledovania tlaku vzduchu nefunguje správne alebo je zjavne nefunkčný.

5.3.       Systém zavesenia ||

5.3.1.    Pružiny a stabilizátor || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. || a)                Nedostatočné upevnenie pružín na podvozok alebo nápravu. b)                Poškodený alebo prasknutý komponent pružiny. c)                Pružina chýba. d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

5.3.2.    Tlmiče nárazov || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku, alebo sa použije špeciálne zariadenie, ak je k dispozícii. || a)                Nepevné pripojenie tlmičov k podvozku alebo náprave. b)                Poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkcie.

5.3.2.1 Skúška účinnosti tlmenia || Použite špeciálne zariadenie a porovnajte rozdiely na ľavej/pravej strane a/alebo absolútne hodnoty uvádzané výrobcami. || a)                Výrazné rozdiely medzi ľavou a pravou stranou. b)                Dané minimálne hodnoty nie sú dosiahnuté.

5.3.3.    Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesa || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. || a)                Nepevné pripojenie komponentu k podvozku alebo náprave. b)                Poškodený, prasknutý alebo silne skorodovaný komponent. c)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

5.3.4.    Kĺby zavesenia || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. Môžu sa použiť snímače vôle kolies. Tieto snímače sa odporúčajú pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. || a)                Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier alebo kĺbov systému zavesenia. b)                Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná.

5.3.5.    Vzduchové odpruženie || Vizuálna kontrola || a)                Systém je nefunkčný. b)                Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému. c)                Počuteľná netesnosť systému.

6.          PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO ||

6.1.       Podvozok alebo rám a príslušenstvo ||

6.1.1.       Všeobecný stav || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. || a)                Zlomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka. b)                Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia. c)                Výrazná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť montáže. ||

6.1.2.    Výfukové potrubie a tlmiče || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. || a)                Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém. b)                Splodiny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich. ||

6.1.3.    Palivová nádrž a potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie) || Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku, v prípade systémov LPG/CNG sa použije zariadenie na zistenie netesností. || a)                Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie. b)                Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru. c)                Poškodené alebo zodraté potrubie. d)                Uzatvárací palivový kohútik (ak sa vyžaduje) nepracuje správne. e)                Riziko požiaru v dôsledku: - úniku paliva, - zlej ochrany palivovej nádrže alebo výfukového systému, - stavu v priestore motora. f)                LPG/CNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

6.1.4.    Nárazníky, bočná ochrana a zadné zariadenie na ochranu proti podbehnutiu || Vizuálna kontrola. || a)                Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte. b)                Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

6.1.5.    Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný) || Vizuálna kontrola. || a)                Nosič nie je v náležitom stave. b)                Nosič má praskliny alebo je nedostatočne upevnený. c)                Rezervné koleso nie je bezpečne upevnené na nosiči a je možný jeho pád. ||

6.1.6.       Spojovací mechanizmus a ťažné zariadenie || Vizuálna kontrola opotrebenia a správneho fungovania s osobitným dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie a/alebo s použitím meracieho zariadenia. || a)                Poškodený, nefunkčný alebo prasknutý komponent. b)                Výrazné opotrebenie komponentu. c)                Chybné upevnenie. d)                Akékoľvek bezpečnostné zariadenie chýba alebo nefunguje správne. e)                Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa. f)                Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla (keď nie je v prevádzke). g)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. ||

6.1.7.    Prevodovka || Vizuálna kontrola. || a)                Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú. b)                Výrazné opotrebenie ložísk hriadeľa prevodovky. c)                Výrazné opotrebenie univerzálnych kĺbov. d)                Opotrebované pružné spojenia. e)                Poškodený alebo ohnutý hriadeľ. f)                Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené. g)                Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná. h)                Nelegálna modifikácia hnacej jednotky. ||

6.1.8.    Upevnenie motora || Vizuálna kontrola, nemusí sa vykonávať nad montážnou jamou ani na zdviháku. || Opotrebované, zjavne a výrazne poškodené, uvoľnené alebo prasknuté upevnenia. ||

6.1.9 Výkon motora || Vizuálna kontrola || a)                Nelegálne upravená riadiaca jednotka. b)                Nelegálna úprava motora. ||

6.2.          Kabína a karoséria ||

6.2.1. Stav || Vizuálna kontrola. || a)                Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie. b)                Zle upevnený stĺpik karosérie. c)                Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov. d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. ||

6.2.2.    Uchytenie || Vizuálna kontrola nad montážnou jamou alebo na zdviháku. || a)                Zle upevnená karoséria alebo kabína. b)                Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku. c)                Upevnenia karosérie/kabíny na podvozok alebo nosníky sú uvoľnené alebo chýbajú. d)                Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách. ||

6.2.3.    Dvere a západky dverí || Vizuálna kontrola. || a)                Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne. b)                Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené. c)                Dvere, závesy, západky, stĺpik chýbajú, sú uvoľnené alebo opotrebované. ||

6.2.4.    Podlaha || Vizuálna kontrola nad montážnou jamou alebo na zdviháku. || Podlaha je zle upevnená alebo je veľmi poškodená. ||

6.2.5.    Sedadlo vodiča || Vizuálna kontrola. || a)                Sedadlo je uvoľnené alebo má poškodenú štruktúru. b)                Nastavovací mechanizmus nepracuje správne. ||

6.2.6.    Ostatné sedadlá || Vizuálna kontrola. || a)                Sedadlá sú v poškodenom stave alebo sú zle upevnené. b)                Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami(1). ||

6.2.7.    Ovládače riadenia || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Akékoľvek ovládanie potrebné na bezpečnú prevádzku vozidla nepracuje správne. ||

6.2.8.    Schody do kabíny || Vizuálna kontrola. || a)                Schod alebo schodový prstenec je zle upevnený. b)                Schod alebo prstenec je v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom poranenie. ||

6.2.9.   Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie || Vizuálna kontrola. || a)                Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné. b)                Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami(1). c)                Netesniace hydraulické vybavenie. ||

6.2.10.   Blatníky, zariadenia zabraňujúce rozstreku || Vizuálna kontrola. || a)                Chýbajú, sú uvoľnené alebo veľmi skorodované. b)                Nedostatočná vzdialenosť od kolesa. c)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

7.          OSTATNÉ VYBAVENIE ||

7.1.       Bezpečnostné pásy/zámky a zadržiavacie systémy ||

7.1.1.    Zabezpečenie bezpečnostných pásov/zámkov || Vizuálna kontrola. || a)                Bod ukotvenia je veľmi poškodený. b)                Ukotvenie je uvoľnené. ||

7.1.2.    Stav bezpečnostných pásov/zámkov || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný. b)                Bezpečnostný pás je poškodený. c)                Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami(1). d)                Pracka bezpečnostného pásu je poškodená alebo nefunguje správne. e)                Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nefunguje správne. ||

7.1.3. Obmedzovač zaťaženia bezpečnostných pásov || Vizuálna kontrola || Obmedzovač zaťaženia zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo. ||

7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásov || Vizuálna kontrola || Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo. ||

7.1.5. Airbag || Vizuálna kontrola || a)                Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo. b)                Airbag je zjavne nefunkčný. ||

7.1.6. SRS systémy || Vizuálna kontrola svetelnej kontrolky nesprávneho fungovania (MIL). || Kontrolka nesprávneho fungovania SRS ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému. ||

7.2.   Hasiaci prístroj (X)(2) || Vizuálna kontrola. || a)                Chýba. b)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

7.3.   Zámky a zariadenie proti krádeži || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo vedeniu vozidla. b)                Chybné alebo neúmyselné zamykanie alebo blokovanie. ||

7.4.   Výstražný trojuholník (ak sa vyžaduje) (X)(2) || Vizuálna kontrola. || a)                Chýba alebo je neúplný. b)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

7.5.   Lekárnička (ak sa vyžaduje) (X)(2) || Vizuálna kontrola. || Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

7.6.   Zaisťovacie kliny pod kolesá (ak sa vyžadujú) (X)(2) || Vizuálna kontrola. || Chýbajú alebo nie sú v dobrom stave. ||

7.7.   Výstražné zvukové zariadenie || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Nefunkčné. b)                Ovládanie je nespoľahlivé. c)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

7.8.   Rýchlomer || Vizuálna kontrola alebo skúška činnosti počas cestnej skúšky alebo prostredníctvom elektronických zariadení. || a)                Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami(1). b)                Nefunguje. c)                Nedá sa osvetliť. ||

7.9.   Tachograf (ak je namontovaný/požadovaný) || Vizuálna kontrola. || a)                Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami(1). b)                Nefunguje. c)                Poškodené alebo chýbajúce plomby. d)                Kalibračný štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny. e)                Očividné pozmeňovanie alebo manipulácia. f)                Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami. ||

7.10.     Zariadenie na obmedzenie rýchlosti (ak je namontované/požadované) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii. || a)                Nie je namontované v súlade s požiadavkami(1). b)                Zjavne nefunkčné. c)                Nesprávne nastavená rýchlosť (ak sa kontroluje). d)                Poškodené alebo chýbajúce plomby. e)                Kalibračný štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny. f)                Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami. ||

7.11      Počítadlo najazdených kilometrov, ak je k dispozícii || Vizuálna kontrola || a)                Očividne zmanipulované (sfalšované). b)                Očividne nefunkčné. ||

7.12      Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovaná || Vizuálna kontrola || a)                Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené. b)                Vedenie je poškodené. c)                Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené. d)                Spínač je poškodený alebo nefunguje správne. e)                Kontrolka nesprávneho fungovania ESC ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému. ||

8.          ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ||

8.1.       Hluk ||

8.1.1     Systém obmedzovania hluku || Subjektívne vyhodnotenie (ak kontrolór usúdi, že úroveň hluku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa vykonať hlukový test stojaceho vozidla pomocou merača hluku). || a)                Úroveň hluku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách(1). b)                Akákoľvek časť systému na obmedzenie hluku je uvoľnená, s pravdepodobnosťou odpadnutia, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne modifikovaná spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku. ||

8.2.       Emisie výfukových plynov ||

8.2.1     Emisie benzínových motorov ||

8.2.1.1     Zariadenie na reguláciu výfukových emisií || Vizuálna kontrola || a)                Zariadenie na reguláciu emisií namontované výrobcom chýba, je pozmenené alebo zjavne poškodené. b)                Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií. ||

8.2.1.2  Plynné        emisie || Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami(1). Alternatívne sa v prípade vozidiel vybavených vhodným palubným diagnostickým systémom (OBD) môže správne fungovanie emisného systému overiť príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora a v súlade s podmienkami odporúčanými výrobcom na kondicionovanie motora a inými požiadavkami(1). || a)                Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom, b)                alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú: (i)         v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií, – 4,5%, alebo – 3,5% podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1). (ii)        v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5% – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3% – – alebo – – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3%[6] – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2% podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1). c)                Hodnota lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03, alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu. d)           Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú poruchu. ||

8.2.2        Emisie naftových motorov ||

8.2.2.1 Zariadenie na reguláciu výfukových emisií || Vizuálna kontrola || a)                Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné. b)                Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií. ||

8.2.2.2  Opacita Vozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky || a) Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až po medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou. b) Predbežná príprava vozidla: 1. Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave. 2. Požiadavky na predbežnú prípravu: (i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 °C, alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak sa na základe konfigurácie vozidla toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora. (ii) Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie pri voľnobežných otáčkach alebo ekvivalentnou metódou. c) Skúšobný postup: 1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musí pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora. 2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak aby sa dosiahla maximálna dodávka zo vstrekovacieho čerpadla. 3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách s automatickou prevodovkou otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo dostatočným časom, ktorý uplynie medzi počiatočným stlačením pedála a uvoľnením, čo by v prípade vozidiel kategórie 1 a 2 z prílohy 1 predstavovalo minimálne dve sekundy. 4. Vozidlá v skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní. Členské štáty môžu obmedziť počet skúšobných cyklov. 5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. || a)                V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1). opacita presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla. b)                Ak táto informácia nie je k dispozícii, alebo požiadavky(1) neumožňujú používanie referenčných hodnôt pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1 , pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1 , alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1) alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1), 1,5 m-1[7]. ||

8.3        Potlačenie elektromagnetického rušenia ||

Rádiové rušenie (X)(2). || Vizuálna prehliadka. || Nesplnenie akejkoľvek požiadavky(1). ||

8.4        Ďalšie položky týkajúce sa ochrany životného prostredia ||

8.4.1 Únik kvapalín || Vizuálna prehliadka. || Akýkoľvek nadmerný únik kvapalín s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky. ||

9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M2, M3 URČENÉ NA PREPRAVU OSôB ||

9.1.    Dvere ||

9.1.1     Vstupné a výstupné dvere || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Nesprávna funkcia. b)                Zhoršený stav. c)                Poškodené núdzové ovládanie. d)                Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie. e)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

9.1.2 Núdzové východy || Vizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby). || a)                Nesprávna funkcia. b)                Označenie núdzových východov chýba alebo je nečitateľné. c)                Chýba kladivo na rozbitie skla. d)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.2.          Systém na odhmlievanie a odmrazovanie skiel (X)(2) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Nesprávna funkcia. b)                Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich. c)                Nefunkčné odmrazovanie (ak je povinné). ||

9.3.          Systém vetrania a kúrenia (X)(2). || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || a)                Nesprávna funkcia. b)                Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich. ||

9.4.      Sedadlá ||

9.4.1  Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál) || Vizuálna kontrola || a)                Sedadlá sú v poškodenom stave alebo sú zle upevnené. b)                Sklápacie sedadlá (ak sú povolené) nefungujú automaticky. c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.4.2 Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky) || Vizuálna kontrola || a)                Poškodené špeciálne vybavenie, ako napríklad antireflexná ochrana alebo tienidlo proti oslneniu. b)                Ochrana vodiča nie je spoľahlivá alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

9.5. Vnútorné osvetlenie a navádzacie zariadenia (X)(2) || Vizuálna kontrola a skúška činnosti || Zariadenie je poškodené alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

9.6.     Uličky medzi sedadlami, plochy na státie || Vizuálna kontrola || a)                Nezabezpečená podlaha. b)                Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte. c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.7.     Schody a stupienky || Vizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby). || a)                Opotrebovaný alebo poškodený stav. b)                Výsuvné stupienky nefungujú správne. c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.8.     Komunikačný systém pre cestujúcich (X)(2). || Vizuálna kontrola a skúška činnosti. || Poškodený systém. ||

9.9.    Upozornenia (X)(2). || Vizuálna kontrola. || a)                Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné. b)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.10.   Požiadavky týkajúce sa prepravy detí. (X)(2) ||

9.10.1   Dvere || Vizuálna kontrola || Ochrana dverí nie je v súlade s požiadavkami(1) týkajúcimi sa tohto druhu prepravy. ||

9.10.2   Signalizácia a špeciálne vybavenie || Vizuálna kontrola || Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.11.        Požiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)(2). ||

9.11.1   Dvere, rampy a výťahy || Vizuálna kontrola a skúška činnosti || a)                Nesprávna funkcia. b)                Opotrebovaný stav. c)                Poškodené ovládanie. d)                Poškodené výstražné zariadenie. e)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.11.2   Upevnenia invalidného vozíka || Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to potrebné. || a)                Nesprávna funkcia. b)                Opotrebovaný stav. c)                Poškodené ovládanie. d)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.11.3   Signalizácia a špeciálne vybavenie || Vizuálna kontrola || Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

9.12.   Iné špeciálne vybavenie (X)(2) ||

9.12.1. Zariadenia na prípravu jedál || Vizuálna kontrola || a)                Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami(1). b)                Zariadenie je poškodené v takom rozsahu, že by jeho používanie bolo nebezpečné. ||

9.12.2.Sanitárne zariadenie || Vizuálna kontrola || Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami(1). ||

9.12.3 Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy) || Vizuálna kontrola || Nie sú v súlade s požiadavkami(1). ||

POZNÁMKY:

„Požiadavky“ sa ustanovujú v rámci požiadaviek typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvej registrácie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov v krajine registrácie.

(X) označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia v cestnej premávke, nie sú však považované za podstatné v rámci kontroly technického stavu.

PRÍLOHA III

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA HODNOTENIA NEDOSTATKOV VOZIDIEL

Pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať pri kontrole technického stavu všetkých systémov a komponentov vozidla podliehajúcich kontrole na overenie, či stav vozidla je akceptovateľný:

Položka || Príčiny poruchy || Hodnotenie nedostatku

|| Malý || Veľký || Nebezpečný

0.       IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

0.1.      Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ak sa v požiadavkách vyžadujú)(1) || a)                Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom vozidla alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť. || || X ||

b)                Chýbajúci alebo nečitateľný nápis. || || X ||

c)                Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla ani záznamami. || || X ||

0.2.      Identifikácia vozidla podvozok/sériové číslo || a)                Chýba alebo ju nemožno nájsť. || || X ||

b)                Neúplná, nečitateľná. || || X ||

c)                Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla ani záznamami. || || X ||

1.         BRZDOVÉ ZARIADENIE

1.1.      Mechanický stav a funkcia

1.1.1.       Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej páky || a)                Nadmerná tesnosť čapu. || || X ||

b)                Nadmerné opotrebenie alebo vôľa. || || X ||

1.1.2.    Stav pedála/ručnej páky a dráha zariadenia ovládajúceho brzdu || a)                Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy. || || X ||

b)                Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy. Narušená funkcia. || X || X ||

c)                Protisklzové pokrytie na brzdovom pedáli chýba, je uvoľnené alebo opotrebované do hladka. || X || ||

1.1.3.    Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky || a)                Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne štyrikrát po spustení výstražného zariadenia (alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo) aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo) || || X || X

b)                Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

c)                Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefunguje. || || X ||

d)                Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu. || || X ||

e)                Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému. Nedostatočný výkon núdzového brzdenia || || X || X

1.1.4.    Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer || Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer. Nie je možné identifikovať nízky tlak. || X || X ||

1.1.5.    Riadiaci ventil ručnej brzdy || a)                Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač. || || X ||

b)                Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu. || || X ||

c)                Voľné spoje alebo netesnosť v systéme. || || X ||

d)                Nedostatočná funkčnosť. || || X ||

1.1.6.   Aktivátor parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda || a)                Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží. || || X ||

b)                opotrebenie čapu páky alebo západkového mechanizmu. Nadmerné opotrebenie. || X || X ||

c)                Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie. || || X ||

d)                Aktivátor chýba, je poškodený alebo nefunkčný. || || X ||

e)                Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu. || || X ||

1.1.7. Brzdové ventily (nožný regulátor tlaku, dekompresný ventil, regulačný ventil) || a)                Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu. Narušená funkcia. || || X || X

b)                Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora. || X || ||

c)                Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu. || || X ||

d)                Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny. Narušená funkcia. || || X || X

1.1.8.   Spojovacie hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické) || a)                Chybný uzatvárací kohútik alebo automaticky uzatvárací ventil. Narušená funkcia. || X || X ||

b)                Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu. Narušená funkcia. || X || X ||

c)                Nadmerná netesnosť. Narušená funkcia. || || X || X

d)                Nesprávna funkcia. Narušená funkcia brzdy. || || X || X

1.1.9.   Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu || a)                Zásobník mierne poškodený alebo jemne skorodovaný. Zásobník je veľmi poškodený, skorodovaný alebo netesný. || X || X ||

b)                Narušená funkcia odvodňovacieho zariadenia. Nefunkčné odvodňovacie zariadenie. || X || X ||

c)                Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nevhodne namontovaný. || || X ||

1.1.10.     Brzdové posilňovače, hlavný valec (hydraulické systémy) || a)                Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný. || || X ||

b)                Hlavný valec je chybný, ale brzda funguje. Hlavný valec je chybný alebo netesný. || || X || X

c)                Hlavný valec je nedostatočne upevnený, ale brzda funguje. Hlavný valec je nedostatočne upevnený. || || X || X

d)                Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny (pod značkou MIN ale viac ako 50 % objemu nádrže) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny (pod značkou MIN ale menej ako 50 % objemu nádrže) Brzdová kvapalina nie je viditeľná. || X || X || X

e)                Chýbajúci uzáver nádrže hlavného valca. || X || ||

f)                Výstražná signalizácia hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená. || X || ||

g)                Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia hladiny brzdovej kvapaliny. || X || ||

1.1.11.     Brzdové potrubia || a)                Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia. || || || X

b)                Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy pneumatických bŕzd). Netesnosť potrubia alebo spojov (systémy hydraulických bŕzd). || || X || X

c)                Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie. Narušená funkcia bŕzd z dôvodu blokovania alebo bezprostredné riziko netesnosti. || || X || X

d)                Nesprávne umiestnené potrubie. Riziko poškodenia. || X || X ||

1.1.12.     Brzdové hadice || a)                Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia. || || || X

b)                Skrútené alebo príliš krátke hadice. Poškodené alebo odreté hadice. || X || X ||

c)                Netesná hadica alebo spoje. (systémy pneumatických bŕzd). Netesná hadica alebo spoje (systémy hydraulických bŕzd). || || X || X

d)                Vydutie hadice pod tlakom. Poškodený kábel. || || X || X

e)                Pórovitosť hadice. || || X ||

1.1.13.     Brzdové obloženia a doštičky || a)                Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (po značku MIN). Nadmerné opotrebenie obloženia alebo doštičiek (pod značkou MIN). || || X || X

b)                Znečistenie obloženia alebo doštičiek (olej, mastivo atď.). Narušená brzdná funkcia. || || X || X

c)                Obloženia alebo doštičky chýbajú. || || || X

1.1.14.     Brzdové bubny, brzdové kotúče || a)                Opotrebené bubny alebo kotúče (po značku MIN) alebo výrazne ryhované. Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne ryhovaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený. || || X || X

b)                Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mastivo atď.). || || X ||

c)                Bubon alebo kotúč chýba. || || || X

d)                Nedostatočne pripevnený držiak. || || X ||

1.1.15.     Brzdové lanká, ťahadlá, páky, tyče || a)                Lanko je poškodené alebo zauzlené. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

b)                Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

c)                Nedostatočne pripevnené lanko, ťahadlo alebo spoj. || || X ||

d)                Chybné vedenie lanka. || || X ||

e)                Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému. || || X ||

f)                Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie. || || X ||

1.1.16.     Napínacie zariadenie brzdy (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov) || a)                Napínacie zariadenie je prasknuté alebo poškodené. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

b)                Napínacie zariadenie je netesné. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

c)                Napínacie zariadenie je nedostatočne pripevnené alebo nevhodne namontované. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

d)                Napínacie zariadenie je nadmerne skorodované. Pravdepodobnosť prasknutia. || || X || X

e)                Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu. Narušená brzdná funkcia (nedostatočná rezerva pohybu) || || X || X

f)                Ochrana proti prachu poškodená. Chýba ochrana proti prachu alebo je nadmerne poškodená. || X || X ||

1.1.17.     Regulátor brzdnej sily || a)                Chybné tyče. || || X ||

b)                Nesprávne nastavené tyče. || || X ||

c)                Regulátor je zadretý alebo nefunkčný (ABS funkčný). Regulátor je zadretý alebo nefunkčný. || || X || X

d)                Chýba regulátor (ak sa vyžaduje). || || || X

e)                Chýba štítok s údajmi. || X || ||

f)                Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade požiadavkami(1). || X || ||

1.1.18.     Napínač tyčí a ukazovatele || a)                Napínač je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo zle nastavený. || || X ||

b)                Napínač je chybný. || || X ||

c)                Napínač je nesprávne namontovaný alebo vymenený. || || X ||

1.1.19.     Odľahčovací brzdový systém (ak je namontovaný alebo sa požaduje) || a)                Nespoľahlivé spoje alebo montáž. Narušená funkcia. || X || X ||

b)                Systém je očividne chybný alebo chýba. || || X ||

1.1.20.     Automatická funkcia bŕzd prípojného vozidla || Brzdy prípojného vozidla sa nezapnú automaticky po odpojení prípojky. || || || X

1.1.21.     Kompletný brzdový systém || a)                Iné systémové zariadenia (napr. protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu atď.) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

b)                Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi. Narušená funkcia systému. || X || X ||

c)                Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nevhodne namontovaný. || || X ||

d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu[8]. Narušená brzdná funkcia. || || X || X

1.1.22.     Skúšobné prípojky (ak sú k dispozícii alebo sa požadujú) || a)                Chýbajú. || || X ||

b)                Poškodené, nepoužiteľné alebo netesné. || X || X ||

1.2.       Výkon a účinnosť prevádzkovej brzdy

1.2.1.    Výkon || a)                Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách. Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách || || X || X

b)                Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade cestnej kontroly vozidlo sa nadmerne odchyľuje od priameho smeru. Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav. || || X || X

c)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (tvrdý záber). || || X ||

d)                Abnormálne časové oneskorenie činnosti brzdy na ktoromkoľvek z kolies. || || X ||

e)                Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každého úplného pretočenia kolies. || || X ||

1.2.2.    Účinnosť || Výsledkom skúšky nie sú aspoň tieto minimálne hodnoty: Vozidlá zaregistrované prvýkrát po nadobudnutí účinnosti smernice 2010/48/EÚ: –                 Kategória N1: 50 % –                 Kategória M1: 58 % –                 Kategória M2 a M3: 50 % –                 Kategória N2 a N3: 50 % –                 Kategória O2 (XX)(3), O3 a O4: · pre návesy: 45% · pre prívesy na ťažnom zariadení: 50% Vozidlá zaregistrované prvýkrát pred nadobudnutím účinnosti smernice 2010/48/EÚ: Kategória N1: 45 % Kategória M1, M2 a M3: 50 % [9] Kategória N2 a N3: 43 % [10] Kategória O2 (XX)(3), O3 a O4: 40 % [11] Ďalšie kategórie (XX)(3) - Kategórie L (obe brzdy):                 Kategória L1e: 42 %                 Kategória L2e, L6e: 40 %                 Kategória L3e: 50 %                 Kategória L4e: 46 %                 Kategória L5e, L7e: 44 % - Kategórie L (brzda zadného kolesa):                 Všetky kategórie: 25 % V pomere k hmotnosti vozidla počas skúšky uvedené hodnoty nedosahujú 50 %. || || X || X

1.3.       Výkon a účinnosť sekundárnej (núdzovej) brzdy (ak ide o samostatný systém)

1.3.1. Výkon || a)                Nedostatočná brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách. Žiadna brzdná sila na jednom alebo viacerých kolesách || || X || X

b)                Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. Alebo v prípade cestnej kontroly vozidlo sa nadmerne odchyľuje od priameho smeru. Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 50% najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy v prípade riadených náprav. || || X || X

c)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (tvrdý záber). || || X ||

1.3.2.    Účinnosť || Brzdné spomalenie je menšie ako 50 %[12] účinnosti prevádzkovej brzdy vymedzenej v bode 1.2.2 v pomere k maximálnej povolenej hmotnosti, alebo v prípade návesov, k súčtu povolených zaťažení náprav. (s výnimkou L1e a L3e). V pomere k hmotnosti vozidla počas skúšky uvedené hodnoty nedosahujú 50 %. || || X || X

1.4.       Výkon a účinnosť parkovacej brzdy

1.4.1.    Výkon || Neúčinnosť brzdy na jednej strane alebo v prípade skúšania na ceste sa vozidlo nadmerne odchyľuje od priameho smeru. V pomere k hmotnosti vozidla počas skúšky hodnoty výkonu nedosahujú 50 %. || || X || X

1.4.2.    Účinnosť || Hodnoty výsledku pomerného brzdného spomalenia pri všetkých vozidlách nie sú aspoň 16 % v pomere k maximálnej povolenej hmotnosti alebo pri motorových vozidlách aspoň 12 % v pomere k maximálnej povolenej hmotnosti jazdnej súpravy, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia. (s výnimkou L1e a L3e). V pomere k hmotnosti vozidla počas skúšky uvedené hodnoty nedosahujú 50 %. || || X || X

1.5.       Funkcia odľahčovacieho brzdového systému || a)                Brzdná sila nie je odstupňovaná (nevzťahuje sa na motorovú brzdu). || || X ||

b)                Systém nefunguje. || || X ||

1.6.       Protiblokovací brzdový systém (ABS) || a)                Nesprávna činnosť výstražného zariadenia. || || X ||

b)                Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne. || || X ||

c)                Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené. || || X ||

d)                Vedenie je poškodené. || || X ||

e)                Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené. || || X ||

1.7 Elektronický brzdový systém (EBS) || a)                Nesprávna činnosť výstražného zariadenia. || || X ||

b)                Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne. || || X ||

1.8 Brzdová kvapalina || a) Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka alebo obsah vody je príliš vysoký. Teplota varu nižšia ako 180°C alebo obsah vody vyšší 1,5 % Teplota varu nižšia ako 150°C alebo obsah vody vyšší 2,0 % || X || X ||

b) Brzdová kvapalina je znečistená. Bezprostredné riziko poruchy. || || X || X

c)            Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny (pod značkou MIN ale viac ako 50 % objemu nádrže) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny (pod značkou MIN ale menej ako 50 % objemu nádrže) Brzdová kvapalina nie je viditeľná. || X || X || X

2.       RIADENIE

2.1.    Mechanický stav

2.1.1. Stav mechanizmu riadenia || a)                Tvrdosť funkcie mechanizmu. || || X ||

b)                Sektorový hriadeľ pokrútený alebo opotrebované drážkovanie. Narušená funkcia. || || X || X

c)                Výrazné opotrebenie hriadeľa segmentu riadenia. Narušená funkcia. || || X || X

d)                Nadmerný pohyb sektorového hriadeľa. Narušená funkcia. || || X || X

e)                Netesnosť. vznik kvapiek || X || X ||

2.1.2.       Upevnenie puzdra mechanizmu riadenia || a)                Skriňa prevodovky riadenia nie je správne pripevnená. Viac ako 50 % upevnení je uvoľnených alebo je viditeľný pohyb vo vzťahu k podvozku/karosérii || || X || X

b)                Predĺženie upevňovacích otvorov na podvozku. V prípade viac ako 50 % upevnení. || || X || X

c)                Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté. V prípade viac ako 50 % upevnení. || || X || X

d)                Skriňa prevodovky riadenia má praskliny. Stabilita alebo upevnenie skrine je narušená. || || X || X

2.1.3. Stav tyčí riadenia || a)                Vzájomný pohyb medzi komponentmi, ktorý by sa mal napraviť. Nadmerný pohyb alebo pravdepodobnosť uvoľnenia (rozpojenia). || || X || X

b)                Nadmerné opotrebenie na spojoch. Pravdepodobnosť rozpojenia. || || X || X

c)                Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu. Narušená funkcia. || || X || X

d)                Chýbajú blokovacie zariadenia. || || X ||

e)                Nesprávne uloženie komponentov (napr. spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče). || || X ||

f)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Narušená funkcia. || || X || X

g)                Ochrana proti prachu je poškodená alebo opotrebovaná. Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná. || X || X ||

2.1.4. Funkcia riadiacej tyče || a)                Pohyb riadiacej tyče naráža na pevnú časť podvozku. || || X ||

b)                Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú. || || X ||

2.1.5. Riadenie s posilňovačom || a)                Únik kvapaliny. Narušená funkcia. || || X || X

b)                Nedostatok kvapaliny. (pod značkou MIN ale viac ako 50 % objemu nádrže po značku MIN Menej ako 50 % objemu nádrže po značku MIN || X || X ||

c)                Nefunkčný mechanizmus. Narušené riadenie. || || X || X

d)                Mechanizmus je porušený alebo je nespoľahlivý. Narušené riadenie. || || X || X

e)                Nesprávne uloženie alebo narážanie komponentov. Narušené riadenie. || || X || X

f)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Narušené riadenie. || || X || X

g)                Poškodené alebo výrazne skorodované laná/hadice. Narušené riadenie. || || X || X

2.2.          Volant, stĺpik riadenia, riadidlá

2.2.1.       Stav volantu/riadidiel || a)                Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom naznačujúci uvoľnenie. || || X ||

b)                Upevňovacie zariadenie na náboji volantu chýba. Pravdepodobnosť rozpojenia. || || X || X

c)                Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu. Pravdepodobnosť rozpojenia. || || X || X

2.2.2 Stĺpik riadenia/spoje a vidlice || a)                Výrazný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol. || || X ||

b)                Výrazný pohyb hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika. || || X ||

c)                Zhoršený stav pružných spojok. || || X ||

d)                Chybné upevnenie. Pravdepodobnosť rozpojenia. || || X || X

e)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. || || || X

2.3 Vôľa riadenia || Nadmerná vôľa riadenia (napríklad pohyb bodu na ráfiku prekračuje jednu pätinu priemeru volantu alebo nie je v súlade s požiadavkami)(1). Narušené bezpečné riadenie. || || X || X

2.4 Nastavenie geometrie kolies (X)(2) || Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi výrobcu vozidla alebo požiadavkami(1). Narušené riadenie v rovnom smere, zhoršená jazdná stabilita || X || X ||

2.5. Točnica riaditeľnej nápravy prípojného vozidla || a)                Komponent mierne poškodený. Ťažko poškodený alebo prasknutý komponent. || || X || X

b)                Nadmerná vôľa. Narušené riadenie v rovnom smere, zhoršená jazdná stabilita || || X || X

c)                Chybné upevnenie (menej ako 50 % upevnení je uvoľnených) Chybné upevnenie (viac ako 50 % upevnení je uvoľnených) || || X || X

2.6. Elektronický posilňovač riadenia (EPS) || a)                Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania EPS (MIL) upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému. || || X ||

b)                Nesúlad medzi uhlom volantu a uhlom kolies. Narušené riadenie. || || X || X

c)                Nefunkčný posilňovač riadenia. || || X ||

3.          VÝHĽAD

3.1.       Zorné pole || Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá podstatne narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán. (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla) Narušená zóna čistenia stieračov čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá || X || X ||

3.2.          Stav skla || a)                Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň (ak je povolená). (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla) Narušená zóna čistenia stieračov čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá || X || X ||

b)                Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách(1).(XX)(3) (mimo zóny čistenia stieračov čelného skla) Narušená zóna čistenia stieračov čelného skla alebo nie sú viditeľné vonkajšie zrkadlá || X || X ||

c)                Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave. Veľmi zhoršený výhľad cez zónu čistenia stieračov čelného skla. || || X || X

3.3.       Spätné zrkadlá alebo zariadenia || a)                Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami.(1) (k dispozícii sú aspoň dve možnosti výhľadu cez spätné zrkadlá) K dispozícii je menej ako dve možnosti výhľadu cez spätné zrkadlá. || X || X ||

b)                Zrkadlo alebo zariadenie jemne poškodené alebo uvoľnené. Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, ťažko poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené. || X || X ||

3.4. Stierače čelného skla || a)                Stierače nefungujú alebo chýbajú. || || X ||

b)                Lišta stierača chybná. Lišta stierača chýba alebo je zjavne chybná. || X || X ||

3.5 Ostrekovače čelného skla || Ostrekovače nefungujú primerane (nedostatok kvapaliny ale čerpadlo funguje alebo je nesprávne nastavený prúd vody Ostrekovače nefungujú. || X || X ||

3.6 Systém na odhmlievanie (X)(2) || Systém nefunguje alebo je zjavne chybný. || X || ||

4.          SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

4.1.       Svetlomety

4.1.1.    Stav a funkcia || a)                Svetlo/svetelný zdroj chýba alebo je nefunkčné/-ý. (viaceré svetlá/svetelné zdroje; v prípade LED viac ako z 1/3 funkčné) Jedno svetlo/svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné || X || X ||

b)                Projekčný systém (odrazové sklo a šošovka) je mierne poškodený. Projekčný systém (odrazové sklo a šošovka) je veľmi poškodený alebo chýba. || X || X ||

c)                Slabo upevnené svietidlo. || || X ||

4.1.2. Nastavenie || Zameranie svetlometu nie je v rozmedzí stanovenom v požiadavkách.(1) || || X ||

4.1.3.    Spínače || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami(1) (počet svetlometov svietiacich súčasne) Prekročenie maximálne povolenej hodnoty svetelnej intenzity smerom dopredu. || X || X ||

b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená. || || X ||

4.1.4.    Súlad s požiadavkami(1) || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

b)                Častice na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla. || || X ||

c)                Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné. || || X ||

4.1.5.    Korektory sklonu (ak sú povinné) || a)                Zariadenie nefunguje. || || X ||

b)                Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča. || || X ||

4.1.6.    Zariadenie na čistenie svetlometov (ak je povinné) || Zariadenie nefunguje. V prípade plynových výbojok. || X || X ||

4.2.       Predné a zadné obrysové svetlá, bočné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá

4.2.1.   Stav a funkcia || a)                Chybný svetelný zdroj. || || X ||

b)                Šošovka je chybná. || || X ||

c)                Slabo upevnené svietidlo. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.2.2 Spínače || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) Zadné obrysové svetlá a bočné obrysové svetlá môžu byť vypnuté, keď sú zapnuté svetlomety. || X || X ||

b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená. || || X ||

4.2.3.    Súlad s požiadavkami (1) || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) Červené svetlo smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svetelná intenzita || X || X ||

b)                Častice na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré očividne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla. Červené svetlo smerom dopredu alebo biele svetlo dozadu; veľmi znížená svetelná intenzita || X || X ||

4.3.       Brzdové svetlá

4.3.1.    Stav a funkcia || a)                Svetlo/svetelný zdroj je nefunkčné/-ý. (viaceré svetelné zdroje v prípade LED viac ako z 1/3 funkčné) Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné Všetky svetelné zdroje chybné || X || X || X

b)                Mierne poškodená šošovka (bez vplyvu na vyžarované svetlo). Ťažko poškodená šošovka (vplyv na vyžarované svetlo). || X || X ||

c)                Slabo upevnené svietidlo. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.3.2.    Spínače || a)                Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) Oneskorená funkcia (spomalenie viac ako 2,5m/s2 skôr, ako zasvietia brzdové svetlá) Nefunguje. || X || X || X

b)                Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená. || || X ||

4.3.3.    Súlad s požiadavkami(1) || Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) Biele svetlo smerom dozadu, veľmi znížená svetelná intenzita. || X || X ||

4.4.          Smerovky a výstražné svetlá

4.4.1.    Stav a funkcia || a)                Chybný svetelný zdroj. (viaceré svetelné zdroje v prípade LED viac ako z 1/3 funkčné) Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné || X || X ||

b)                Mierne poškodená šošovka. (bez vplyvu na vyžarované svetlo) Ťažko poškodená šošovka (vplyv na vyžarované svetlo). || X || X ||

c)                Svietidlo je slabo upevnené. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.4.2.    Spínače || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) Nefunguje. || X || X ||

4.4.3.    Súlad s požiadavkami(1) || Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) Vyžaruje iné ako žlté svetlo. || X || X ||

4.4.4.    Frekvencia blikania || Frekvencia blikania nie je v súlade s požiadavkami.(1) (odchýlka frekvencie o viac ako 25 %) Odchýlka frekvencie o viac ako 50 %. || X || X ||

4.5.          Predné a zadné hmlové svietidlá

4.5.1.    Stav a funkcia || a)                Chybný svetelný zdroj. (viaceré svetelné zdroje v prípade LED viac ako z 1/3 funkčné) Jeden svetelný zdroj; v prípade LED menej ako z 2/3 funkčné || X || X ||

b)                Mierne poškodená šošovka. (bez vplyvu na vyžarované svetlo) Ťažko poškodená šošovka (vplyv na vyžarované svetlo). || X || X ||

c)                Slabo upevnené svietidlo. Pravdepodobnosť odpadnutia alebo oslnenia približujúcich sa vozidiel || X || X ||

4.5.2 Nastavenie (X)(2) || Predné hmlové svietidlo nie je vodorovne nasmerované, keď je svetelná stopa v koncovej polohe (koncová poloha je príliš nízko). Koncová poloha je vyššie ako v prípade svetlometov || X || X ||

4.5.3.    Spínače || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) Nefunkčný. || X || X ||

4.5.4.    Súlad s požiadavkami(1) || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

b)                Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

4.6.          Spätné svetlomety

4.6.1.    Stav a funkcia || a)                Chybný svetelný zdroj. || X || ||

b)                Šošovka je chybná. || X || ||

Slabo upevnené svietidlo. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.6.2.    Súlad s požiadavkami (1) || a)                Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo intenzita svetla nie je v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

b)                Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) || || X ||

4.6.3.    Spínače || Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) Spätný svetlomet sa dá zapnúť pri nezaradenom spätnom chode. || X || X ||

4.7.       Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

4.7.1.    Stav a funkcia || a)                Svietidlo vysiela priame svetlo dozadu. Vyžarovanie priameho bieleho svetla dozadu. || X || X ||

b)                Chybný svetelný zdroj. Viacnásobný svetelný zdroj. Chybný svetelný zdroj. Jeden svetelný zdroj. || X || X ||

Slabo upevnené svietidlo. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.7.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(1) || X || ||

4.8.       Odrazové sklá, označenia na zvýšenie nápadnosti (odrazové) a zadné tabuľky s označením

4.8.1.    Stav || a)                Odrazové vybavenie chybné alebo poškodené. Narušené odrážanie. || X || X ||

b)                Odrazové svetlo je slabo upevnené. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.8.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Zariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade požiadavkami(1). Chýbajúce alebo odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu. || X || X ||

4.9.       Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia

4.9.1.    Stav a funkcia || Nefunkčné. Nefunkčné v prípade diaľkového svetla alebo zadného hmlového svetla. || X || X ||

4.9.2.    Súlad s požiadavkami (1) || Nie sú v súlade s požiadavkami(1). || X || ||

4.10.    Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom alebo návesom || a)                Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené. Uvoľnené puzdro. || X || X ||

b)                Poškodená alebo opotrebovaná izolácia. Pravdepodobnosť vzniku skratu. || X || X ||

c)                Elektrické spojenia prípojného vozidla alebo ťažného vozidla nepracujú správne. Brzdový systém prípojného vozidla narušený; brzdové svetlá prípojného vozidla vôbec nefungujú. || || X || X

4.11.     Elektrické vedenie || a)                Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie. Voľné upevnenia, dotyk s ostrými hranami, pravdepodobnosť rozpojenia spojov Pravdepodobnosť dotyku vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou; rozpojené spoje (časti dôležité pre brzdenie, riadenie) || X || X || X

b)                Mierne opotrebované vedenie. Veľmi opotrebované vedenie. Úplne opotrebované vedenie (časti dôležité pre brzdenie, riadenie) || X || X || X

c)                Poškodená alebo opotrebovaná izolácia. Pravdepodobnosť vzniku skratu. Hrozba požiaru, vznik iskier || X || X || X

4.12.     Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)(2) || a)                Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami.(1) Vyžarujúce/odrážajúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu. || X || X ||

b)                Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami.(1) Počet súčasne zapnutých reflektorov prekračuje povolenú svetelnú intenzitu; Vyžarujúce červené svetlo dopredu alebo biele svetlo dozadu. || X || X ||

c)                Svietidlo/odrazové sklo nie je dostatočne upevnené. Pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

4.13.     Batéria (batérie) || a)                Zle upevnená. Nesprávne upevnená. Pravdepodobnosť vzniku skratu. || X || X ||

b)                Netesnosť. Únik nebezpečných látok. || X || X ||

c)                Chybný spínač (ak sa vyžaduje). || || X ||

d)                Chybné poistky (ak sa vyžadujú). || || X ||

e)                Nezodpovedajúca ventilácia (ak sa vyžaduje). || || X ||

5.          NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV

5.1.       Nápravy

5.1.1.    Nápravy || a)                Prasknutá alebo zdeformovaná náprava. || || || X

b)                Upevnenie na vozidlo nie je bezpečné. Pohyb vo vzťahu k podvozku/karosérii, uvoľnená náprava || || X || X

c)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Narušená stabilita, narušená funkčnosť, nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla alebo zeme || || X || X

5.1.2.    Čapy nápravy || a)                Prasknutý čap nápravy. || || || X

b)                Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier. Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita || || X || X

c)                Nadmerný pohyb medzi čapom nápravy a nápravnicou. Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita || || X || X

Uvoľnený svoreň čapu nápravy na náprave. Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita || || X || X

5.1.3. Ložiská kolies || a)                Nadmerná vôľa v ložisku kolesa. narušená jazdná stabilita; nebezpečenstvo zničenia. || || X || X

b)                Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté. Nebezpečenstvo prehriatia; nebezpečenstvo zničenia. || || X || X

5.2.          Kolesá a pneumatiky

5.2.1.    Náboj kolesa || a)                Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené (vozidlá s hmotnosťou menej ako 3,5 t: ostávajú aspoň 4 súmerne rozdelené matice alebo skrutky; vozidlá s hmotnosťou viac ako 3,5 t: ostáva aspoň 75 % súmerne rozdelených matíc alebo skrutiek) Viac ako 25 % matíc alebo skrutiek chýba alebo sú uvoľnené. || || X || X

b)                Opotrebovaný alebo poškodený náboj. Náboj opotrebovaný alebo poškodený spôsobom, ktorý narúša bezpečné upevnenie kolies. || || X || X

5.2.2.    Kolesá || a)                Akákoľvek prasklina alebo chyba zvarov. || || || X

b)                Upevňovacie krúžky pneumatík nie sú správne pripevnené. Pravdepodobnosť oddelenia. || || X || X

c)                Značne zdeformované alebo opotrebované koleso. Narušená bezpečnosť upevnenia na náboj kolesa; bezpečné upevnenie pneumatiky narušené. || || X || X

d)                Veľkosť alebo typ kolesa nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. || || X ||

5.2.3.    Pneumatiky || a)                Veľkosť pneumatiky, kapacita zaťaženia, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Nedostatočná nosnosť alebo rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla || || X || X

b)                Pneumatiky na rovnakej náprave alebo na dvojkolesách majú rôzne veľkosti. || || X ||

c)                Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna). || || X ||

d)                Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky. Kordová vrstva viditeľná alebo poškodená. || || X || X

e)                Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami.(1) Menej ako 80 % hodnoty požadovanej hĺbky dezénu || || X || X

f)                Odieranie pneumatiky o iné komponenty (flexibilné zariadenia proti rozstrekovaniu) Odieranie pneumatiky o iné komponenty (bezpečné vedenie vozidla nie je narušené) || X || X ||

g)                Opätovne drážkované pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(1). Ochranná kordová vrstva narušená || || X || X

h)                Nesprávne fungovanie systému monitorovania tlaku vzduchu Očividne nefunkčné. || X || X ||

5.3.       Systém zavesenia

5.3.1.    Pružiny a stabilizátor || a)                Nedostatočné upevnenie pružín na podvozok alebo nápravu. Viditeľný vzájomný pohyb; viac ako 50 % upevnení je uvoľnených || || X || X

b)                Poškodený alebo prasknutý komponent pružiny. Hlavná pružina (list pružiny) alebo viac ako 50 % dodatočných listov narušených || || X || X

c)                Pružina chýba. Hlavná pružina (list pružiny) alebo viac ako 50 % dodatočných listov narušených || || X || X

d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; pružinový systém nefunkčný || || X || X

5.3.2.    Tlmiče nárazov || a)                Nepevné pripojenie tlmičov k podvozku alebo náprave. Uvoľnený tlmič nárazov || X || X ||

b)                Poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkcie. || || X ||

5.3.2.1 Skúška účinnosti tlmenia || a)                Výrazné rozdiely medzi ľavou a pravou stranou. || || X ||

b)                Dané minimálne hodnoty nie sú dosiahnuté. || || X ||

5.3.3.    Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesa || a)                Nepevné pripojenie komponentu k podvozku alebo náprave. Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita || || X || X

b)                Poškodený alebo silne skorodovaný komponent. Stabilita komponentu narušená alebo prasknutý komponent || || X || X

c)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Nedostatočná vzdialenosť od iných častí vozidla; systém nefunkčný || || X || X

5.3.4.    Kĺby zavesenia || a)                Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier alebo kĺbov systému zavesenia. Pravdepodobnosť uvoľnenia; narušená jazdná stabilita || || X || X

b)                Značne opotrebená ochrana proti prachu. Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá. || X || X ||

5.3.5.    Vzduchové odpruženie || a)                Systém je nefunkčný. || || || X

b)                Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému. Funkčnosť systému vážne narušená. || || X || X

c)                Počuteľná netesnosť systému. || || X ||

6.          PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO

6.1.       Podvozok alebo rám a príslušenstvo

6.1.1.       Všeobecný stav || a)                Jemné nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka. Vážne nalomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka. || || X || X

b)                Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia. (menej ako 50 %). Uvoľnené upevnenia (viac ako 50 %), nedostatočná pevnosť častí. || || X || X

c)                Výrazná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť montáže. Nedostatočná pevnosť častí. || || X || X

6.1.2.    Výfukové potrubie a tlmiče || a)                Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém. || || X ||

b)                Splodiny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich. Nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb na palube vozidla || || X || X

6.1.3.    Palivová nádrž a potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie) || a)                Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie. Riziko požiaru || || X || X

(b)              Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru. Riziko požiaru; nadmerný únik nebezpečného materiálu. || || X || X

c)                Zodraté potrubie Poškodené potrubie || X || X ||

d)                Uzatvárací palivový kohútik (ak sa vyžaduje) nepracuje správne. || || X ||

e)                Riziko požiaru v dôsledku: úniku paliva, zlej ochrany palivovej nádrže alebo výfukového systému, stavu v priestore motora. || || || X

(f)               LPG/CNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami(1). Akákoľvek súčasť systému je chybná || || X || X

6.1.4.    Nárazníky, bočná ochrana a zadné zariadenie na ochranu proti podbehnutiu || a)                Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte. Pravdepodobnosť odpadnutia. Výrazne narušená funkčnosť. || || X || X

b)                Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

6.1.5.    Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný) || a)                Nosič nie je v náležitom stave. || X || ||

b)                Nosič má praskliny alebo je nedostatočne upevnený. || || X ||

c)                Rezervné koleso nie je bezpečné pripevnené na nosiči. Pravdepodobnosť odpadnutia. || || X || X

6.1.6.       Spojovací mechanizmus a ťažné zariadenie || a)                Komponent je porušený, chybný alebo prasknutý (ak sa nepoužíva). Komponent je porušený, chybný alebo prasknutý (ak sa používa). || || X || X

b)                Výrazné opotrebenie komponentu. Pod limitom opotrebenia || || X || X

c)                Chybné upevnenie. Akékoľvek upevnenie je uvoľnené. || || X || X

d)                Akékoľvek bezpečnostné zariadenie chýba alebo nefunguje správne. || || X ||

e)                Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa. || || X ||

f)                Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla (keď nie je v prevádzke). Tabuľka s evidenčným číslom je nečitateľná (ak sa nepoužíva). || X || X ||

g)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia (sekundárne časti). Neprimeraná oprava alebo modifikácia (základné časti). || || X || X

6.1.7.    Prevodovka || a)                Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú (menej ako 30 %). Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú (viac ako 30 %). || || X || X

b)                Výrazné opotrebenie ložísk hriadeľa prevodovky. Pravdepodobnosť uvoľnenia alebo prasknutia. || || X || X

c)                Výrazné opotrebenie univerzálnych kĺbov. Pravdepodobnosť uvoľnenia alebo prasknutia. || || X || X

d)                Opotrebované pružné spojenia. Pravdepodobnosť uvoľnenia alebo prasknutia. || || X || X

e)                Poškodený alebo ohnutý hriadeľ. || || X ||

f)                Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené. Pravdepodobnosť uvoľnenia alebo prasknutia. || || X || X

g)                Značne opotrebená ochrana proti prachu. Ochrana proti prachu chýba alebo je prasknutá. || X || X ||

h)                Nelegálna modifikácia hnacej jednotky. || || X ||

6.1.8.    Upevnenie motora || Opotrebované, zjavne a výrazne poškodené, uvoľnené alebo prasknuté upevnenia. || || X || X

6.1.9 Výkon motora || a)                Nelegálne upravená riadiaca jednotka. || || X ||

b)                Nelegálna úprava motora. || || X ||

6.2.          Kabína a karoséria

6.2.1. Stav || a)                Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie. Pravdepodobnosť odpadnutia. || || X || X

b)                Zle upevnený stĺpik karosérie. Narušená stabilita. || || X || X

c)                Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov. Nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb na palube vozidla || || X || X

d)                Neprimeraná oprava alebo modifikácia. Nedostatočná vzdialenosť od rotujúcich alebo pohybujúcich sa častí a od vozovky. || || X || X

6.2.2.    Uchytenie || a)                Zle upevnená karoséria alebo kabína. Narušená stabilita. || || X || X

b)                Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku. || || X ||

c)                Upevnenia karosérie/kabíny k podvozku alebo nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú (menej ako 50 % a v prípade symetrie). Upevnenia karosérie/kabíny na podvozok alebo nosníky sú uvoľnené alebo chýbajú (viac ako 50 %). || || X || X

d)                Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách. Narušená stabilita. || || X || X

6.2.3.    Dvere a západky dverí || a)                Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne. || || X ||

b)                Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (posuvné dvere). Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené (dvere na pántoch). || || X || X

c)                Dvere, závesy, západky alebo stĺpik sú opotrebované. Dvere, závesy, západky, stĺpik chýbajú alebo sú uvoľnené. || X || X ||

6.2.4.    Podlaha || Podlaha je zle upevnená alebo je veľmi poškodená. Nedostatočná stabilita. || || X || X

6.2.5.    Sedadlo vodiča || a)                Sedadlo má poškodenú štruktúru. Sedadlo je uvoľnené alebo || || X || X

b)                Nastavovací mechanizmus nepracuje správne. Sedadlo sa pohybuje alebo operadlo nie je možné aretovať. || || X || X

6.2.6.    Ostatné sedadlá || a)                Sedadlá sú v poškodenom stave alebo sú zle upevnené (sekundárne časti). Sedadlá sú v poškodenom stave alebo sú zle upevnené (základné časti). || X || X ||

b)                Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami(1). Prekročený povolený počet sedadiel; umiestnenie sedadiel nezodpovedá schváleniu. || X || X ||

6.2.7.    Ovládače riadenia || Akékoľvek ovládanie potrebné na bezpečnú prevádzku vozidla nepracuje správne. Narušená bezpečná prevádzka. || || X || X

6.2.8.    Schody do kabíny || a)                Schod alebo schodový prstenec je zle upevnený. Nedostatočná stabilita. || X || X ||

b)                Schod alebo prstenec je v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom poranenie. || || X ||

6.2.9.   Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie || a)                Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné. || || X ||

b)                Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami(1). Namontované príslušenstvo môže spôsobiť zranenie; bezpečná prevádzka narušená. || X || X ||

c)                Netesniace hydraulické vybavenie. Nadmerný únik nebezpečného materiálu. || X || X ||

6.2.10.   Blatníky, zariadenia zabraňujúce rozstreku || a)                Chýbajú, sú uvoľnené alebo veľmi skorodované. Pravdepodobnosť zranenia; pravdepodobnosť odpadnutia. || X || X ||

b)                Nedostatočná vzdialenosť od kolesa (zariadenie zabraňujúce rozstreku). Nedostatočná vzdialenosť od kolesa (blatníky). || X || X ||

c)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). Nedostatočné krytie obruče pneumatiky || X || X ||

7.          OSTATNÉ VYBAVENIE

7.1.       Bezpečnostné pásy/zámky a zadržiavacie systémy

7.1.1.    Zabezpečenie bezpečnostných pásov/zámkov || a)                Bod ukotvenia je veľmi poškodený. Narušená stabilita. || || X || X

b)                Ukotvenie je uvoľnené. || || || X

7.1.2.    Stav bezpečnostných pásov/zámkov || a)                Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný. || || X ||

b)                Bezpečnostný pás je poškodený. Akýkoľvek rez alebo prepínanie. || X || X ||

c)                Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

d)                Pracka bezpečnostného pásu je poškodená alebo nefunguje správne. || || X ||

e)                Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nefunguje správne. || || X ||

7.1.3. Obmedzovač zaťaženia bezpečnostných pásov || Obmedzovač zaťaženia zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo. || || X ||

7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásov || Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo. || || X ||

7.1.5. Airbagy || a)                Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo. || || X ||

b)                Airbag je zjavne nefunkčný. || || X ||

7.1.6. SRS systémy || Kontrolka nesprávneho fungovania SRS ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému. || || X ||

7.2.   Hasiaci prístroj (X)(2) || a)                Chýba. || || X ||

b)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). Ak sa vyžaduje (napr. taxislužba, autobus, autokar atď.) || X || X ||

7.3.   Zámky a zariadenie proti krádeži || a)                Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo vedeniu vozidla. || X || ||

b)                Chybné, neúmyselné zamykanie alebo blokovanie. || || X || X

7.4.   Výstražný trojuholník (ak sa vyžaduje) (X)(2) || a)                Chýba alebo je neúplný. || X || ||

b)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). || X || ||

7.5.   Lekárnička (ak sa vyžaduje) (X)(2) || Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). || X || ||

7.6.   Zaisťovacie kliny pod kolesá (ak sa vyžadujú) (X)(2) || Chýbajú alebo nie sú v dobrom stave. Nedostatočná stabilita alebo rozmery. || X || X ||

7.7.   Výstražné zvukové zariadenie || a)                Nefunguje správne. Vôbec nefunguje. || X || X ||

b)                Ovládanie je nespoľahlivé. || X || ||

c)                Nie je v súlade s požiadavkami(1). Pravdepodobnosť zámeny vydávaných zvukov za úradné sirény. || X || X ||

7.8.   Rýchlomer || a)                Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami(1). Chýba (ak sa vyžaduje). || X || X ||

b)                Narušená prevádzka. Vôbec nefunguje. || X || X ||

c)                Nedostatočne osvetlený. Bez akéhokoľvek osvetlenia. || X || X ||

7.9.   Tachograf (ak je namontovaný/požadovaný) || a)                Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

b)                Nefunguje. || || X ||

c)                Poškodené alebo chýbajúce plomby. || || X ||

d)                Kalibračný štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny. || || X ||

e)                Očividné pozmeňovanie alebo manipulácia. || || X ||

f)                Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami. || || X ||

7.10.     Zariadenie na obmedzenie rýchlosti (ak je namontované/požadované) || a)                Nie je namontované v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

b)                Zjavne nefunkčné. || || X ||

c)                Nesprávne nastavená rýchlosť (ak sa kontroluje). || || X ||

d)                Poškodené alebo chýbajúce plomby. || || X ||

e)                Kalibračný štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny. || || X ||

f)                Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami. || || X ||

7.11      Počítadlo najazdených kilometrov, ak je k dispozícii || a)                Očividne zmanipulované (sfalšované). || || X ||

b)                Očividne nefunkčné. || || X ||

7.12      Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovaná) || a)                Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené. || || X ||

b)                Vedenie je poškodené. || || X ||

c)                Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené. || || X ||

d)                Spínač je poškodený alebo nefunguje správne. || || X ||

e)                Kontrolka nesprávneho fungovania ESC ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému. || || X ||

8.          ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1.       Hluk

8.1.1     Systém obmedzovania hluku || a)                Úroveň hluku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách(1). || || X ||

b)                Akákoľvek časť systému na obmedzenie hluku je uvoľnená, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne modifikovaná spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku. Pravdepodobnosť odpadnutia. || || X || X

8.2.       Emisie výfukových plynov

8.2.1     Emisie benzínových motorov

8.2.1.1     Zariadenie na reguláciu výfukových emisií || a)                Zariadenie na reguláciu emisií namontované výrobcom chýba, je pozmenené alebo zjavne poškodené. || || X ||

b)                Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií. || || X ||

8.2.1.2  Plynné   emisie || a)                Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom, || || X ||

(b)              alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú: (i)         v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií, – 4,5 %, alebo – 3,5 % podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1). (ii)        v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 % – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 % – alebo – pri voľnobežných otáčkach motora:0,3%[13]pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 % podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1). || || X ||

(c)              Hodnota lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03, alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu. || || X ||

d)                Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú poruchu. || || X ||

8.2.2        Emisie naftových motorov

8.2.2.1 Zariadenie na reguláciu výfukových emisií || a)                Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné. || || X ||

b)                Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií. || || X ||

8.2.2.2  Opacita Vozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky || a)                V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1). opacita presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla. || || X ||

(b)              Ak táto informácia nie je k dispozícii, alebo požiadavky(1) neumožňujú používanie referenčných hodnôt pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1 , pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1 , alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1) alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1), 1,5 m-1[14]. || || X ||

8.3        Potlačenie elektromagnetického rušenia

Rádiové rušenie (X)(2). || Nesplnenie akejkoľvek požiadavky(1). || X || ||

8.4        Ďalšie položky týkajúce sa ochrany životného prostredia

8.4.1 Únik kvapalín || Akýkoľvek nadmerný únik kvapalín s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Neustále vytváranie kvapiek || || X || X

9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M2, M3 URČENÉ NA PREPRAVU OSôB

9.1.    Dvere

9.1.1     Vstupné a výstupné dvere || a)                Nesprávna funkcia. || || X ||

b)                Zhoršený stav. Pravdepodobnosť zranenia. || X || X ||

c)                Poškodené núdzové ovládanie. || || X ||

d)                Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie. || || X ||

e)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Nedostatočná šírka dverí. || X || X ||

9.1.2 Núdzové východy || a)                Nesprávna funkcia. || || X ||

b)                Označenie núdzových východov nečitateľné. Chýbajúce označenie núdzových východov. || X || X ||

c)                Chýba kladivo na rozbitie skla. || || X ||

d)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Nedostatočná šírka alebo blokovaný prístup. || X || X ||

9.2.          Systém na odhmlievanie a odmrazovanie skiel (X)(2) || a)                Nesprávna funkcia. Vplyv na bezpečnú prevádzku vozidla. || X || X ||

b)                Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich. Nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb na palube vozidla || || X || X

c)                Nefunkčné odmrazovanie (ak je povinné). || || X ||

9.3.          Systém vetrania a kúrenia (X)(2). || a)                Nesprávna funkcia. Ohrozenie zdravia osôb na palube vozidla || X || X ||

b)                Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich. Nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb na palube vozidla || || X || X

9.4.      Sedadlá

9.4.1  Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál) || a)                Sedadlá v nefunkčnom stave. Nespoľahlivé sedadlá || X || X ||

b)                Sklápacie sedadlá (ak sú povolené) nefungujú automaticky. Blokujú núdzový východ. || X || X ||

c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Počet sedadiel presahuje povolený limit. || X || X ||

9.4.2 Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky) || a)                Poškodené špeciálne vybavenie, ako napríklad antireflexná ochrana alebo tienidlo proti oslneniu. Zorné pole obmedzené. || X || X ||

b)                Ochrana vodiča nie je spoľahlivá alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). Pravdepodobnosť zranenia. || X || X ||

9.5. Vnútorné osvetlenie a navádzacie zariadenia (X)(2) || Zariadenie je poškodené alebo nie je v súlade s požiadavkami(1). Vôbec nefunguje. || X || X ||

9.6.     Uličky medzi sedadlami, plochy na státie || a)                Nezabezpečená podlaha. Narušená stabilita. || || X || X

b)                Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte. Nezabezpečené alebo nepoužívateľné. || X || X ||

c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Nedostatočná šírka alebo priestor. || X || X ||

9.7.     Schody a stupienky || a)                Zhoršený stav. Poškodený stav. Narušená stabilita. || X || X || X

b)                Výsuvné stupienky nefungujú správne. || || X ||

c)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Nedostatočná šírka alebo nadmerná výška. || X || X ||

9.8.     Komunikačný systém pre cestujúcich (X)(2). || Poškodený systém. Vôbec nefunguje. || X || X ||

9.9.    Upozornenia (X)(2). || a)                Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné. || X || ||

b)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Nesprávne informácie. || X || X ||

9.10.   Požiadavky týkajúce sa prepravy detí. (X)(2)

9.10.1   Dvere || Ochrana dverí nie je v súlade s požiadavkami (1) týkajúcimi sa tohto druhu prepravy. || || X ||

9.10.2   Signalizácia a špeciálne vybavenie || Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami(1). || X || X ||

9.11.        Požiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)(2).

9.11.1   Dvere, rampy a výťahy || a)                Nesprávna funkcia. Narušené bezpečné riadenie. || X || X ||

b)                Opotrebovaný stav. Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia. || X || X ||

c)                Poškodené ovládanie. Narušené bezpečné riadenie. || X || X ||

d)                Poškodené výstražné zariadenie. Vôbec nefunguje. || X || X ||

e)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

9.11.2   Upevnenia invalidného vozíka || a)                Nesprávna funkcia. Narušené bezpečné fungovanie. || X || X ||

b)                Opotrebovaný stav. Narušená stabilita; pravdepodobnosť zranenia. || X || X ||

c)                Poškodené ovládanie. Narušené bezpečné riadenie. || X || X ||

d)                Nie sú v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

9.11.3   Signalizácia a špeciálne vybavenie || Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýbajú alebo nie sú v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

9.12.   Iné špeciálne vybavenie (X)(2)

9.12.1. Zariadenia na prípravu jedál || a)                Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami(1). || || X ||

b)                Zariadenie je poškodené v takom rozsahu, že by jeho používanie bolo nebezpečné. || || X ||

9. 12.2.Sanitárne zariadenie || Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami(1). Pravdepodobnosť zranenia. || X || X ||

9.12.3 Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy) || Nie sú v súlade s požiadavkami(1). Narušená bezpečná prevádzka vozidla. || X || X ||

POZNÁMKY:

(1) „požiadavky“ sa ustanovujú v rámci požiadaviek typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvej registrácie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov v krajine registrácie

(X) označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia v cestnej premávke, nie sú však považované za podstatné v rámci kontroly technického stavu.

PRÍLOHA IV

MINIMÁLNY OBSAH OSVEDČENIA O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU

Osvedčenie o kontrole technického stavu vydané po absolvovaní kontroly musí obsahovať prinajmenšom tieto položky:

1)           Identifikačné číslo vozidla (VIN)

2)           Tabuľka s evidenčným číslom vozidla a označenie štátu, v ktorom je vozidlo zaevidované

3)           Miesto a dátum kontroly

4)           Údaj počítadla najazdených kilometrov v čase kontroly, ak je k dispozícii

5)           Kategória vozidla, ak je k dispozícii

6)           Zistené nedostatky a ich zatriedenie

7)           Výsledky merania:

– teplota varu alebo obsah vody v brzdovej kvapaline

– Brzdiaca sila na každom kolese, vstupný tlak vzduchu v prípade pneumatických brzdových systémov a výsledky výpočtu brzdiaceho účinku

– Koncentrácia plynových emisií a vypočítaná hodnota λ emisií benzínových motorov alebo hodnôt opacity naftových motorov

8)           Celkové hodnotenie vozidla

9)           Dátum ďalšej kontroly technického stavu, ak táto informácia nie je poskytnutá iným spôsobom

10)         Názov organizácie alebo strediska vykonávajúceho kontrolu a podpis alebo identifikácia inšpektora zodpovedného za kontrolu

PRÍLOHA V

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZARIADENIA KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A SKÚŠOBNÉ VYBAVENIE

I – Zariadenia a vybavenie

Kontroly technického stavu sa vykonávajú s použitím zariadení a vybavenia spĺňajúceho prinajmenšom tieto minimálne požiadavky:

1)           Kontrolné zariadenie s primeraným priestorom na hodnotenie vozidiel, ktoré spĺňa potrebné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa kontrolného personálu

2)           Kontrolná linka dostatočných rozmerov pre každú skúšku, montážna jama alebo zdvíhacie zariadenie vybavené zariadením na zdvihnutie vozidla na náprave, príslušné osvetlenie a v prípade potreby ventilácia.

3)           Valcová skúšobňa bŕzd schopná merať, zobrazovať a zaznamenávať brzdné sily, silu na pedál a tlak vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd podľa prílohy A k norme ISO 21069-1 o technických požiadavkách na valcové skúšobne bŕzd

4)           Valcová skúšobňa bŕzd podľa bodu 3 okrem zaznamenávania a zobrazovania brzdných síl, sily na pedál a tlaku vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd

5)           Dosková skúšobňa bŕzd rovnocenná s valcovou skúšobňou podľa bodu 3 okrem zaznamenávania brzdných síl, sily na pedál a zobrazovania tlaku vzduchu v systémoch pneumatických bŕzd

6)           Prístroj na zaznamenávanie spomalenia (decelerometer), pričom nepriebehové meracie prístroje musia zaznamenávať/ukladať merania prinajmenšom 10-krát za sekundu

7)           Zariadenia na skúšanie systémov pneumatických bŕzd

8)           Zariadenie na určenie zaťaženia nápravy (nepovinné zariadenia na meranie zaťaženia dvojkolesia)

9)           Zariadenie na skúšanie zavesenia kolesa na náprave (snímač vôle kolesa) bez zdvíhania osi, ktoré musí spĺňať tieto požiadavky:

a)      Zariadenie musí byť vybavené aspoň dvoma elektricky ovládanými doskami, ktoré sa môžu pohybovať opačným smerom pozdĺžne a priečne,

b)      Pohyb dosiek musí technik ovládať z miesta, kde vykonáva kontrolu;

c)      Dosky musia spĺňať tieto technické požiadavky:

(i) pri vozidlách s hmotnosťou do 3,5 tony:

· minimálne zaťaženie náprav 2 000 kg,

· minimálne zaťaženie dosky 1 000 kg,

· minimálna vodorovná sila na dosku 7 000 N,

· pozdĺžny a priečny pohyb minimálne 40 mm,

· rýchlosť zdvíhania 5 cm/s až 10 cm/s;

(ii) pri vozidlách s hmotnosťou nad 3,5 tony:

· minimálne zaťaženie náprav 15 000 kg,

· minimálne zaťaženie dosky 9 000 kg,

· minimálna vodorovná sila na dosku 30 000 N,

· pozdĺžny a priečny pohyb minimálne 100 mm,

· rýchlosť zdvíhania 5 cm/s až 10 cm/s;

10)         Zariadenie na skúšanie účinnosti tlmiča nárazov,

11)         merač úrovne hluku triedy 1,

12)         analyzátor výfukových plynov podľa smernice 2004/22/ES o meradlách[15]

13)        

Zariadenie na meranie absorpčného koeficientu s dostatočnou presnosťou

14)         Zariadenie na zameranie svetlometov, ktoré umožňuje nastavenie svetlometu v súlade s ustanoveniami na nastavovanie svetlometov motorových vozidiel (smernica 76/756/EHS), pričom hranica medzi svetlom a tmou musí byť ľahko rozoznateľná počas denného svetla (bez priameho slnečného svetla)

15)         Zariadenie na meranie hĺbky dezénu pneumatík

16)         Zariadenie na kontrolu brzdovej kvapaliny v súlade s týmito kritériami:

a)      zariadenie na kontrolu brzdovej kvapaliny je možné používať na kontrolu obsahu vody pri splnení týchto požiadaviek:

· schopnosť zobraziť obsah vody aspoň 1,0 % až 2,5 %,

· nameraná hodnota musí byť zobrazená v intervaloch najviac 0,5 %,

· zariadenie musí byť kalibrované, zariadenia s analógovým displejom sú povolené iba s nulovým nastavením,

b) zariadenia na kontrolu brzdovej kvapaliny je možné používať na meranie bodu varu pri splnení týchto požiadaviek:

· rozsah zobrazenia najmenej od 120° C do 210° C,

· nameraná hodnota musí byť zobrazená najviac v intervaloch po 30°,

· zariadenie musí byť kalibrované, zariadenia s analógovým displejom sú povolené iba s nulovým nastavením.

17)         Prístroj na snímanie OBD.

Zariadenia v bodoch 12 a 13 je možné skombinovať do jedného zariadenia.

II – Kalibrácia zariadení používaných na meranie

Pokiaľ sa v príslušných európskych právnych predpisoch neustanovuje inak, interval medzi dvoma následnými kalibráciami nesmie prekročiť

(i) 24 mesiacov pri meraní hmotnosti, tlaku a úrovne hluku

(ii) 12 mesiacov pri meraní síl,

(iii) 6 mesiacov pri meraní plynných emisií.

Zariadenia potrebné na vykonávanie kontroly technického stavu

Vozidlá || Kategória || Zariadenie potrebné pri každej položke podľa odseku I

|| Maximálna hmotnosť || || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17

1. Motocykle || || || 1 || || || || || 2 || || || || || || || || || || || ||

|| || L1e || P || x || || || || || || || || || || X || x || || x || x || x || x

|| || L3e,L4e || P || x || || || || || || || || || || X || x || || x || x || x || x

|| || L3e,L4e || D || x || || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L2e || P || x || x || || || || || || || || || X || || || x || x || x || x

|| || L2e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L5e || P || x || x || || || || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| || L5e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L6e || P || x || x || || || || || || || || || X || || || x || x || x || x

|| || L6e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || L7e || P || x || x || || || || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| || L7e || D || x || x || || || || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

2. Vozidlá určené na prepravu osôb || do 2800 kg || M1,M2 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| do 2800 kg || M1,M2 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 do 3 500 kg || M1,M2 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 do 3 500 kg || M1,M2 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || M2,M3 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || M2,M3 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x || x || x || x || x

Vozidlá určené na prepravu tovaru || do 2800 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| do 2800 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 do 3 500 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 do 3500 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x || x || x || x || x

Zvláštne vozidlá odvodené z vozidiel kategórie N, T5 || Do 2800 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || || x || X || x || || x || x || x || x

|| Do 2800 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || || || X || || x || x || x || x || x

|| › 2800 do 3 500 kg || N1 || P || x || x || || x || x || || || || x || x || X || x || || x || x || x || x

|| › 2800 do 3 500 kg || N1 || D || x || x || || x || x || || || || x || || X || || x || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3,T5 || P || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || x || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || N2,N3,T5 || D || x || x || x || || || x || x || x || x || || X || || x3 || x || x || x || x

3. Prípojné vozidlá || Do 750 kg || O1 || || x || || || || || || || || || || || || || || x || ||

|| › 750 do 3 500 kg || O2 || || x || x || || x || || || || || || || || || || || x || ||

|| › 3500 kg || O3,O4, R3,R4 || || x || x || x || || || x || x || x || x || || || || || || x || ||

|| Do 3 500 kg || R1,R2 || || x || x || || x || || || || || || || || || || || x || ||

4. Poľnohospodárske traktory a vozidlá s rýchlosťou do 40 km/h || Do 3 500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4, C5 || P || x || x || || || || x || || || || || || || || x || x || x || x

|| Do 3 500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || D || x || x || || || || x || || || || || || || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4,C5 || P || x || x || || || || x || x || || || x || || || || x || x || x || x

|| › 3500 kg || T1,T2, T3 T4, C1, C2, C3,C4,C5 || D || x || x || || || || x || x || || || || || || || x || x || x || x

1) P…benzín; D…nafta

PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ODBORNÚ SPôSOBILOSŤ, VZDELÁVANIE A OSVEDČOVANIE TECHNIKOV

1.         Odborná spôsobilosť

Pred udelením povolenia žiadateľovi o miesto technika na účely vykonávania kontrol technického stavu členské štáty overia, či daná osoba:

a)           disponuje kvalifikáciou osvedčujúcou znalosti a chápanie týkajúce sa techniky motorových vozidiel v týchto oblastiach:

– mechanika,

– dynamika,

– dynamika vozidla,

– spaľovacie motory,

– materiály a ich spracovanie,

– elektronika,

– elektrické systémy,

– elektronické systémy vozidla,

– IT aplikácie,

b)           preukázala aspoň trojročnú prax v oblasti techniky, opravy a údržby motorových vozidiel.

2.         Úvodný a opakovací odborný výcvik

Členské štáty zabezpečia, aby technici pred udelením povolenia na vykonávanie kontrol technického stavu absolvovali príslušný úvodný a opakovací odborný výcvik vrátane teoretických a praktických prvkov.

Minimálny obsah úvodného a opakovacieho výcviku zahŕňa tieto témy:

a)           Úvodný odborný výcvik

Úvodný výcvik poskytovaný členským štátom alebo oprávneným výcvikovým strediskom členského štátu zahŕňa prinajmenšom tieto témy:

(i)      Technológia vozidla:

· brzdové systémy,

· systémy riadenia,

· zorné pole,

· montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty,

· nápravy, kolesá a pneumatiky,

· podvozok a karoséria,

· zaťaženie životného prostredia a emisie,

· ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá,

(ii)     Skúšobné metódy,

(iii)     Hodnotenie nedostatkov,

(iv)    Právne požiadavky platné na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni týkajúce sa stavu vozidla pri schvaľovaní,

(v)     Právne požiadavky na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni týkajúce kontroly technického stavu,

(vi)    Administratívne ustanovenia týkajúce sa schvaľovania vozidiel, evidencie vozidiel a kontroly technického stavu vozidiel,

(vii)    IT aplikácie potrebné na kontrolu a administratívne postupy.

b)           Opakovací odborný výcvik

Členské štáty zabezpečia, aby technici každý rok absolvovali opakovací odborný výcvik, ktorý poskytuje členský štát alebo oprávnené výcvikové stredisko členského štátu.

Členské štáty zabezpečia, aby obsah opakovacieho odborného výcviku umožnil technikom udržať a obnoviť potrebné znalosti a zručnosti týkajúce sa tém uvedených v písm. a) bodoch (i) až (vii).

3.         Osvedčenie o spôsobilosti

Osvedčenie vydané technikovi oprávnenému vykonávať kontroly technického stavu musí obsahovať prinajmenšom tieto údaje (v prípade potreby aktualizované):

– Identifikácia technika (meno, priezvisko, dátum narodenia),

– kategórie vozidiel, v rámci ktorých je technik oprávnený vykonávať kontrolu technického stavu,

– Dátum nasledujúceho opakovacieho odborného výcviku,

– Názov vydávajúceho orgánu,

– Dátum vydania.

PRÍLOHA VII

DOZORNÉ ORGÁNY

Pravidlá a postupy týkajúce sa dozorných orgánov zriadených členskými štátmi v súlade s článkom 13 musia zahŕňať tieto minimálne požiadavky:

1.           Úlohy a činnosti dozorného orgánu

Dozorné orgány vykonávajú aspoň tieto úlohy:

a)           Oprávňovanie skúšobných stredísk:

– overovanie plnenia minimálnych požiadaviek na priestory a skúšobné vybavenie,

– overovanie plnenia povinných požiadaviek oprávneného subjektu,

– kontrola dobrej povesti riaditeľa a technikov kontrolného strediska.

b)           Odborná príprava a preskúšanie technikov:

– overovanie úvodného odborného výcviku technikov,

– overovanie pravidelného opakovacieho odborného výcviku technikov,

– odborný výcvik riaditeľov kontrolných stredísk,

– pravidelný opakovací odborný výcvik skúšajúcich dozorného orgánu,

– vykonávanie preskúšania alebo dohľad nad ním.

c)           Audit

– predbežný audit strediska pred udelením povolenia,

– pravidelný opakovaný audit kontrolného strediska,

– zvláštny audit v prípade nezrovnalostí,

– audit kontrolného strediska

d)           Monitoring prostredníctvom aspoň týchto piatich opatrení:

– opätovná kontrola štatisticky správneho podielu kontrolovaných vozidiel,

– cestná technická kontrola štatisticky správneho podielu vozidlového parku,

– anonymné kontroly (voliteľná možnosť použitia vozidla s chybami),

– analýza výsledkov kontroly technického stavu (štatistické metódy),

– kontroly na základe odvolaní,

– prešetrenie sťažností.

e)           Overovanie výsledkov merania získaných pri kontrolách technického stavu

f)            Odňatie alebo pozastavenie povolenia kontrolných stredísk a/alebo osvedčenia technika:

– v prípade neplnenia významnej požiadavky na účely udelenia povolenia,

– v prípade zistenia veľkých nezrovnalostí,

– v prípade pretrvávajúcich negatívnych výsledkov auditu,

– v prípade straty dobrej povesti.

2.           Požiadavky týkajúce sa dozorného orgánu

a)           Dodržiavanie normy ISO/IEC 17020 „Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu“, typ A.

b)           Požiadavky na pracovníkov dozorného orgánu musia zahŕňať tieto oblasti:

– odborná spôsobilosť,

– nestrannosť,

– plnenie noriem v oblasti kvalifikácie a odborného výcviku.

3.           Obsah pravidiel a postupov

Každý príslušný orgán ustanoví pravidlá a postupy pre dozorné orgány, ktoré musia obsahovať prinajmenšom tieto prvky:

a)           Požiadavky týkajúce sa povolenia kontrolných stredísk a dozoru nad nimi:

– žiadosť o založenie kontrolného strediska,

– úlohy kontrolného strediska,

– návšteva alebo návštevy pred udelením povolenia s cieľom overiť, či sú splnené všetky požiadavky,

– udelenie povolenia kontrolnému stredisku,

– pravidelná opakovaná kontrola/audit kontrolného strediska,

– pravidelné kontroly kontrolného strediska týkajúce sa zachovania súladu s požiadavkami,

– neohlásené osobitné kontroly alebo audity kontrolných stredísk na základe dôkazov,

– analýza údajov z kontrol na účely evidencie prípadov nesúladu,

– odňatie alebo pozastavenie povolení udelených kontrolným strediskám.

b)           Technici skúšobných stredísk:

– požiadavky na pozíciu technika,

– úvodný odborný výcvik, opakovací odborný výcvik a preskúšanie,

– odňatie alebo pozastavenie osvedčenia technika.

c)           Vybavenie a priestory:

– požiadavky na skúšobné zariadenia;

– požiadavky na skúšobné priestory,

– požiadavky na značenie,

– požiadavky na údržbu a kalibráciu skúšobného vybavenia,

– požiadavky na počítačové systémy.

d)           Dozorné orgány:

– právomoci dozorných orgánov,

– požiadavky na pracovníkov dozorných orgánov,

– odvolania a sťažnosti.

[1]               Neprimeraná oprava alebo modifikácia znamená takú opravu alebo modifikáciu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnosť vozidla v cestnej premávke, alebo má negatívny vplyv na životné prostredie.

[2]               48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.

[3]               45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988, alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.

[4]               43 % pre návesy a prívesy na ťažnom zariadení zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.

[5]               2,2m/s2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.

[6]               Typovo schválené podľa hraničných hodnôt v riadku A alebo B časti 5.3.1.4 prílohy I k smernici 70/220/EHS alebo prvou registráciou alebo uvedením do prevádzky po 1. júli 2002.

[7]                      Typovo schválené v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddielu 5.3.1.4 prílohy I k smernici 70/220/EHS; v riadku B1, B2 alebo C v časti 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS, alebo prvýkrát registrované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008.

[8]               Neprimeraná oprava alebo modifikácia znamená takú opravu alebo modifikáciu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnosť vozidla v cestnej premávke, alebo má negatívny vplyv na životné prostredie.

[9]               48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.

[10]             45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988, alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.

[11]             43 % pre návesy a prívesy na ťažnom zariadení zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v požiadavkách, podľa toho, čo nastane neskôr.

[12]             2,2m/s2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.

[13]             Type-approved according to limits in row A or B section 5.3.1.4. of Annex I to Directive 70/220/EEC or first registered or put into service after 1 July 2002

[14]                    Typovo schválené v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 98/69/ES, alebo neskôr; v riadku B1, B2 alebo C v časti 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS, alebo prvýkrát registrované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008.

[15]             Ú. v. EÚ L 135,30, 30. 4. 2004, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.         KONTEXT NÁVRHU

· Dôvody a ciele návrhu

Cieľom tohto návrhu je ustanoviť aktualizované harmonizované pravidlá o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu životného prostredia.

Zámerom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia počtu úmrtí na cestách do roku 2020 na polovicu, tak ako je to uvedené v politických usmerneniach pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020[1]. Návrh takisto prispeje k zníženiu emisií v rámci cestnej dopravy, ktoré vznikajú v súvislosti s nedostatočnou údržbou vozidiel.

· Všeobecný kontext

Skôr, ako vozidlo môže byť uvedené na trh, musí spĺňať všetky príslušné požiadavky na typové alebo individuálne schválenie, ktoré zaručujú optimálnu úroveň bezpečnostných a environmentálnych noriem. Každý členský štát je povinný prvýkrát zaevidovať každé vozidlo, ktoré získalo európske typové schválenie na základe osvedčenia zhody (Certificate of Conformity) vydaného výrobcom vozidla. Tento zápis do evidencie predstavuje úradné povolenie na používanie vozidla na verejných cestných komunikáciách a zároveň sa ním uplatňujú rôzne lehoty na plnenie rôznych požiadaviek na vozidlo.

Na základe tohto povolenia vozidlá v cestnej premávke podliehajú pravidelnej kontrole technického stavu. Cieľom týchto kontrol je zabezpečiť, aby vozidlá v cestnej premávky boli technicky spôsobilé, bezpečné a aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre vodiča ani pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Z tohto dôvodu sa kontroluje súlad vozidiel s určitými požiadavkami, ktorými sú napríklad požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia, ako aj požiadavky týkajúce sa dodatočného vybavenia. Z dôvodu pravidelného a intenzívneho používania prevažne na komerčné účely sa vozidlá používané na profesionálnu prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a vozidlá používané na profesionálnu prepravu cestujúcich s viac ako ôsmimi sedadlami okrem toho podrobujú v jednotlivých prípadoch cestným kontrolám, v rámci ktorých sa kedykoľvek a kdekoľvek v EÚ overuje ich súlad s environmentálnymi a technickými požiadavkami.

Počas svojej doby životnosti môže vozidlo podliehať povinnosti opätovnej evidencie z dôvodu zmeny vlastníctva alebo prenosu do iného členského štátu na účely trvalého používania. Podobne by sa mali zaviesť aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel, aby sa zabezpečilo, že sa v cestnej premávke nebudú používať vozidlá, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti na cestách. Cieľom kontroly technického stavu je skontrolovať funkčnosť bezpečnostných komponentov, vplyv na životné prostredie a súlad vozidla s jeho schválením.

· Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu

„Balík opatrení o technickom stave vozidiel“ preberie existujúce požiadavky ustanovené v existujúcom legislatívnom rámci týkajúcom sa systému kontroly technického stavu, ktorý obsahuje kontrolu technického stavu[2], cestné kontroly[3] a predpisy o evidencii vozidiel[4].

Týmto návrhom sa v porovnaní s existujúcimi právnymi predpismi o kontrole technického stavu rozširuje rozsah pôsobnosti existujúceho systému o nové kategórie vozidiel vrátane motocyklov a zvyšuje sa aj frekvencia kontrol starších vozidiel pri vozidlách s vysokým počtom najazdených kilometrov. Týmto návrhom sa takisto ustanovujú nové požiadavky pri niekoľkých otázkach, ktoré sa týkajú noriem a kvality kontroly, predovšetkým skúšobného vybavenia, zručností a odborného vzdelávania skúšobného personálu a dozoru nad systémom skúšania.

· Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie

Tento návrh je v súlade s cieľom EÚ zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, tak ako je to uvedené v bielej knihe o doprave[5], a má za cieľ zabezpečiť uplatňovanie konkrétnej stratégie, ktorá sa týka bezpečnejších vozidiel v rámci politických usmernení pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020.

Okrem toho, pokiaľ ide o environmentálne aspekty tohto návrhu, predpokladané požiadavky prispievajú k zníženiu emisií CO2 a iných látok znečisťujúcich ovzdušie, pochádzajúcich z motorových vozidiel na základe Európskej stratégie pre čisté a energeticky úsporné vozidlá[6] a tiež na základe jednotnej politiky v oblasti energetiky a zmeny klímy[7] takzvanej „stratégie 20-20-20“ a prispievajú aj k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia stanovených v smernici 2008/50/ES[8].

Tento návrh je v konečnom dôsledku v súlade s odporúčaniami, ktoré sa týkajú opätovného oživenia politiky jednotného trhu, tak ako sa to uvádza v Montiho správe z mája 2010[9] v oblasti odbúravania administratívnych prekážok cezhraničného pohybu ojazdených vozidiel.

2.         VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

· Konzultácie so zainteresovanými stranami

Konzultačné metódy

Pri vypracovávaní návrhu viedla Komisia konzultácie so zúčastnenými stranami viacerými spôsobmi:

– Formou všeobecných internetových konzultácií, kde boli zohľadnené všetky aspekty tohto návrhu.

– Experti a zainteresované strany sa zúčastnili na konzultáciách v rámci seminárov.

– Bola vypracovaná štúdia o budúcich možnostiach uplatňovania kontroly technického stavu v Európskej únii, aby bolo možné identifikovať možné opatrenia a vytvoriť nástroj na analýzu nákladov a prínosov vo vzťahu k účinkom kontroly technického stavu.

Zhrnutie odpovedí a spôsobu, akým sa zohľadnili:

V priebehu internetových konzultácií nastolili zúčastnené strany viacero otázok. V posúdení vplyvu, ktoré je súčasťou tohto návrhu, sú plne zohľadnené podstatné otázky, ktoré boli nastolené, a tiež spôsob, akým sa zohľadnili.

Od 29. júla 2010 do 24. septembra 2010 sa prostredníctvom internetu uskutočnili otvorené konzultácie. Komisia dostala 9 653 odpovedí od občanov, orgánov členských štátov, dodávateľov zariadení, kontrolných stredísk, združení autoservisov a výrobcov vozidiel.

Výsledky sú dostupné na http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm.

· Získavanie a využívanie expertízy

Príslušné vedecké/odborné oblasti

V návrhu sa vyžaduje posúdenie rozdielnych možností politiky, ako aj súvisiace hospodárske, spoločenské a environmentálne vplyvy.

Použitá metodika

Štúdiu o vplyvoch rôznych možností politiky vypracoval externý konzultant (Europe Economics) na základe niekoľkých vedeckých a hodnotiacich správ, ktoré použil predovšetkým ako zdroje modelov a údajov na to, aby náklady a prínosy rôznych možností politiky vyjadril v peňažnej hodnote. Medzi najpoužívanejšie štúdie patrí:

– Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve – vykazované obdobia 2005 – 2006 a 2007 – 2008[10],

– AUTOFORE (2007),

– Správa ministerstva dopravy s názvom „MOT Scheme Evidence-base“ (Spojené kráľovstvo, 2008),

– Správa DEKRA o bezpečnosti cestnej premávky z roku 2008 – Stratégie na predchádzanie nehodám na európskych cestách,

– Správa DEKRA o bezpečnosti cestnej premávky vo vzťahu k nákladným vozidlám z roku 2009,

– Správa DEKRA o bezpečnosti cestnej premávky vo vzťahu k motocyklom z roku 2010,

– Správy TÜV z obdobia rokov 2009/2010.

Prostriedky použité na zverejnenie odborných odporúčaní

Všetky kompletné a schválené výskumné správy sú alebo budú k dispozícii na internetovej stránke GR pre mobilitu a dopravu.

· Posúdenie vplyvu

Pri hlavných aspektoch tohto návrhu sa zvažovali tieto možnosti:

(a) Prístup „žiadna zmena politiky“ poskytuje referenčný prípad, vo vzťahu ku ktorému sa porovnávajú účinky ostatných možností politiky. V rámci tejto možnosti by sa zachoval súčasný právny rámec EÚ. Tiež by nedošlo ku krátkodobému prispôsobeniu technickej prílohy k smernici 2009/40/ES, keďže táto príloha bola nedávno zmenená a doplnená prostredníctvom postupu výboru smernicou 2010/48/EÚ[11]. Preto sa nezmení rozsah a frekvencia kontrol technického stavu a neprijmú sa žiadne ďalšie opatrenia vo vzťahu k výmene informácií. Naďalej bude pretrvávať absencia rámca na výmenu údajov.

(b) Využitie prístupu tzv. soft law (právne nezáväzné nástroje) by spočívalo v lepšom vykonávaní a lepšom monitorovaní uplatňovania existujúcich právnych predpisov. Táto možnosť by nezaviedla nové právne predpisy, ale Komisia by vynakladala nové a väčšie úsilie zamerané na zlepšenie štandardov kontroly a uplatňovania, ako aj opatrení na stimulovanie výmeny údajov.

(c) „Legislatívny prístup“ by sa zakladal na dvoch zložkách.

– Aby bolo možné dosiahnuť konkrétny cieľ, ktorý spočíva vo zvýšení bezpečnosti vozidiel na cestách, prvý komponent predstavuje revíziu a zvýšenie minimálnych noriem EÚ pre pravidelné kontroly technického stavu vozidiel a neočakávané cestné kontroly a vymedzenie povinných noriem. Je to dôležité preto, aby nedostatky systému neznížili účinnosť uplatňovania kontrol technického stavu ako celku.

– Aby bolo možné dosiahnuť konkrétny cieľ, ktorý spočíva v sprístupnení potrebných údajov pre kontroly technického stavu a potrebných údajov pochádzajúcich z kontrol technického stavu, druhý komponent celého systému by vo svojej druhej fáze obsahoval možné založenie systému EÚ na výmenu harmonizovaných údajov, ktorý by spájal existujúce databázy a ktorý by zabezpečil:

prístup pre všetky strediská technickej kontroly k údajom na úrovni osvedčenia o zhode (Certificate of Conformity) a k údajom o elektronických bezpečnostných systémoch (ako napríklad ABS[12], ESC[13], airbagy atď.);

výmenu výsledkov kontrol medzi členskými štátmi tak, aby najdôležitejšie orgány presadzovania práva mali prístup k tomuto systému;

predkladanie správ o výsledkoch kontrol – a predovšetkým o údajoch z počítadla kilometrov – strediskami technickej kontroly vnútroštátnym a európskym orgánom na účely presadzovania práva a na štatistické účely.

V niektorých členských štátoch vykonáva kontrolu technického stavu veľký počet súkromných oprávnených kontrolných stredísk. S cieľom zabezpečiť koherentný prístup by sa v právnych predpisoch mali stanoviť niektoré spoločné postupy, ako sú napríklad minimálne lehoty a povaha odovzdávaných informácií.

Z posúdenia vplyvu však vyplynuli výhody spojenia prístupu tzv. soft law s regulačným prístupom. Z tohto dôvodu sa opatrenia prístupu tzv. soft law, o ktorom sa uvažovalo v posúdení vplyvu, začlenili do znenia právnych predpisov.

3.         PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

· Zhrnutie navrhovaného opatrenia

Kontrolné strediská musia mať prístup k technickým údajom potrebným na vykonávanie kontrol vrátane údajov o komponentoch elektronickej bezpečnosti ako ABS alebo ESC. Výrobcovia poskytnú prístup k takýmto údajom, tak ako je to už v prípade údajov o opravách a údržbe vozidiel.

Rozsah kontrolovaných vozidiel sa rozšíri o dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá, ľahké prípojné vozidlá do 3,5 ton a traktory s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h. Vzhľadom na aspekty veku vozidla a ročného počtu najazdených kilometrov sa frekvencia kontrol starších vozidiel zvýši a vozidlá s veľkým počtom najazdených kilometrov budú podliehať ročnej kontrole, ako je to už teraz v prípade taxíkov a sanitiek. Časové obdobie štyroch mesiacov, počas ktorého sa musí vykonať kontrola technického stavu, zabezpečí dostatočnú flexibilitu pre občanov a podnikateľské subjekty.

Zariadenia používané počas kontroly musia spĺňať určité minimálne požiadavky, aby bolo možné účinne vykonávať uvedené metódy kontrol. Zistené nedostatky sa vyhodnotia podľa harmonizovaných pravidiel, ktoré sa týkajú rizika, ktoré vozidlá predstavujú vo vzťahu k bezpečnosti cestnej premávky.

Technici, ktorí vykonávajú kontrolu technického stavu, musia preukázať určitú úroveň znalostí a zručností a musia disponovať riadnou odbornou spôsobilosťou. Technici nesmú byť v konflikte záujmov, najmä vo vzťahu k hospodárskym, osobným alebo rodinným väzbám s držiteľom osvedčenia o evidencii vozidla. Činnosti spojené s kontrolou technického stavu, ktoré vykonávajú oprávnené súkromné orgány, musia podliehať dozoru.

Výsledky kontrol technického stavu vrátane informácií o počte najazdených kilometrov, sa musia uchovávať vo vnútroštátnych registroch, čím sa uľahčí odhaľovanie podvodov spojených s počtom najazdených kilometrov. Podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa mali systematickejšie považovať za trestný čin, ktorý podlieha sankcii.

V niektorých členských štátoch vykonáva kontrolu technického stavu veľký počet súkromných oprávnených kontrolných stredísk. Na zabezpečenie efektívnej výmeny informácií medzi členskými štátmi by sa mali určiť vnútroštátne kontaktné miesta a mali by sa špecifikovať určité spoločné postupy, ako sú napríklad časové lehoty a povaha informácií, ktoré sa majú poskytovať.

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť toto nariadenie, aby v prípade potreby zohľadnila vývoj právnych predpisov EÚ o typovom schválení vo vzťahu ku kategóriám vozidiel, a prispôsobila prílohy technickému pokroku prostredníctvom delegovaných aktov, okrem iného vrátane alternatívnych postupov kontroly založených na moderných systémoch spracovania emisií na účely kontroly plnenia noriem v prípade emisií NOx a tuhých častíc, ktoré sú v súčasnosti ešte vo vývoji.

· Právny základ

Právnym základom tohto návrhu je článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

· Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity sa uplatňuje, pokiaľ návrh nepatrí do výhradnej právomoci Únie.

Ciele návrhu nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z tohto dôvodu: technické požiadavky na kontrolu technického stavu boli na úrovni Únie stanovené na minimálnej úrovni a ich zavádzanie zo strany členských štátov viedlo k veľkej rôznorodosti požiadaviek v celej Únii s negatívnymi vplyvmi ako na bezpečnosť cestnej premávky, tak aj na vnútorný trh.

Návrh je preto v súlade so zásadou subsidiarity.

· Zásada proporcionality

Ako sa uvádza v posúdení vplyvu, tento návrh je v súlade so zásadou proporcionality, pretože neprekračuje hranice toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia prostredníctvom zvyšovania kvality a sprísnenia kontrol technického stavu a vytvorenia primeraného rámca na bezproblémový tok informácií. K tomu patrí okrem iného stanovenie minimálnych noriem v oblasti znalostí a odborného vzdelávania technikov, keďže súčasné vozidlá sú sofistikované produkty so zložitou technológiou. To sa vzťahuje aj na minimálne požiadavky na skúšobné vybavenie, ktoré sa používa počas kontrol technického stavu. Všetky tieto opatrenia sú nevyhnutné predpoklady, ktoré zabezpečujú zvýšenie kvality kontrol.

· Výber nástrojov

Navrhovaný nástroj: nariadenie.

Nariadenie sa pokladá za vhodný spôsob, pretože zabezpečí požadovaný súlad bez toho, aby si vyžadovalo transpozíciu do právnych predpisov členských štátov.

4.         VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Únie.

5.         NEPOVINNÉ PRVKY [nepovinné]

· Zrušenie platných právnych predpisov

Prijatie návrhu bude viesť k zrušeniu existujúcich právnych predpisov.

· Európsky hospodársky priestor

Navrhovaný akt sa týka záležitostí EHP, a preto by sa mal rozšíriť na Európsky hospodársky priestor.

2012/0184 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[14],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[15],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Komisia v bielej knihe z 28. marca 2011 s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje“[16] stanovuje cieľ „nulovej vízie“, v rámci ktorého by Únia mala do roku 2050 znížiť počet smrteľných nehôd v cestnej doprave takmer na nulu. Pri dosahovaní tohto cieľa sa očakáva, že technológia vozidiel vo veľkej miere prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy.

(2) Komisia vo svojom oznámení s názvom „Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020“[17] navrhla do roku 2020 ďalšie zníženie celkového počtu úmrtí na cestách Únie o polovicu, so začiatkom od roku 2010. S ohľadom na dosiahnutie tohto cieľa Komisia vymedzila sedem strategických cieľov vrátane opatrení pre bezpečnejšie vozidlá, stratégie na zníženie počtu zranení a zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, predovšetkým motocyklistov.

(3) Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorým sa zabezpečuje, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tento systém by mal zahŕňať pravidelné kontroly technického stavu všetkých vozidiel a cestné technické kontroly vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave, ako aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy, nepoužívali na cestách.

(4) V rámci Únie bolo prijatých niekoľko technických noriem a požiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. Prostredníctvom systému pravidelných kontrol technického stavu je však potrebné zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli uvedené na trh, aj naďalej spĺňali bezpečnostné normy počas celej životnosti. Tento systém by sa mal týkať kategórií vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS[18], v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá[19], a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a so samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS[20].

(5) Medzi úrovňou bezpečnosti cestnej premávky a počtom technických nedostatkov vozidiel existuje jasná súvislosť. V roku 2009 na európskych cestách došlo k 35 000 smrteľným nehodám. Na základe predpokladu, že technické nedostatky prispievajú k smrteľným nehodám úmerne k ich príspevku k nehodám, je možné v rámci Únie identifikovať súvislosť medzi viac než 2 000 smrteľnými nehodami a technickými nedostatkami vozidiel. Na základe dostupných štúdií by sa dalo predísť 900 a 1 100 smrteľným nehodám, ak by sa zaviedli zlepšenia v oblasti systému kontroly technického stavu.

(6) Veľkú časť celkových emisií z cestnej dopravy, predovšetkým emisií CO2, spôsobuje menší počet vozidiel s nefunkčným systémom regulácie emisií. Odhaduje sa, že 5 % vozidlového parku spôsobuje 25 % všetkých emisií znečisťujúcich látok. Preto by režim pravidelných kontrol technického stavu prispel aj k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom zníženia priemerných emisií pochádzajúcich z vozidiel.

(7) Zo spoľahlivých výsledkov z vyšetrovaní vyplýva, že 8 % nehôd, na ktorých sa zúčastňujú motocykle, je spôsobených technickými nedostatkami alebo je s nimi spojených. Motocyklisti sú skupinou účastníkov cestnej premávky s vysokým bezpečnostným rizikom a rastúcim trendom počtu smrteľných nehôd. Vodiči mopedov majú nadmerné zastúpenie v počte smrteľných nehôd, t. j. viac než 1 400 vodičov, ktorí v roku 2008 zahynuli na cestách. Preto sa rozsah kontrolovaných vozidiel rozšíri o vysoko rizikovú skupinu účastníkov cestnej premávky, teda na dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá.

(8) Poľnohospodárske vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h čoraz častejšie nahrádzajú nákladné vozidlá v rámci miestnej dopravy. Ich rizikový potenciál je porovnateľný s rizikovým potenciálom nákladných vozidiel, a preto by sa s touto kategóriou vozidiel malo vo vzťahu ku kontrole technického stavu zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s kategóriou nákladných vozidiel.

(9) Historické vozidlá majú zachovávať dedičstvo obdobia, v ktorom boli vyrobené, a mali by sa považovať za vozidlá, ktoré sa len v malej miere pohybujú po verejných cestných komunikáciách. Z tohto dôvodu by mali samotné členské štáty mať možnosť rozhodnúť o predĺžení obdobia pravidelnej kontroly technického stavu takýchto vozidiel. Takisto by samotné členské štáty mali regulovať kontrolu technického stavu iných typov špecializovaných vozidiel.

(10) Kontrola technického stavu je zvrchovanou činnosťou, a preto by ju mali vykonávať členské štáty alebo poverené orgány pod ich dozorom. Členské štáty by v každom prípade mali naďalej zodpovedať za kontrolu technického stavu, a to aj vtedy, keď vnútroštátny systém umožňuje oprávniť vykonávaním kontroly súkromné orgány vrátane tých, ktoré vykonávajú opravy.

(11) Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, a predovšetkým ich elektronických bezpečnostných komponentov, je dôležité získať prístup k technickým špecifikáciám každého jedného vozidla. Preto by výrobcovia vozidiel nemali poskytovať len kompletné súbory údajov podľa osvedčenia o zhode (CoC), ale mali by aj zabezpečiť prístup k údajom, ktoré sú potrebné na overenie funkčnosti komponentov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a životného prostredia. Ustanovenia o prístupe k informáciám o opravách a údržbe by sa na tento účel mali uplatňovať podobným spôsobom, pričom kontrolné strediská by mali mať prístup k tým zložkám informácií, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly technického stavu. To je veľmi dôležité hlavne v oblasti elektronicky riadených systémov a mali by sem patriť všetky zložky, ktoré výrobca nainštaloval.

(12) Aby bolo možné v celej Únii dosiahnuť vysokú úroveň kontroly, mali by sa skúšobné zariadenia, ktoré sa majú použiť počas kontroly, ich údržba a kalibrácia stanoviť na úrovni Únie.

(13) Technici by sa mali počas vykonávania kontroly technického stavu správať nezávisle a mali by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov. Preto by sa výsledok kontrol technického stavu nemal viazať na mzdu ani na žiadny ekonomický ani osobný prospech.

(14) Výsledky kontroly by sa nemali meniť na obchodné účely. Dozorný orgán by mohol zmeniť výsledky kontroly technického stavu len vtedy, ak by zistenia z kontroly technického stavu, ktorú vykonal technik, boli zjavne nesprávne.

(15) Vysoké štandardy kontroly technického stavu si vyžadujú vysokú úroveň zručností a schopností kontrolných pracovníkov. Mal by sa zaviesť systém odborného vzdelávania vrátane počiatočného odborného vzdelávania a pravidelného obnovovania odbornej kvalifikácie. Malo by sa stanoviť prechodné obdobie, aby súčasní kontrolní pracovníci mohli plynule prejsť na režim pravidelného odborného vzdelávania.

(16) Aby bolo možné v priebehu času zaistiť vysokú kvalitu kontroly, členské štáty by mali byť povinné vypracovať systém zabezpečenia kvality, ktorý by zahŕňal procesy udeľovania oprávnenia, dozoru, ako aj odobratia, pozastavenia alebo zrušenia oprávnenia na vykonávanie kontroly technického stavu.

(17) Frekvencia kontrol by sa mala upraviť podľa typu vozidla a počtu najazdených kilometrov vozidla. Pri vozidlách, ktoré dosiahnu určitý vek, je väčšia pravdepodobnosť výskytu technických nedostatkov, a to predovšetkým vtedy, keď sa po určitom počte najazdených kilometrov intenzívne používajú. Preto by bolo vhodné zvýšiť frekvenciu kontrol starších vozidiel a vozidiel s veľkým počtom najazdených kilometrov.

(18) Aby bolo možné poskytnúť majiteľom a prevádzkovateľom vozidiel určitú flexibilitu, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť obdobie niekoľkých týždňov, počas ktorých bude potrebné vykonať periodickú kontrolu technického stavu.

(19) Kontrola technického stavu by mala zahŕňať všetky položky súvisiace s konkrétnym vyhotovením, konštrukciou a vybavením kontrolovaného vozidla. V rámci týchto položiek a pri zohľadnení súčasného stavu technológií vozidiel sa vyžaduje, aby sa do zoznamu kontrolovaných položiek zaradili aj moderné elektronické systémy. Aby sa dosiahla harmonizácia kontrol technického stavu, pre každú z kontrolovaných položiek by sa mali zaviesť metódy kontroly.

(20) S cieľom uľahčiť ďalšiu harmonizáciu a zabezpečiť konzistentnosť noriem by sa mal zaviesť neúplný zoznam hlavných príčin porúch pre všetky kontrolované položky. Na dosiahnutie konzistentnosti posúdenia stavu kontrolovaného vozidla by sa zistené nedostatky mali hodnotiť podľa spoločného štandardu.

(21) Držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré je predmetom kontroly technického stavu, počas ktorej sa zistili nedostatky, a to najmä také, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, by mal takéto nedostatky bezodkladne odstrániť. V prípade nebezpečných nedostatkov by sa malo odobrať osvedčenie o evidencii vozidla, pokiaľ tieto nedostatky nebudú v plnej miere odstránené.

(22) Po každej kontrole by sa malo vystaviť osvedčenie o technickej kontrole, ktoré, okrem iného, obsahuje informácie o identite vozidla a informácie o výsledkoch kontroly. Aby bolo možné zaistiť riadnu následnú kontrolu po kontrole technického stavu, členské štáty by mali zhromažďovať takéto informácie a uchovávať ich v databáze.

(23) Predpokladá sa, že podvody spojené s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, čo pre spoločnosť každoročne predstavuje náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, a zároveň to má vplyv na správne vyhodnotenie technického stavu vozidla. Aby bolo možné bojovať proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov, zaznamenávanie počtu najazdených kilometrov do osvedčení o technickej kontrole spolu s povinnosťou predložiť osvedčenie z predchádzajúcej kontroly by uľahčilo odhaľovanie neoprávneného narábania a manipulácie s počítadlom kilometrov. Podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa mali systematickejšie považovať za trestný čin, ktorý podlieha sankcii.

(24) V niektorých členských štátoch vykonáva kontrolu technického stavu veľký počet súkromných oprávnených kontrolných stredísk. Na zabezpečenie efektívnej výmeny informácií medzi členskými štátmi by sa mali určiť vnútroštátne kontaktné miesta a mali by sa špecifikovať určité spoločné postupy vzťahujúce sa prinajmenšom na lehoty poskytovania informácií a na povahu týchto informácií.

(25) Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich životnosti od schválenia, cez evidencie, kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj a vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických databáz vozidiel a elektronických databáz vozidiel výrobcov by v zásade mali prispievať k vyššej efektívnosti celého administratívneho reťazca týkajúceho sa vozidiel a k znižovaniu nákladov a administratívnej záťaže. Komisia by preto mala na tento účel vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, nákladov a prínosov, ktoré sú spojené s vytvorením európskej elektronickej informačnej platformy vozidiel.

(26) Aby bolo možné k tomuto nariadeniu doplniť ďalšie technické detaily, Komisia by mala dostať právomoc prijímať zákony v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zohľadniť v prípade potreby vývoj právnych predpisov Únie o typovom schválení vo vzťahu ku kategóriám vozidiel, ako aj s ohľadom na potrebu prispôsobovať prílohy technickému pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia viedla náležité konzultácie v priebehu prípravných prác vrátane konzultácií na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.

(27) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto vykonávacie právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[21].

(28) Skúšobné zariadenia a vybavenie, ktoré sa v kontrolných strediskách používajú, by mali spĺňať požiadavky stanovené na vykonávanie kontrol technického stavu. Keďže si to vyžaduje dôležité investície a úpravy, ktoré nie je možné realizovať okamžite, malo by sa na splnenie týchto požiadaviek stanoviť päťročné obdobie. Podobne by sa malo obdobie piatich rokov stanoviť aj pre dozorné orgány, aby mohli splniť všetky kritériá a požiadavky týkajúce sa udeľovania oprávnení kontrolným strediskám a vykonávania dozoru nad nimi

(29) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie minimálnych spoločných požiadaviek a zosúladených predpisov týkajúcich sa vykonávania kontrol technického stavu vozidiel prevádzkovaných v Únii, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(30) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, ako je to uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

(31) Týmto nariadením sa aktualizujú technické požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel[22] a rozširuje sa jej rozsah pôsobnosti, tak aby zahŕňala predovšetkým zakladanie kontrolných stredísk a ich dozorných orgánov, ako aj menovanie technikov poverených vykonávaním kontrol technického stavu. Táto smernica by sa preto mala zrušiť. Okrem toho sa do tohto nariadenia začleňujú pravidlá obsiahnuté v odporúčaní Komisie 2010/378/EÚ z 5. júla 2010 o posudzovaní chýb pri kontrole technického stavu motorových vozidiel v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES[23], aby bolo možné lepšie regulovať metódy kontroly technického stavu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, VYMEDZENIE POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1 Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje systém pravidelnej kontroly technického stavu vozidiel.

Článok 2 Rozsah pôsobnosti

1.           Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h v rámci nasledujúcich kategórií, ktoré sú uvedené v smernici 2002/24/ES, smernici 2007/46/ES a v smernici 2003/37/ES:

– motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami používané na prepravu cestujúcich, s menej než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M1,

– motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,

– motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami, bežne používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategória vozidiel N1,

– motorové vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel N2 a N3,

– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O1 a O2,

– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O3 a O4,

– dvoj- alebo trojkolesové vozidlá – kategórie vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e a L7e,

– kolesové traktory s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou prekračujúcou 40 km/h – kategória vozidiel T5.

2.           Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

– historické vozidlá,

– vozidlá patriace ozbrojeným silám, protipožiarnej ochrane, civilnej ochrane, pohotovostným alebo záchranárskym službám,

– vozidlá, ktoré používajú podniky v odvetví poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, farmárstva a rybolovu s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h,

– špeciálne vozidlá, ktoré prevážajú cirkusové alebo lunaparkové zariadenia s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h a ktoré sa prevádzkujú len na území členského štátu.

3.           Členské štáty môžu zaviesť vnútroštátne požiadavky vo vzťahu ku kontrolám technického stavu vozidiel, ktoré sú uvedené v odseku 2 a ktoré sú evidované na ich území.

Článok 3 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)          „vozidlo“ je akékoľvek nekoľajové motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo;

(2)          „motorové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo na kolesách, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami, s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h;

(3)          „prípojné vozidlo“ je vozidlo bez vlastného pohonu na kolesách, ktoré je projektované a vyrobené tak, aby ho mohlo ťahať motorové vozidlo;

(4)          „náves“ je akékoľvek prípojné vozidlo navrhnuté tak, aby bolo pripojené k motorovému vozidlu takým spôsobom, že časť návesu spočíva na motorovom vozidle a podstatnú časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu nesie motorové vozidlo;

(5)          „dvoj- alebo trojkolesové vozidlá“ sú akékoľvek motorové vozidlá na dvoch kolesách s postranným vozíkom alebo bez neho, motorové trojkolky a štvorkolky;

(6)          „vozidlo evidované v členskom štáte“ je vozidlo, ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v členskom štáte;

(7)          „historické vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

– bolo vyrobené minimálne pred 30 rokmi;

– je udržiavané na základe používania náhradných dielov, ktoré reprodukujú historické komponenty vozidla;

– neprešlo žiadnou zmenou technických vlastností svojich hlavných komponentov, ako sú napríklad motor, brzdy, riadenie alebo náprava a

– nezmenil sa jeho vzhľad;

(8)          „držiteľ osvedčenia o evidencii“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované;

(9)          „kontrola technického stavu“ je overenie toho, či časti a komponenty vozidla spĺňajú bezpečnostnú a environmentálnu charakteristiku platnú v čase schválenia, prvej evidencie alebo v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase montáže dodatočného vybavenia;

(10)        „schválenie“ znamená akúkoľvek kategóriu schválenia uvedenú v smernici 2007/46/ES;

(11)        „nedostatky“ sú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas kontroly technického stavu;

(12)        „osvedčenie o technickej kontrole“ je osvedčenie, ktoré vystavil kompetentný orgán alebo kontrolné stredisko a ktoré obsahuje výsledok kontroly a celkové hodnotenie vozidla;

(13)        „technik“ je osoba oprávnená členským štátom na vykonávanie kontrol technického stavu v kontrolnom stredisku alebo v mene príslušného orgánu;

(14)        „príslušný orgán“ je orgán alebo verejný orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie vnútroštátneho systému kontroly technického stavu, v prípade potreby vrátane vykonávania kontroly technického stavu;

(15)        „kontrolné stredisko“ je verejný alebo súkromný orgán alebo zariadenie vrátane tých, ktoré vykonávajú opravy vozidiel, oprávnené členským štátom na vykonávanie kontrol technického stavu;

(16)        „dozorný orgán“ je orgán zriadený členským štátom, ktorý je zodpovedný za udeľovanie povolení kontrolným strediskám a dozor nad nimi.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 4 Zodpovednosť

1.           Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá sa v súlade s týmto nariadením pravidelne podrobujú kontrole v členskom štáte, v ktorom sú evidované.

2.           Kontrolu technického stavu vykonáva len príslušný orgán členského štátu alebo kontrolné strediská oprávnené členským štátom.

3.           Výrobcovia vozidiel poskytujú kontrolným strediskám alebo, ak je to vhodné, príslušnému orgánu prístup k technickým informáciám, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly technického stavu, ako sa ustanovuje v prílohe I. Komisia prijíma podrobné predpisy týkajúce sa postupov zabezpečujúcich prístup k technickým informáciám podľa prílohy I v súlade s postupom preskúmania podľa článku 16 ods. 2.

4.           Držiteľ osvedčenia o evidencii je zodpovedný za to, aby bolo vozidlo vždy udržiavané v bezpečnom a technicky spôsobilom stave.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KONTROL TECHNICKÉHO STAVU

Článok 5 Termín a frekvencia kontrol

1.           Vozidlá sa podrobia kontrole technického stavu pri každom výročí dátumu prvého prihlásenia do evidencie, minimálne v týchto intervaloch:

– vozidlá kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e a L7e: štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie, následne po dvoch rokoch a potom každý rok;

– vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie, následne po dvoch rokoch a potom každý rok;

– vozidlá kategórie M1 evidované ako taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, T5, O3 a O4: jeden rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne.

2.           Ak počet najazdených kilometrov vozidla kategórie M1 alebo N1 pri prvej kontrole technického stavu po prvom prihlásení vozidla do evidencie dosiahne 160 000 km, musí sa vozidlo následne každý rok podrobovať kontrole technického stavu.

3.           Držiteľ osvedčenia o evidencii môže požiadať kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán o vykonanie kontroly technického stavu počas obdobia od začiatku mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výročia podľa odseku 1 až do konca druhého mesiaca po tomto dátume bez toho, aby tým bol dotknutý dátum nasledujúcej kontroly technického stavu.

4.           Bez ohľadu na dátum poslednej kontroly technického stavu môže príslušný orgán požadovať, aby vozidlo absolvovalo kontrolu technického stavu alebo dodatočnú kontrolu pred dátumom uvedeným v odsekoch 1 a 2, a to v týchto prípadoch:

– po nehode, ktorá spôsobila vážne poškodenie hlavných bezpečnostných komponentov vozidla, ako sú kolesá, náprava, deformačné zóny, riadenie alebo brzdy;

– po zmene alebo úprave bezpečnostných a environmentálnych systémov a komponentov;

– v prípade zmeny držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla.

Článok 6 Obsah a metódy kontrol

1.           Kontrola technického stavu sa zameriava na oblasti uvedené v prílohe II bode 2.

2.           Príslušné orgány členského štátu alebo kontrolné stredisko vykonávajú vo vzťahu ku každej oblasti uvedenej v odseku 1 kontrolu technického stavu, ktorá sa zameriava prinajmenšom na položky s použitím metódy uplatniteľnej na kontrolu týchto položiek podľa prílohy II bodu 3.

Článok 7 Vyhodnotenie nedostatkov

1.           V prílohe III sa stanovuje minimálny zoznam možných nedostatkov a ich úroveň závažnosti vo vzťahu ku každej kontrolovanej položke.

2.           Technik pri vykonávaní kontroly technického stavu priradí každému zistenému nedostatku úroveň závažnosti a zaradí ho do jednej z týchto skupín:

– malé nedostatky, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla, ako aj iné menej významné prípady nesúladu;

– veľké nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nesúladu;

– nebezpečné nedostatky, ktoré predstavujú priame a bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, v dôsledku ktorého sa vozidlo za žiadnych okolností nesmie používať v cestnej premávke.

3.           Vozidlo, na ktorom sa zistia nedostatky patriace do viac než jednej skupiny nedostatkov podľa odseku 2, sa zaradí do skupiny, ktorá zodpovedá najzávažnejšiemu nedostatku. Vozidlo, na ktorom sa zistilo niekoľko nedostatkov v rámci tej istej skupiny, sa zaradí do najbližšej skupiny so závažnejšími nedostatkami v prípade, že kombinovaný účinok týchto nedostatkov vyúsťuje do vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

Článok 8 Osvedčenie o technickej kontrole

1.           Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla, vystaví takémuto vozidlu osvedčenie o technickej kontrole, ktoré obsahuje prinajmenšom údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

2.           Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán odovzdá osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, osvedčenie o technickej kontrole alebo jej v prípade elektronického osvedčenia o technickej kontrole odovzdá riadne overený výpis takéhoto osvedčenia.

3.           Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a najneskôr 3 roky po tomto dátume kontrolné strediská elektronicky oznámia príslušnému orgánu členského štátu informácie, ktoré sú uvedené v osvedčeniach o technickej kontrole, ktoré vystavujú. Toto oznámenie sa musí poskytnúť v primeranom časovom období po vystavení osvedčenia o technickej kontrole. Kontrolné strediská môžu do tohto dátumu oznamovať tieto informácie príslušnému orgánu aj inými prostriedkami. Príslušný úrad tieto informácie uchováva po dobu 36 mesiacov odo dňa ich doručenia.

4.           Na účely vykonania kontroly údajov počítadla kilometrov a v prípade, že takéto informácie neboli po predchádzajúcej kontrole technického stavu oznámené elektronicky, technik požiada osobu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, aby predložila osvedčenie vystavené po predchádzajúcej kontrole technického stavu.

5.           Výsledky kontroly technického stavu sa oznamujú orgánu, ktorý vozidlo zaevidoval. Toto oznámenie obsahuje informácie uvedené v osvedčení o technickej kontrole.

Článok 9 Následná kontrola nedostatkov

1.           Držiteľ osvedčenia o evidencii zabezpečí bezodkladné odstránenie iba v prípade malých nedostatkov. Vozidlo nemusí absolvovať opakovanú kontrolu.

2.           V prípade veľkých nedostatkov príslušný orgán rozhodne o podmienkach, za akých sa môže vozidlo používať, skôr ako sa podrobí ďalšej kontrole technického stavu. Táto ďalšia kontrola sa vykoná do šiestich týždňov po počiatočnej kontrole.

3.           V prípade nebezpečných nedostatkov sa vozidlo nesmie používať na verejne dostupných cestných komunikáciách a odoberie sa jeho osvedčenie o evidencii v súlade s článkom 3a smernice Európskeho parlamentu a Rady XXX, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá[24], a to až do odstránenia nedostatkov, pričom sa vystaví nové osvedčenie o technickej kontrole potvrdzujúce, že vozidlo sa nachádza v stave spôsobilom na používanie v cestnej premávke.

Článok 10 Dôkaz o vykonaní kontroly

Kontrolné stredisko alebo, ak je to vhodné, príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla evidovaného na jeho území, vystaví pre každé vozidlo dôkaz o tom, že takéto vozidlo úspešne absolvovalo takúto kontrolu. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum nasledujúcej kontroly technického stavu.

Každý členský štát uzná dôkaz, ktorý je vystavený v súlade s odsekom 1.

KAPITOLA IV

ADMINISTRATIVNE USTANOVENIA

Článok 11

Skúšobné zariadenia a vybavenie

1.           Skúšobné zariadenia a vybavenie, ktoré sa používa na vykonávanie kontrol technického stavu, musí spĺňať minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe V.

2.           Kontrolné strediská alebo, ak je to vhodné, príslušný orgán musí udržiavať skúšobné zariadenia a vybavenie v súlade so špecifikáciami, ktoré uvádza výrobca.

3.           Každé zariadenie, ktoré sa používa na vykonávanie meraní, musí byť pravidelne kalibrované v súlade so špecifikáciami, ktoré uvádza výrobca.

Článok 12 Technici

1.           Kontrolu technického stavu vykonávajú technici, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie uvedené v prílohe VI.

2.           Členské štáty udeľujú osvedčenie technikom, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie. Toto osvedčenie musí obsahovať prinajmenšom informácie, ktoré sú uvedené v prílohe VI bode 3.

3.           Technici, ktorých ku dňu začiatku uplatňovania tohto nariadenia zamestnávajú príslušné orgány členských štátov alebo kontrolné stredisko, sú oslobodení od požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe VI bode 1. Členské štáty poskytujú týmto technikom osvedčenie o rovnocennosti.

4.           Technik pri vykonávaní kontroly technického stavu nesmie byť v konflikte záujmov, predovšetkým s ohľadom na hospodárske, osobné alebo rodinné vzťahy s držiteľom osvedčenia o evidencii kontrolovaného vozidla.

5.           Kontrolné stredisko oboznámi osobu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, s opravami, ktoré je potrebné vykonať, pričom nesmie pozmeniť výsledky kontroly na obchodné účely.

6.           Dozorný orgán môže pozmeniť výsledky kontroly technického stavu, ktorú vykonal technik len vtedy, ak sú zistenia vyplývajúce z kontroly technického stavu, ktorú vykonal technik, zjavne nesprávne.

Článok 13 Udeľovanie oprávnení a dozor nad kontrolnými strediskami

1.           Dozorný orgán musí plniť prinajmenšom tie úlohy, ktoré sú uvedené v prílohe VII bode 1, a spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3 uvedenej prílohy.

Členské štáty zverejnia predpisy a postupy, ktoré sa týkajú organizácie, úloh a požiadaviek uplatniteľných vo vzťahu k pracovníkom dozorných orgánov.

Dozorné orgány musia byť nezávislé od kontrolných stredísk a výrobcov automobilov.

2.           Kontrolné strediská, ktoré priamo prevádzkuje príslušný orgán, sú oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa udeľovania oprávnení a dozoru.

KAPITOLA V

SPOLUPRÁCA A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 14 Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi

1.           Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia.

2.           Členské štáty poskytnú Komisii názvy a kontaktné údaje svojich vnútroštátnych kontaktných miest najneskôr [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa týchto miest. Komisia zostaví zoznam všetkých vnútroštátnych kontaktných miest a odovzdá ich členským štátom.

Článok 15 Elektronická platforma informácií o vozidlách

Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady a prínosy zriadenia elektronickej platformy informácií o vozidlách s ohľadom na výmenu informácií a údajov týkajúcich sa kontrol technického stavu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými strediskami a výrobcami automobilov.

Komisia na základe tohto preskúmania navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti politiky vrátane možnosti zrušiť požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto preskúmania do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a k tejto správe, v prípade potreby, priloží legislatívny návrh.

KAPITOLA VI

USTANOVENIA O VYKONÁVACÍCH A DELEGOVANÝCH PRÁVOMOCIACH

Článok 16 Výbor pre kontrolu technického stavu

1.           Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.    

2.           Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, takýto postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote určenej na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 17 Delegované akty

Komisia je v súlade s článkom 19 oprávnená prijímať delegované akty s cieľom:

– aktualizácie článku 2 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 tak, aby sa zohľadnili zmeny v kategóriách vozidiel, ktoré vyplývajú zo zmien a doplnení právnych predpisov podľa článku 3 ods. 1;

– prispôsobenia príloh technickému pokroku alebo s cieľom zohľadniť úpravy v medzinárodných právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie.

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomocí

1.           Právomoc prijímať delegované akty sa na Komisiu prenáša za podmienok ustanovených v tomto článku.

2.           Delegovanie právomocí uvedených v článku 17 sa udeľuje na dobu neurčitú [odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.           Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 17 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.           Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.           Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevzniesli žiadne námietky v lehote dvoch mesiacov po oznámení tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred koncom tohto obdobia Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19 Sankcie

1.           Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné.

2.           Každý členský štát podnikne opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby sa manipulovanie alebo neoprávnené narábanie s počítadlom kilometrov považovalo za trestný čin a aby sa trestalo účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami.

3.           Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré sa ich týkajú.

Článok 20 Prechodné ustanovenia

1.           Skúšobné vybavenie a zariadenia uvedené v článku 11, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky podľa prílohy V [v deň začiatku uplatňovania tohto nariadenia], sa môžu používať na vykonávanie kontrol technického stavu najviac päť rokov po uvedenom dátume.

2.           Členské štáty musia uplatňovať požiadavky ustanovené v prílohe VII najneskôr od piateho roka po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 21 Zrušenie

Smernica 2009/40/ES a odporúčanie Komisie 2010/378/EÚ sa týmto zrušujú s účinnosťou [od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia].

Článok 22 Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

[1]               KOM(2010) 389 v konečnom znení.

[2]               Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12).

[3]               Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1).

[4]               Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

[5]               KOM(2011) 144 v konečnom znení.

[6]               KOM(2010) 186 v konečnom znení.

[7]               KOM(2008) 30 v konečnom znení.

[8]               Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

[9]               http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf.

[10]             KOM(2010) 754 v konečnom znení.

[11]             Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 47.

[12]             Protiblokovací brzdový systém.

[13]             Elektronický systém riadenia stability.

[14]             Ú. v. EÚ C , , s. .

[15]             Ú. v. EÚ C , , s. .

[16]             KOM(2011) 144 v konečnom znení.

[17]             KOM(2010) 389 v konečnom znení.

[18]             Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

[19]             Ú. v. EÚ L 263, 9.10. 2007, s. 1.

[20]             Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

[21]             Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[22]             Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12.

[23]             Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 74.

[24]             Ú. v. EÚ L XXX, XX.XX.XXXX, s. XX.

Top