EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/813 zo 17. mája 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny pokiaľ ide o predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/19


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/813

zo 17. mája 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny pokiaľ ide o predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia uzavrela rozhodnutím Rady 96/88/ES (1) Dohovor o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (ďalej len „dohovor“), ktorý nadobudol platnosť 1. júla 1995. Dohovor sa uzavrel na obdobie troch rokov.

(2)

Podľa článku 33 dohovoru môže Medzinárodná rada pre obilniny pri každej príležitosti predĺžiť platnosť dohovoru na obdobie najviac dvoch rokov. Od uzavretia dohovoru sa jeho platnosť pravidelne predlžovala o ďalšie dva roky. Platnosť dohovoru sa naposledy predĺžila rozhodnutím Medzinárodnej rady pre obilniny z 5. júna 2017 (2), a to do 30. júna 2019.

(3)

Medzinárodná rada pre obilniny na svojom 49. zasadnutí, ktoré sa bude konať 10. júna 2019, má rozhodnúť o predĺžení platnosti dohovoru na ďalšie obdobie najviac dvoch rokov od 1. júla 2019.

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie na 49. zasadnutí Medzinárodnej rady pre obilniny, pretože predĺženie platnosti dohovoru je v záujme Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 49. zasadnutí Medzinárodnej rady pre obilniny, spočíva v hlasovaní za predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 na ďalšie obdobie najviac dvoch rokov od 1. júla 2019.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. mája 2019

Za Radu

predseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Rozhodnutie Rady 96/88/ES z 19. decembra 1995 o schválení Dohovoru o obchodovaní s obilninami a Dohovoru o potravinovej pomoci, ktoré tvoria Medzinárodnú dohodu o obilninách z roku 1995, Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47).

(2)  Informácia o predĺžení platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2018, s. 1).


Top