EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0037

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/37 z 28. októbra 2016 o podpise Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej v mene Európskej únie

OJ L 11, 14.1.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/37/oj

14.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/37

z 28. októbra 2016

o podpise Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 153 ods. 2, článok 192 ods. 1 a článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 24. apríla 2009 poverila Komisiu, aby začala rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode s Kanadou.

(2)

Uvedené rokovania sa uzavreli a Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda“) by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou ukončenia postupov požadovaných na jej uzavretie k neskoršiemu dátumu.

(3)

V súlade s článkom 30.6 ods. 1 dohody sa ňou nepriznávajú práva ani povinnosti, ktoré môžu byť priamo uplatňované pred súdmi alebo tribunálmi Únie alebo členských štátov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej s výhradou jej uzavretia.

Text dohody spolu so spoločným nástrojom k výkladu a súvisiacimi vyhláseniami sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. októbra 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


Top