EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0679R(03)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník Európskej únie L 119 zo 4. mája 2016)

OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–47 (GA)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–38 (ES, EL, HR, HU)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–45 (NL)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–35 (DE, IT, LT, PL, PT, SK)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–42 (CS)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–89 (FI)
OJ L 74, 4.3.2021, p. 35–36 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/corrigendum/2021-03-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/35


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

( Úradný vestník Európskej únie L 119 zo 4. mája 2016 )

Na strane 59, článok 42 ods. 2, posledná veta:

namiesto:

„Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia môžu prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“

má byť:

„Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia musia prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“


Top