Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0325

2013/325/EÚ: Rozhodnutie Rady z  21. júna 2013 , ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

OJ L 175, 27.6.2013, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 312 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/325/oj

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/55


ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

(2013/325/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojenom k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2013/12 z 26. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overovať nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát externého audítora Suomen Pankki sa skončil po vykonaní auditu za finančný rok 2012. Preto je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2013.

(3)

Suomen Pankki si za svojho externého audítora na finančné roky 2013 až 2019 vybrala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy vymenovaná za externého audítora Suomen Pankki na finančné roky 2013 až 2019.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 11 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„11.   Spoločnosť PricewaterhouseCoopers Oy sa týmto schvaľuje ako externý audítor Suomen Pankki na finančné roky 2013 až 2019.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené ECB.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ C 126, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


Top