Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0374

2009/374/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2009) 3390] (Text s významom pre EHP)

OJ L 116, 9.5.2009, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/374/oj

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku

[oznámené pod číslom K(2009) 3390]

(Text s významom pre EHP)

(2009/374/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho prílohu VII kapitolu 5 oddiel B pododdiel I písm. e),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), sa ustanovujú určité štrukturálne požiadavky na prevádzkarne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedených nariadení.

(2)

V prílohe VII kapitole 5 oddiele B pododdiele I písm. a) k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa ustanovuje, že určité štrukturálne požiadavky ustanovené v uvedených nariadeniach sa za určitých podmienok neuplatňujú do 31. decembra 2009 na prevádzkarne v Rumunsku uvedené v dodatku B k prílohe VII k Aktu o pristúpení.

(3)

Pokiaľ sú tieto prevádzkarne v procese transformácie, výrobky pochádzajúce z nich by sa mali umiestňovať iba na domáci trh alebo používať na ďalšie spracovanie iba v rumunských prevádzkarňach, ktoré sú v procese transformácie.

(4)

Dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2007/23/ES (3), 2007/710/ES (4), 2008/465/ES (5) a 2008/720/ES (6).

(5)

Určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku ukončili modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Okrem toho určité prevádzkarne ukončili svoju činnosť. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, ktoré sú v procese transformácie.

(6)

Dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkarne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z dodatku B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 35.

(5)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 36.

(6)  Ú. v. EÚ L 240, 9.9.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Zoznam prevádzkarní v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa vypúšťajú z dodatku B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska

PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE MÄSA

Č.

Veterinárne schválenie

Názov prevádzkarne

Adresa

9

AG 013 IC

SC Radic Star SRL

Ștefănești, Str. Cavalerului nr. 893, județul Argeș, 117715

31

BC 1022

SC Carmun SRL

Localitatea Oituz, Poiana Sarată, județul Bacău, 607371

32

BC 1306

SC Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, județul Bacău, 601007

33

BC 2598

SC Salbac Dry Salami

Bacău, județul Bacău, 600450

34

BC 3178

SC Nicbac SRL

Localitatea N. Bălcescu, județul Bacău, 607355

43

BH 704

SC Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, Str. Dobrogei nr. 21, județul Bihor, 410526

49

BH 3092

SC Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, județul Bihor, 410221

55

BN 2097

SC Agroinvest Prod SRL

Bistrița, Str. Libertății nr. 41, județul Bistrița-Năsăud, 420155

56

BN 2184

SC Caraiman

Bistrița, Str. Tarpiului nr. 26A, județul Bistrița-Năsăud, 420062

57

BN 2207

SC Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, județul Bistrița-Năsăud, 420063

58

BN 2227

SC Unic Cremona

Bistrița, Str. Tarpiului FN, județul Bistrița-Năsăud, 420062

72

BT 194

SC Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, județul Botoșani, 715100

75

BT 202

SC Zacom SRL

Bajura, județul Botoșani, 715101

78

BV 1931

SC Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului, Str. Principală nr. 339B, județul Brașov, 507160

86

BZ 114

SC Total Activ SRL

Poșta Câlnău, județul Buzău, 127485

88

BZ 204

SC Comsoradi SRL

Buzău, str. Bucegi nr. 14, județul Buzău, 120208

97

CL 0182

SC Agrosud SRL

Oltenița, Str. 1 Decembrie nr. 1 E, județul Călărași, 915400

105

CS 55

SC Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului FN, județul Caraș-Severin, 327030

106

CS 61

SC Mona Lisa SRL

Reșița, județul Caraș-Severin, 320290

108

CS 2147

SC Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, județul Caraș-Severin, 327090

126

GL 0853

SC Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, județul Galați, 805300

132

HD 2

SC Adept Prod SRL

Deva, județul Hunedoara, 330520

133

HD 28

SC Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu nr. 15 județul Hunedoara, 335700

134

HD 66

SC Agrocompany SRL

Comuna Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, județul Hunedoara, 337196

135

HD 78

SC Carman DC Prest SRL

Orăștie, Str. Luncii nr. 3, județul Hunedoara, 335700

137

HD 143

SC Lorialba Prest SRL

Brad, str. Crișul Alb nr. 1, județul Hunedoara, 335200

146

IF 2749

SC Nigo Car Prod SRL

Pantelimon, județul Ilfov, 077145

148

IF 2789

SC Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida nr. 5, județul Ilfov, 077190

153

IF 3384

SC Glina SA

Glina, Str. Abatorului nr. 5, județul Ilfov, 077105

154

IL 0245

SC STC Internațional SRL

Ghe. Lazăr, județul Ialomița, 927130

158

IS 333

SC Kosarom SA

Pașcani, județul Iași, 705200

163

MM 28

SC Tipgex Ghita SRL

Ardusat, județul Maramureș, 437005

166

MM 1054

SC Tipgex Ghita SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430530

172

MM 4420

SC Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A, județul Maramureș, 437005

176

MS 158

SC Tordai Impex SRL

Târgu Mureș, județul Mureș, 540690

177

MS 198

SC Dealul Mare SRL

Sighișoara, Str. Parângului nr. 100, județul Mureș, 545400

181

MS 4048

SC Coniflor SRL

Gurghiu, str. Petru Maior nr. 128, județul Mureș, 547295

182

MS 4228

SC Dealul Mare SRL

Sighișoara, Str. Parângului nr. 100, județul Mureș, 545400

187

MS 5552

SC Prodimex Monica SRL

Reghin, Str. Viilor nr. 65, județul Mureș, 545300

189

MS 5823

SC Carnicomp SRL

Sighișoara, județul Mureș, 545400

190

NT 24

SC Nefmar Prod. Serv. SRL

Dumbrava Roșie, județul Neamț, 617185

192

NT 32

SC Carmduofast SRL

Săvinești, județul Neamț, 617410

198

OT 26

SC Matra SRL

Scornicești, Bd. Muncii, județul Olt

200

OT 2091

SC Avi Iancu SRL

Slatina, Str. Textilistului nr. 4, județul Olt, 230126

203

PH 34

SC Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, județul Prahova, 106100

230

SV 254

SC Killer SRL

Horodnic, județul Suceava, 727300

232

SV 5666

SC Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei nr. 24, județul Suceava, 725400

237

SV 5965

SC Killer SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

241

SV 6102

SC Avastar SRL

Liteni, județul Suceava, 727

243

TL 020

SC Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, județul Tulcea, 820004

258

TM 9568

SC Komoviand SRL

Jebel, FN, județul Timiș, 307235

265

VL 4174

SC Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 77, județul Vâlcea

269

VN 3085

SC Madalina Serv SRL

Adjud, județul Vrancea, 625100

270

VN 2796

SC Luky Comprod SRL

Homocea, județul Vrancea, 627175

272

VS 2231

SC Tivas Impex SRL

Vaslui, județul Vaslui, 730300

273

VS 2232

SC Prodcyp Impex SRL

Huși, str. Huși-Stănilești nr. 2, județul Vaslui, 735100


PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE HYDINY

Č.

Veterinárne schválenie

Názov prevádzkarne

Adresa

12

CL 201

SC Mixalim Impex SRL

Comuna Frumușani, județul Călărași

13

CS 42

SC Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binisului nr. 10, județul Caraș-Severin, 325300

18

HD 73

SC Avis 3000 SA

Balata, Șoimuș, județul Hunedoara, 337451

37

IF 234

SC Avicola Buftea (EPC)

Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 4, județul Ilfov, 070000

38

IF 235

SC Euro-Casa Prod SRL (EPC)

Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 4, județul Ilfov, 070000

44

MS 45

SC Silvaur SRL (EPC)

Iernut, Str. Câmpului nr. 2, județul Mureș, 545100


CHLADIARNE

Č.

Veterinárne schválenie

Názov prevádzkarne

Adresa

2

AR 516

SC Radan Impex SRL

Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, județul Arad, 301061

3

AR 4245

SC Laicom SRL

Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, județul Arad

6

AR 4572

SC Filip D Impex SRL

Arad, str. Meșterul Manole FN, județul Arad, 310493

12

BC 788

SC Biota Com SRL

Bacău, str. AL Tolstoi nr. 6, județul Bacău, 600293

14

BC 42

SC Whiteland Logistic SRL

Bacău, str. AL Tolstoi nr. 14, județul Bacău, 600293

15

BC 113

SC Caroli Prod 2000 SRL

Bacău, str. AL Tolstoi nr. 14, județul Bacău, 600293

28

CJ 4168

SC Cina Carmangeria SRL

Sâmpaul nr. 298, județul Cluj, 407530

49

GL 62

SC Kubo Tofanis SRL

Costi, Str. Magnoliei nr. 10, județul Galați, 807326

55

GL 505

SC Toranavis SRL

Galați, str. Al. Moruzzi nr. 54, județul Galați

58

GR 248

SC Minimax Discount SRL

Bolintin Deal, str. Ithaca nr. 200A, județul Giurgiu, 085100

63

IL 0166

SC Atalanta International SRL

Șos. București-Constanța km 2-4, județul Ialomița, 700910

66

IS 2

SC Teona SRL

Iași, str. Tomești nr. 30, județul Iași, 707515

68

IF 010

SC Avicola Buftea SA

Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 4, județul Ilfov, 070000

70

IF 237

SC Simex SRL

Măgurele, str. Mărășești nr. 65, județul Ilfov, 077125

71

IF 162

SC Tudor Prodcom 94 SRL

Glina, Intrarea Abatorului nr. 9, județul Ilfov, 077105

75

MH 34

SC Vasilopoulos SRL

Turnu Severin, Str. Porților de Fier nr. 2 A, județul Mehedinți, 227003

104

B 946

SC Old Legend SRL

București, Str. Jiului nr. 29, 013221

112

B 411

SC Laicom SRL

București, bd. Timișoara nr. 52, sector 6, 061316

113

B 384

SC Amiral Fish SRL

București, str. Tuzla nr. 50, sector 2, 023832

117

B 214

SC Whiteland Import Export SRL

București, Bd. Metalurgiei nr. 132, sector 4, 041837

118

B 190

SC Romselect 2000 SRL

București, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sector 6, 061126

120

B 418

SC Molero Prod SRL

București, bd. Timișoara nr. 52, sector 6, 061316

121

B 422

SC Perla Grup SRL

București, str. Anul 1864 nr. 69, sector 9, 062372

122

B 212

SC Diona International EXIM SRL

București, Str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829

124

B 26

SC Elit SRL

București, str. Fântânica nr. 36, sector 2, 021805

127

B 61

SC Raies Com SRL

București, str. Gheorghe Șincai nr. 13, sector 4, 040313

134

B 363

SC Euro Food Prod SRL

București, Șos. Odăii nr. 253-259, sector 1, 013604

135

B 202

SC Dioma Intern SRL

București, Str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829


PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE RÝB

Č.

Veterinárne schválenie

Názov prevádzkarne

Adresa

12

VS 156

SC Pescom SRL

Vaslui, Str. Gării nr. 4, județul Vaslui 730232


PREVÁDZKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV

Č.

Veterinárne schválenie

Názov prevádzkarne

Adresa

5

AR 412

SC Helvetica Milk SRL

Pecica, județul Arad, 317235

10

AG 9

SC Instant Eclips

Curtea de Argeș, județul Argeș, 115300

15

BC 5042

SC Almera International SRL

Bacău, județul Bacău, 600324

21

BN 2100

SC Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, 427160

23

BN 2126

SC G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, județul Bistrița-Năsăud, 427245

26

BN 2377

SC Romfulda SA

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

34

BT 139

SC Milk SRL

Mihai Eminescu, județul Botoșani, 717252

35

BT 154

SC Gerard SRL

Coțușca, județul Botoșani, 717090

38

BT 572

SC Elavel SRL

Vlădeni, județul Botoșani, 717460

53

BZ 0591

SC Stercu Marinarul Donca SRL

Balta Albă, județul Buzău, 127015

56

BZ 5615

SC Cristexim 2000 SRL

Valea Salciei, județul Buzău, 127665

57

BZ 2296

SC Euroferma SRL

Buzău, județul Buzău, 120217

58

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, județul Buzău, 127595

59

BZ 0593

SC Levistar SRL

Cochirleanca, județul Buzău, 127190

61

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravița, județul Caraș-Severin, 325600

68

CJ 956

SC Remido Prodcom SRL

Panticeu, județul Cluj, 407445

75

CT 37

SC Niculescu Prod SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

83

CT 227

SC Theo Mihail SRL

Lipnița, județul Constanța, 907165

91

CV 56

SC Milk Com SRL

Sărămaș, județul Covasna, 527012

96

CV 1717

SC Golf SRL

Ghidfalău, județul Covasna, 527095

113

IL 0569

SC Electrotranscom SRL

Balaciu, județul Ialomița, 927040

122

IF 2944

SC Zarone Comimpex SRL

Voluntari, județul Ilfov, 077190

131

MS 142

SC Indlacto SRL

Târgu Mureș, județul Mureș, 540374

140

MS 913

SC Latex Reghin SRL

Solovastru, județul Mureș, 547410

144

MS 189

SC 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

145

NT 247

SC Rapanu SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

162

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, județul Sălaj, 457051

185

SV 6322

SC Aida SRL

Bilca, județul Suceava, 727030

189

L 14

SC Dorna Lactate SA

Vatra Dornei, județul Suceava, 725700

197

TM 5254

SC Simultan SRL

Orțișoara, județul Timiș, 307515

199

TL 661

SC Bioaliment SRL

Măcin, județul Tulcea, 825300

200

TL 908

SC Favorit SRL

Stejaru, județul Tulcea, 827215

201

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, județul Tulcea, 820013


Top