EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

Rozhodnutie Komisie z 10. januára 1996 stanovujúce kritériá na zápis a registráciu domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účelyText s významom pre EHP

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; Zrušil 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

31996D0078Official Journal L 019 , 25/01/1996 P. 0039 - 0040


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. januára 1996

stanovujúce kritériá na zápis a registráciu domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účely

(Text s významom pre EHP)

(96/78/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach, podľa ktorých sa riadi obchod s domácimi nepárnokopytníkmi (equidae)1v rámci spoločenstva, a najmä na jej článok 4 (2) b),

keďže podľa článku 4 (2) b) smernice 90/427/EHS by sa mali ustanoviť zosúladené kritériá na zápis domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh;

keďže je preto potrebné ustanoviť kritériá na zápis domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účely;

keďže pred zápisom do plemenných kníh sa musia splniť presné podmienky týkajúce sa rodokmeňa a identifikácie;

keďže plemenná kniha by mala byť rozdelená do rôznych častí tak, aby sa z nej určité typy zvierat nevylúčili;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Aby domáci nepárnokopytník (equidae) bol oprávnený na zápis do plemennej knihy, musí:

pochádzať od rodičov zaznamenaných v tej istej časti plemennej knihy svojho plemena a mať pôvod, ktorý spĺňa štatút uvedenej plemennej knihy,

byť identifikovaný ako žriebä pod matkou podľa štatútu plemennej knihy pri predložení minimálne pripúšťacieho lístka.

2. Ako výnimka z prvej zarážky odseku 1 sa zviera môže zaznamenať do hlavnej časti s cieľom účasti na programe medziplemenného kríženia, ktorý schválila organizácia alebo združenie podľa štatútu uvedenej plemennej knihy. V programe medziplemenného kríženia by sa mali uvádzať plemená, ktoré sa ho môžu zúčastniť.

Článok 2

1. Hlavná časť plemennej knihy sa môže rozdeliť v súlade s č. 3 b) piata zarážka prílohy k rozhodnutiu Komisie 92/353/EHS2, ktoré stanovuje kritériá na schvaľovanie alebo uznávanie organizácií a združení, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy na registrované equidae do niekoľkých tried podľa vlastností zvieraťa. Iba equidae spĺňajúce kritériá ustanovené v článku 1 sa môžu zapísať do jednej z týchto tried.

2. V prípade, že plemenná kniha zahŕňa v hlavnej časti niekoľko tried, zviera z inej plemennej knihy sa zapíše do tej triedy plemennej knihy, ktorej kritériá spĺňa.

Článok 3

1. Organizácia alebo združenie, ktoré vedie plemennú knihu, môže rozhodnúť, že zviera, ktoré nespĺňa kritériá ustanovené v článku 1, sa môže zapísať do pomocnej časti uvedenej plemennej knihy. Zviera musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- byť označené v súlade so štatútom plemennej knihy,

- na základe ohodnotenia spĺňať plemenný štandard spĺňajúci normu chovu,

- mať minimálnu výkonnosť ustanovenú štatútom plemennej knihy.

2. Organizácia alebo združenie by mali stanoviť pravidlá umožňujúce, aby sa potomstvo takýchto zvierat zapísalo do hlavnej časti.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. januára 1996

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie

1 Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55.

2 Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 63.

Top