Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995E0413

Spoločná pozícia z 2. októbra 1995 prijatá Radou na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii k Angole

OJ L 245, 12.10.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2000; Zrušil 32000E0391

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1995/413/oj

31995E0413Úradný vestník L 245 , 12/10/1995 S. 0001 - 0002


Spoločná pozícia

z 2. októbra 1995

prijatá Radou na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii k Angole

(95/413/SZBP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok J.2,

PRIJALA NASLEDUJÚCU SPOLOČNÚ POZÍCIU:

A. Vo vzťahu k Angole sleduje Európska únia tieto ciele:

1. podporovať účinné vykonávanie Protokolu z Lusaky, "acordos de paz" z Bicesse a príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN;

2. podporovať misiu zvláštneho zmocnenca generálneho tajomníka OSN a pozorovateľa Troiky;

3. zvýšiť tempo, akým zmluvné strany a Unavem vykonávajú dohody zakotvené v Protokole z Lusaky a dohody uzatvorené medzi vládou Angoly a organizáciou Unita následne po podpísaní tohto dokumentu;

4. podporovať dialóg iniciovaný nedávnymi stretnutiami medzi prezidentom Angolskej republiky a prezidentom organizácie Unita, ktorý predstavuje významný krok vpred smerom k vytvoreniu dôvernej atmosféry, ktorá je nevyhnutná pre upevnenie mierového procesu. Ten by mal umožniť vytvorenie rámca pre pokojné spolužitie všetkých občanov Angoly, založené na demokratických a právnych princípoch, spravodlivosti a úplnom rešpektovaní ľudských práv;

5. podporovať koordinované úsilie medzinárodného spoločenstva pri rekonštrukcii Angoly v rámci mierového procesu.

B. V snahe ďalej presadzovať tieto ciele je Európska únia, vítajúc pozitívne výsledky okrúhleho stola UNDP, ktorý sa uskutočnil v Bruseli 25. a 26. septembra 1995 a ku ktorému aj sama významne prispela, pripravená:

1. pomáhať angolskej vláde v úsilí o posilnenie demokracie a právneho štátu;

2. naďalej sa podieľať na zmierňovaní utrpenia utečencov a vysídlencov a urýchľovaní ich sociálneho a ekonomického začlenenia do spoločnosti;

3. prispievať k úsiliu o opätovné začlenenie do spoločnosti demobilizovaných vojakov, aj k úsiliu, ktoré v tomto smere vyvinula Angola a Organizácia Spojených národov;

4. pomáhať Unavem III svojou účasťou na posilnení monitoringu ľudských práv, ktorý navrhol generálny tajomník OSN vo svojej správe z júla 1995;

5. podieľať sa na odmínovacích prácach aj v rámci akcie zameranej na protipechotné míny [1];

6. podieľať sa na iniciatívach Angoly a medzinárodného spoločenstva zameraných na národné uzmierenie, rehabilitáciu a rekonštrukciu krajiny.

C. Rada a Komisia prijmú v rámci svojich právomocí opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto spoločnej pozície.

Ďalší postup v rámci tejto spoločnej pozície zabezpečia príslušné skupiny Rady.

D. Táto spoločná pozícia sa uverejní v úradnom vestníku.

V Luxemburgu 2. októbra 1995

Za Radu

predseda

J. Solana

[1] Rozhodnutie Rady 95/170/CFSP z 12. mája 1995 o jednotnej akcii prijatej Radou na základe článku J.3 Zmluvy o Európskej únii o protipechotných mínach (Ú. v. ES L 115, 22.5.1995, s. 1).

--------------------------------------------------

Top